Abraham – dítě Etiopie

Svědectví mladého muže, který díky zahraničním dárcům mohl vystudovat vysokou školu a nyní sám slouží dětem.

Mé dětství a rodina. Jmenuji se Abraham Kasaye. Narodil jsem se v chudé rodině v malé odlehlé vesničce Addis Hiwot, která leží 250 km od hlavního města Addis Ababa. Tato vesnice není rozvinutá, není zde vodovod, elektřina ani pitná voda. Má rodina se živila zemědělstvím a také jsme chovali kozy a krávy. Pokud se nedostavilo období dešťů včas, přišli jsme o úrodu a dobytek, což mělo vážný dopad na celou rodinu. Tato nejistota nám způsobovala vážné problémy. Jako dítě jsem se musel starat o dobytek, chodíval jsem jej pást do lesa spolu s mými kamarády. Vzhledem k tomu, že jsme však pro něj neměli dostatek krmiva a bylo sucho, byli jsme na tom špatně.

Nová šance na studium. V těchto podmínkách jsem tedy vyrůstal. Nebylo tedy pro naši rodinu možné zajistit mi vzdělání. Až jednou Bůh přišel do naší vesnice prostřednictvím organizace Compassion International se svým podpůrným programem pro děti, a tehdy jsem dostal díky její finanční podpoře příležitost nastoupit do 3. třídy. Ze začátku jsem tuto pomoc přijímal jak zdroj pro mé vzdělání a k naplnění mých základních životních potřeb. Bůh však měl mnohem širší záměr, a to vysvobodit mě od věčné smrti a proměnit mou budoucnost. Začal jsem brát školu vážně a svědomitě a odpoledne jsem se dál staral o náš dobytek. Spolu s ostatními dětmi z projektu jsem navštěvoval také nedělní školu, kde jsem poprvé ve svém životě uslyšel o Boží lásce.

Světlo do mého života. Po skončení základní školy jsem přešel na střední školu v Nazaretu, což je hlavní město našeho regionu. Stále jsem byl v programu organizace Compassion. Podporu jsem získával z církve v Nazaretu a zde jsem dále navštěvoval křesťanské programy. Ve dvanácti letech však Boží slovo zasévané do mého nitra začalo přinášet úrodu a přineslo světlo do mého života. A tak jsem Kristu vydal celý svůj život ještě před tím, než jsem začal studovat vysokou školu.

Další příležitosti. Díky rozšířenému podpůrnému programu pro studenty na vysokých školách jsem tedy mohl pokračovat ve studiích, což přineslo jasnou budoucnost pro dříve beznadějného člověka, jako jsem byl já, a zcela mě proměnilo. Tento program navíc nabízel další vzdělávací programy
v oblasti vedení, praktických seminářů a konferencí, kterých jsem se během prázdnin a volných dní mohl zúčastnit. Boží ruka mě však vedla k ještě větší zodpovědnosti a nadšení. Během studií jsem byl součástí univerzitního křesťanského seskupení
a byl jsem nominován, abych celou tuto skupinu vedl. Proto jsem jako dobrovolník mobilizoval křesťanské studenty na škole, aby právě oni pomáhali dětem na ulicích a rozdávali jim své oblečení, které měli navíc. V té době jsem také vyučoval základy
v křesťanském sirotčinci poblíž naší univerzity.

Práce s dětmi. Modlil jsem se a žádal Boha, aby mi dal příležitost pracovat s dětmi a dostal jsem šanci sloužit sirotkům a zneužívaným dětem v křesťanské humanitární organizaci spadající pod naši církev.
A protože mé srdce skutečně hoří touhou těmto dětem pomáhat, byl jsem šťastný, že jsem tuto možnost získal. Pomáhal jsem HIV pozitivním dětem, poskytoval jim základní péči a také psychosociální podporu. Díky těmto otevřeným dveřím jsem navíc získal další podporu a stal jsem se koordinátorem pro tři projekty týkající se sponzorování dětí i služby sirotkům. Bůh změnil mé cesty, myslel jsem si, že zůstanu u dobytka, On mne však povolal k řízení těchto projektů a pomoci dětem v nouzi.

Celistvost služby. Bůh mi dal opravdovou vášeň pro práci s dětmi. Mou touhou je sloužit těmto dětem celistvě. Tedy podpořit je ve vzdělávání, zajistit jim psychosociální i duchovní podporu a upevnit rodinné vztahy. Mám příležitost sloužit jako vedoucí mládeže v mém místním sboru, kde se studenty a mládežníky snažím motivovat a povzbuzovat v práci mezi dětmi a aby se zapojili v nedělní škole ve studiu Bible, v pomocném poradenství a navštěvovali děti i jejich rodiny. Díky této společné službě bylo mnoho dětí i jejich rodičů vysvobozeno z chudoby a vydali své životy Bohu. Vím, že nejsem jediný, ale společně pracujeme na tom, abychom změnili naši komunitu. Protože jsem sám vyrůstal v podpůrném programu, uvědomuji si, že nyní je na mně, abych začal sloužit lidem stejně, jako
v minulosti oni investovali svůj čas a energii do mého života. Tak, jak říká Bible, že ten, kdo mnoho přijal, od něj se také mnoho očekává. Proto chci nyní splácet svůj dluh a stát se příkladem pro druhé.

Má největší radost. Díky své minulosti a příležitosti projít sponzorským programem jsem k těmto dětem získal soucit a lásku. V mém srdci hoří touha pracovat pro Boží království a sdílet se se svým osobním svědectvím. Tato celistvá podpora dětí i vzdělání, kterých jsem mohl dosáhnout, může být nyní velkým přínosem pro lidi kolem mne a pomáhá jim proměňovat jejich smýšlení o sobě samotných nad rámec jejich očekávání. Mým největším úspěchem a radostí je, že tak mnoho dětí
i opatrovníků mohlo přijmout Krista do svých životů.

Ocenění. Díky Boží milosti a laskavosti a naší práci tak lidé mění své názory a přemýšlení a zjišťují, že mají hodnotu. Naše práce se stala pro naši komunitu klíčovou, až se o ní dozvěděli i vládní úředníci a díky tomu jsem získal i řadu ocenění a certifikátů, což mi otevřelo další cestu pro dvouleté studium v Tanzanii.

Naděje pro další generace. Nyní z Boží milosti mohu sloužit v tomto programu na podporu dětí, mám pod sebou 33 různých dětských projektů a navíc ještě dva projekty týkající se seniorů. Jsem vděčný, že mohu být jeho nástrojem.

Protože je Bůh na prvním místě v mém životě, věřím, že to ještě není všechno a že to nejlepší ještě přijde. Věřím, že Bůh ještě zmnohonásobí mou touhu a vášeň, abych mohl ovlivnit komunitu kolem sebe a nadcházející generaci. To bylo a je tím nejlepší vkladem, který mi Bůh mohl dát. Jsem vděčný, že jsem pro mnohé živým svědectvím o Boží dobrotě a milosti.

Tréninkové centrum pro děti. Nyní dále pokračuji ve studiích na univerzitě v Addis. Jsem opravdu šťastný, že mohu pracovat s dětmi, a mým snem je mít tréninkové centrum pro děti a mládež s cílem změnit jejich budoucnost v nejcennějším a plnohodnotném rozměru. Toužím vidět mladé lidi celkově proměněné jak psychicky, tak duchovně.

Vděčnost. Díky mnoha Božím služebníkům, kteří sehráli důležitou roli v mém životě, nyní stojím z Boží milosti na tomto místě. Díky ochotným a vydaným lidem, sponzorům a koordinátorům, pracovníkům, rodinám, přátelům, kteří pozitivně ovlivnili můj život, přetéká mé srdce vděčností a chválou. Tito lidé přinesli do mého života hmatatelnou změnu, a proto nyní i já se svými kolegy podporujeme šest dětí pocházející z těch nejchudších poměrů s vírou, že i jedna malá kapka peněz může automaticky proměnit celý život.

Nyní jsem vystudovaný služebník, který získal lepší budoucnost a proměněnou mysl. Vím, že jsem teprve na začátku a v každém obdarování toužím růst a svým životem bych chtěl inspirovat a motivovat lidi po celém světě tím, že v nich vzbudím vášeň po celistvém rozvoji člověka a předčíme svá očekávání.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.