Kavkaz – Kráva naději dává

Od roku 2008 česká Nehemie realizuje pomoc v neklidném regionu Severního Kavkazu skrze projekt Kráva do každé rodiny. Díky vám jsme vstoupili do života desítkám lidí a přinesli změnu do jejich mnohdy neřešitelné životní situace. V rámci letošní návštěvy pracovníků Nehemie jsme uspořádali společné setkání několika rodin zapojených do projektu. Všichni zúčastnění vyjádřili velké díky a vděčnost Čechům, kteří změnili jejich životy k lepšímu. Navíc se nám naskytla příležitost tuto pomoc rozšířit do dalších regionů, jako je Ingušsko, Čečensko a Dagestán. Skrze praktickou pomoc se další desítky (a mám naději, že i stovky) ztracených budou moci dotknout Božího srdce.

Během posledních 15 let Nadační fond Nehemia uskutečňuje projekt pod názvem „Od srdce k srdci“ (u nás známý pod názvem „Kráva do každé rodiny“… pozn. překl.), který probíhá v Severní Osetii-Alanii. Během tohoto období jsme společně darovali 47 krav a 32 telat. Rodiny, které od Čechů dostaly tento dar, se liší v mnoha ohledech. Ve většině případů je však spojuje ten fakt, že jsou válečnými uprchlíky. Jde o rodiny, které se nacházely pod hranicí chudoby, často bez jakékoliv možnosti nakrmit své děti. V některých rodinách se starají o invalidní děti nebo seniory, některé jsou mnohadětné.

Každá z rodin se vyrovnává se svým vlastním neštěstím. Hrůzy, kterým čelily, nejdou jednoduše hodit za hlavu. V době, kdy jsme se s nimi setkali, vládla v těchto rodinách zahořklost a rozčarování. Pro některé z nich to nebylo první setkání s tak intenzivním zlem, někteří jejich příslušníci uvažovali o sebevraždě. Podmínky, ve kterých tito lidé žili, byly příšerné, a stát se o ně vůbec nestaral. Jednoduše je vyhodil jako odpadky na kus kontaminovaného pozemku, ať přežijí, jak umí. Na začátku tedy přežívali v obytných přívěsech nebo rychlou rukou postavených šopách. Ve vesnici Voschod 2 nefungovala elektrika, netekla voda, nebyl přiveden plyn, neexistovala žádná infrastruktura. Ani teď po letech pro ně není jednoduché najít práci. Více než 80% těchto vesničanů je nezaměstnaných.

Záchranný kruh. Projekt, který jsme s Nehemií začali realizovat, se stal pro mnohé doslova záchranným kruhem. Život v rodinách se začal radikálně měnit k lepšímu, i když chudoba si stále vybírala svoji daň. Kráva v rodině je ale skutečným požehnáním. Nejde jen o mléko a mléčné výrobky, které se objevily na stole, nebo které díky prodeji přinesly finanční příjem. Jde především o novou naději a úplně jinou úroveň domácí pohody. Díky této pomoci si mohli lidé poprvé konečně trochu vydechnout a přemýšlet nad něčím jiným než hrůzami, které je potkaly.

Každá z rodin přijímala krávu s podmínkou, že první tele bude darováno do jiné potřebné rodiny. Naším cílem nebylo budovat farmy, ale ukázat lidem, že je Pán miluje a že je neopustil. Některé z rodin však chytly svou příležitost skutečně za pačesy. Například rodina Makievových do péče o krávu vložila svou duši a srdce. Dnes mají tři krávy a několik telat. Věra a její rodina teď samy pomáhají svým sousedům a zprávy o jejich dobrosrdečnosti se šíří daleko mimo jejich vlastní vesnici.

Ruslan a Zarina Běžajevovi nyní mají pět krav a několik telat. Zarina prakticky všechno mléko rozdává chudým lidem. V bezprostřední blízkosti Voschodu 2 je ingušská vesnice. Vztahy mezi Osetinci a Inguši jsou od jejich vzájemného konfliktu značně napjaté. Zarina tedy začala přinášet mléko i Ingušům. Nejenže jim tím prakticky pomáhá, ale svou mírotvornou činností dává obrovský příklad ostatním.

Jiná rodina Bědojevových také napnula síly a jednu krávu proměnila ve tři. Jak říká sama Taťána Bědojeva: „Nejdůležitější je mít to zvíře rád a o všechno ostatní se už postará kráva sama.“ Ani tato rodina se nespokojila s minimální podmínkou darovat první tele, a tak do jiných rodin už poslali další tři.

Tímto se náš společný projekt stává záchranným kruhem a šancí pro mnohé další. Dnes se rozhlížíme ještě dál. Vidíme, jak v zemích Severního Kavkazu sílí islám. Některé z těchto zemí jsou naprosto uzavřené pro kázání evangelia a v některých není ani žádný misionář. Máme tedy novou vizi rozšířit projekt, aby se stal nástrojem pro službu nezasaženým národům Severního Kavkazu. Díky české pomoci jsme už teď mohli darovat jednu krávu do Ingušska, dvě kozy a jednu krávu do Čečenska a jednu krávu do Dagestánu. Je nám líto, že se kvůli bezpečnosti o těchto rodinách nemůžeme více rozhovořit, ale jedná se o místa, kde vládne islám. Chceme však, abyste věděli, že Bůh díky našemu společnému projektu tluče na dveře národů, které ho zatím osobně nepoznaly.

Projekt Kráva do každé rodiny můžete podpořit finančně darem na účet 1057340/2060, v. s. 1101.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.