MP – arabský svět

Arabský svět, arabský poloostrov, služba muslimům.
Manželé P. se během dvou let chystají na misijní cestu. Nyní jsou ve fázi příprav a hledání finančních prostředků na svou službu a přesun na konkrétní místo.

Misijní práci rodiny P. můžete podpořit prostřednictví č. ú. 1057340/2060, v. s. 2308.