Moc ve slabosti

Když se s bolavým srdcem vracel zpět do Afriky kázat evangelium a v rámci boje proti otroctví objevovat nové trasy obchodníků s otroky, David Livingstone svému synovi napsal:

„Můj drahý Tome. Brzy odejdu z této země a zanechám tě v péči Toho, kdo nedřímá ani nespí a nikdy nezklamal nikoho, kdo v Něj složil svoji naději. Jestli Ho učiníš svým přítelem, bude ti lepším společníkem než by mohl být kdokoli jiný…“

Psali jste někdy nějaký dopis, který bylo těžké napsat? Mám rád epištoly v Novém zákoně. Apoštol Pavel psal dopisy různým lidem a církvím a vkládal do nich sám sebe. Dopis, který je snad nejvíc osobní, kde Pavel odhaluje věci ze svého života a své misijní práce, je 2. list Korintským. Celé úseky tohoto dopisu jsou věnovány těžkostem a soužením. Nejsou to jednoduchá témata, nejsou dnes častým námětem kázání, ale týkají se každodenního života a jsou velice aktuální i pro misii. Na Pavlově životě můžeme vidět, že život křesťana a služba nejsou vždy jednoduché, ale můžeme tak jako on žít z Boží milosti. Pavel nepopírá existenci soužení, ale odmítá se na něj zaměřovat – říká, že když skrze nynější soužení projde, čeká ho velká sláva, a zaměřuje se na neviditelné věčné věci (2K 4: 6-18).

Těžkosti na misii opravdu jsou, ať už fyzické pronásledování, duchovní tlak, stesk po domově, stres z množství práce, finanční tíseň, trable s úřady a další záležitosti. Ale tak jako pro Pavla, je tu také Boží milost, která pro daný okamžik misionáři stačí a Boží moc, která se dokonává ve slabosti (2K 12: 9-10). Bůh si používá nedokonalé a slabé lidi z Česka až na samých končinách země. Modleme se za naše misionáře!
David S.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.