Irák – Dívky ze zajetí ISIS, sirotci a vdovy

Rehabilitační centrum pro přeživší dívky ze zajetí ISIS. Bůh poskytl příležitost otevřít centrum pro přeživší dívky ze zajetí ISIS a dal taky finance na nájem a vstupní náklady na otevření tohoto centra. Hospodin je ochránce vdov, on povolal pro tuto službu dokonce i zkušený místní manželský pár. I když jsou tyto dívky velmi mladé, tak jsou již vdovy po násilném sňatku s džihádistou, jejich otrokářem. Modlete se prosím za tuto službu, věřím, že když se budeme modlit, Hospodin povolá dostatek pracovníků i štědrých dárců.

Hospodin je otec sirotků. Dětské centrum pro sirotky se svým vzhledem vymyká z pohledu velkého uprchlického tábora. Je to místo, kde jsou zasazené stromy a vybudovaná zahrada a dětské hřiště. To je „Centrum pokoje“ pro více než sto sirotků. To je maximální kapacita, kterou centrum má možnost pojmout, i když sirotků v táboře je 347. Tato služba je v partnerství s místním letničním sborem a je skvělým místem pro sirotky traumatizované únosem ISIS. Cílem je poskytnout smysluplné aktivity a pomoci těmto dětem překonat trauma a hrozné vzpomínky na věci, které se jim staly.

Nové hřiště pro děti? V minulém článku (02/19) jsem vyzýval ke sbírce na hračky a pomůcky do centra a taky k úpravě a vybavení zahrady. Bůh je ale otec sirotků a povolal si dostatek štědrých lidí, abychom mohli nakoupit nejen to, ale měli jsme i finance na běh centra ve školním roce 2019/2020. Díky tomu se nasbíralo více než 600.000 korun na tuto službu. Prosím, modlete se za další školní rok 2020/2021 – víc sirotků by si přálo být součástí tohoto centra. Modleme se za tuto službu a vedoucí Helen.

V celém jezídském táboře Baadra (Essian) je 1 796 dětí do 4 let, 2 801 dětí do 11 let, 2 455 do 17 let. Víc než 7 000 dětí nemá žádné hřiště na hraní. Sice v rámci dětského centra pro sirotky malinké hřiště je, ale není možné ho otevřít pro všechny děti. Modleme se za tyto děti, které buď zažily hrůzné věci od bojovníků ISIS, nebo neznají nic jiného než uprchlický tábor, protože tam se narodily. Kéž bychom pro ně v tomto táboře mohli vystavět kvalitní hřiště. Modleme se za 300.000 korun.

Hospodin dává osamělým rodinu. Letošní zima byla velmi těžká a stala se až bojem o přežití. Jsem rád, že jsme mohli i letos pomoci těm nejpotřebnějším lidem přežít zimu. Nakoupili jsme pevné plachty na opravu stanů pro 30 rodin, které pod- porujeme už od roku 2015. 55 jezídským dívkám, které utekly v posledních pěti měsících ze zajetí ISIS, jsme koupili topení na zimu a taky jídlo. 400 rodinám v Baadra jsme mohli dát jídlo a hygienické potřeby na zimu.

Asistovali jsme rodině Fajzy, matky tří postižených dětí. 150 dětem jsme mohli koupit zimní boty a oblečení. Spolu s týmem lidí z místního sboru jsme mohli navštívit a modlit se za mnoho těžce nemocných lidí. 980 rodinám jsme mohli předat ohřevné zařízení. Vybrali jsme ty nejpotřebnější rodiny jako vdovy s dětmi nebo rodiny, které se starají o sirotky, rodiny s postiženými dětmi a další rodiny, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné.

Modlím se, ať Bůh otevře dveře i do Sinjáru, kde je velmi těžké se dostat a mít povolení pracovat. Bůh těmto osamělým a zapomenutý lidem v zemi zničené válkou dává rodinu – nás křesťany. Kéž bychom byli Božím nástrojem pro to, ať tito lidé okusí, jak dobrý je.

Bůh povolává. Opravdu vidím, že Bůh povolává lidi a sbory, aby se do tohoto díla zapojili. Děkujeme taky za sbírku na služební auto potom, co nám to staré shořelo. Z peněz určených na auto jsme byli schopni koupit daleko lepší auto, než jsme původně měli. Koupili jsme nové sedmimístné SUV Kia. Pro nás to byl velký zázrak a milé překvapení!

Jedině Kristus může naši malou svačinu rozmnožit (2 rybky a 5 chlebů), co mu dáme, na zázrak nasycení velkého davu. Je výsadou mu nabídnout to málo, co máme. Učedníci na to málo, co nabídnul ten malý chlapec, řekli, že nemají nic, a tak tím pohrdli. Ježíš ale vzal to „nic“ a vzdal díky a byl vděčný za tuto oběť. Buďme vděční za to, co máme, a dejme to Ježíši. Jen On může z toho mála, čím jiní pohrdnou, udělat zázrak a vypůsobit překypující požehnání, kterým budeme nakonec požehnáni tak moc, že z malé svačiny ještě zbude 12 košů.

Pokud byste rádi pomohli lidem v Iráku,
použijte prosím č. ú. 1057340/2060,
Irák, Jezídové – v. s. 1002,
Irák, pomoc ženám – v. s. 10021,
Irák, děti – v. s. 10022.
Podpora Woj. – v. s. 2303

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.