Chystáme pomoc lesům na Karmelu 2016

Právě ve dnech, kdy píši tento článek, se v Izraeli oslavuje Nový rok. V neděli 13.9. začne hebrejský rok 5776. Pak Izraelci prožívají dny pokání a vzájemného usmiřování, a také usmiřování s Hospodinem. Neboť dle tradice na Jom Kipur je zváženo jednání člověka před Bohem a jeho osud je zapsán v Knize života. Jom Kipur letos připadá na 23.9., a potom nastanou Sukót – svátky stánků – od 28.9. podle našeho počítání.
My už však myslíme ještě dále, chystáme další pracovní brigádu na únor 2016. Lesníci z naší partnerské organizace v Izraeli na nás již čekají. Nevadí jim, že nepřijedem letos na Tu BiŠvat, svátek stromů. Prý nás rádi uvidí a práce na pohoří Karmel je pořád dost. O naší minulé brigádě si anglicky rozumějící mohou přečíst na adrese:
http://www.kkl.org.il/eng/about-kkl-jnf/green-israel-news/feb-2015/carmel-navy/

Dá-li Pán, pomůžeme v únoru po dobu dvou týdnů prořezávkovými pracemi a budováním protipožárních pásů. Tým už máme téměř sestavený, hledáme posledního muže. Práce bude jako vždy těžká, odpočinku málo a podmínky více než skromné. Rádi bychom požehnali i hostitelský sbor, který nám poskytuje zázemí. Chtěli bychom také jim pomoci, neboť pro nás v minulých letech mnoho vykonali. I práce pro ně nebude lehká.
Avšak přesto všechno se vždy najdou lidé, kteří do toho jdou, nehledí na své nepohodlí, ale milují Hospodina a také Izrael. A jsem vděčný za všechny, kteří tuto službu podporují z domu. Díky Pánu!
Mám naději v Něm, že i pro ten příští výjezd nám dá správné lidi do týmu, peníze, sílu i požehnání. Všeho je nám ještě zapotřebí, a tak uvítáme každou modlitbu, povzbuzení, finanční dar či dopis. Máte-li ochotu a vůli, podpořte projekt „Pomoc lesům na Karmelu“ zasláním daru na účet 1057340/2060 , pod variabilním symbolem 3301. Dopis nebo mail můžete zaslat na adresu Nehemie, odkud se předá účastníkům brigády.

Letošním rokem skončila v Izraeli šmita, tj. rok odpočinku, kdy platila náboženská omezení v zemědělství a lesnictví. Izraelci jsou také vděční, že v uplynulém roce nebyla válka, i když se toho tolik děje hned za hranicemi. A tak si odpočinula země od práce a lidé od války, a my můžeme vděčně s nimi vyznat:
„Jak je Bůh dobrý k Izraeli!“ (Ž 73:1)

Za tým „Pomoc lesům na Karmelu“
Ing. Karel Káňa

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Pracovní výjezdy, Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.