Aktuální posuny ve Střední Asii – Felagund

Jsou to celé tři roky od doby, kdy jsme začali pracovat na rozvoji misie ve Střední Asii. Na počátku to bylo především o cestování, poznávání prostředí a hledání cest, jak bychom mohli vytvořit prostor pro další pracovníky. Tuto práci ztěžovala bezpečnostní situace a také mnohdy extrémní životní podmínky v regionu. A hlavně bylo vše nové, neznámé a velmi nepřehledné.

Bůh nám ale nadpřirozeně otevíral cestu k místním lidem a církvím, které jsou jinak cizincům uzavřeny. A to i přes varování jiných a zkušenějších pracovníků, kteří zde žijí dlouhá léta. Očekávané obavy vystřídala vřelá přijetí a ochota sdílet se o Bohu a možné spolupráci. Zkušenějšími pracovníky to je považováno za projev Božího jednání.

Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Abakuk 2,14

Na základě Abakukovy vize vidíme Střední Asii jako suchou a vyprahlou zemi. Naše touha je, aby do regionu přicházeli lidé, kteří budou posly Dobré zprávy o Ježíši Kristu. A aby se stali zřídly poznání Hospodinovy slávy. A s rostoucím počtem lidí svědčících o Kristově lásce a oběti bude růst i poznání slávy Hospodina.

A nyní od vize k realitě. Přiznávám, že práce jde mnohem pomaleji, než jsme předpokládali. Zájemců o stěhování do Střední Asie není mnoho. A ti, se kterými už to bylo na spadnutí, se nakonec rozhodli neodjet. Přesto máme od minulého roku první rodinu v Kazachstánu a jednoho člověka v Uzbekistánu. Pánu Bohu jsme za to nesmírně vděční. Z nuly se tedy dostáváme k něčemu konkrétnímu. Navíc se další rodina připravuje na přesun, a tak bychom mohli mít v regionu další „zdroj živé vody“. Před několika dny jsme byli osloveni rodinou původně z Austrálie, kteří prožívají povolání do Kazašské Altaje. To je odpověď na naše modlitby, protože Altaj je jedním z regionů, za které se modlíme. Situaci ale opět ztěžuje to, že je to jeden z nejkomplikovanějších regionů po všech možných stránkách. Ale věříme, že pokud dává Pán Bůh povolání, dá nám najít i správnou cestu.

Často se nás lidé ptají, co potřebujeme, aby mohla práce ve Střední Asii růst. Odpověď je jednoduchá. Potřebujeme, aby se jednotlivci i sbory modlili k Pánu žně, aby poslal dělníky na žeň cíleně do Střední Asie. Potřebujeme křesťany, kteří prožijí povolání do jednoho z nejkrásněj- ších regionů na světě jak svou přírodou, tak i místními lidmi. Potřebujeme lidi, jako byli Jozue a Káleb, kteří viděli v bezvýchodné situaci příležitost k Pánovu jednání.

Vzhledem k citlivosti regionu nelze veřejně prezentovat informace tak, aby byly dohledatelné. Proto, kdyby se našli lidé nebo sbory se zájmem o tento region, prosíme, kontaktujte kancelář Nehemie, která vás na nás může nakontaktovat.

Pokud chcete podpořit práci ve Střední Asii, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060 nebo 100113352/0300, v. s. 2305.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.