Hudba pro všechny národy

Mám opravdu radost, že se s vámi mohu opět sdílet touto cestou. Ve Skutcích 1,8 nám Ježíš přislíbil, že obdržíme moc Ducha svatého a že mu budeme svědky po celé zemi a až na konec světa. Bůh je Bohem národů a naším povoláním je k těmto národům jít a svým životem svědčit o jeho milosti a touze přebývat v srdcích lidí.

A co si Bůh používá ve svém úsilí získat své děti zpět víc než právě naše životy? V poslední době často vnímám jeho stvořitelskou činnost všude kolem sebe. On neskutečně kreativním způsobem propojuje věci, situace, lidi, kteří by se jinak nikdy nespojili a proměňuje bolest a každou špatnou zkušenost v radost a požehnání pro nás. Co víc si můžeme přát? Když Bůh je s námi, nic nám nehrozí a nic nás od něj neoddělí.

Devět let v Německu. Kdyby mi někdo před devíti lety pověděl, že budu žít v Německu a že budu naplno v misii, asi bych mu těžko uvěřil a spíše bych toto tvrzení považoval za nereálné, a to vzhledem k tomu, v jaké situaci jsem se tehdy nacházel. Ale ano, je tomu tak, a já už teď mohu říci, že tato země je mým druhým domovem, a s hlubokým přesvědčením mohu tvrdit, že v Božím plánu záchrany Evropy Německo hraje klíčovou roli.

Když jsem v roce 2014 odcestoval s pár přáteli do Izraele, kde jsme v intenzivních chválách hledali Boží tvář, Pán ke mně před odletem zpět promluvil. Pár hodin před odletem zpět do Německa jsem seděl na pláži a s upřímným srdcem jsem Bohu vzdával díky za jeho odpuštění a milost, kterou mi projevil tím, že mi dal novou naději a domov v Herrnhutu. V tu chvíli na mě sestoupil Duch svatý a řekl: „ Vrať se zpátky do té země. Položím před tebe národy. Budeš mě chválit a ony mě poznají jako svého Otce.“ A také se tak stalo!

Vrátil jsem se zpět do Herrnhutu do pekárny, kde jsem tehdy pracoval, a majitel té pekárny mi oznámil, že je to můj poslední den, kdy peču chleba. Bůh k němu během mého pobytu v Izraeli promluvil a oznámil mu, že mě má vyslat na misijní pole. Tento Boží přítel (Gottfried ) uposlechnul a společně s místním domem modliteb mě vyslali a pomazali mě k misii. Asi dva měsíce poté přišla první veliká vlna uprchlíků do Německa. Měl jsem vizi, kdy jsem viděl duhu nad uprchlickým táborem a Ježíš mi řekl: „Chceš-li mě blíže poznat, jsem zde uvnitř.“ Na jeho volání jsme společně s dalšími muzikanty reagovali tím, že jsme v těchto uprchlických táborech začali hrát koncerty chval. A jak mi Pán v Izraeli přislíbil, byl jsem mezi těmi národy, kterým se On dával poznat jako Otec. Během naší několikaleté služby v uprchlických táborech se obrátilo mnoho muslimů k Pánu a dnes sami slouží mezi svými lidmi.

Jednou jsme hráli v Norimberku koncert pro uprchlíky v katolickém kostele. Kostel byl plný směsice různých národů. V ten den mnoho z nich reagovalo na Boží lásku, přijali odpuštění a nalezli pokoj. Toto se událo v roce 2017 a od té doby se tito lidé stále scházejí na stejném místě (ovšem ne už uvnitř kostela, ale před ním ). Vznikla z toho venkovní církev bez budovy a již pátým rokem se každou středu schází před kostelem více jak 300 lidí. Dostávají potravinové balíčky plus slovo Boží a chvály. Vždy, když jsem tam, jsem dotčený tím, jak jich přichází více a více (tentokrát lidé převážně z Ukrajiny) a v očích mají hlad po naději a pokojném životě. Často, když před těmito lidmi hraji, tak je vnímám jako ovce, které hledají pastýře, a Pán mi řekl: „Tito lidé jsou hladoví – tak jim dejte najíst vy.“ Vždy mě hřeje u srdce vidět jejich rozzářené tváře, když cítí přijetí a lásku. Pán koná nadpřirozené věci přirozeným způsobem.

A hle, je tu nové. Ne vždy jsem byl Bohu věrný, i když On stále byl. Měl jsem období tzv. ztraceného syna. Otec mě našel jako krvácející zvíře ležící v příkopě na okraji silnice. Přijal mě zpět do svého domu. S láskou o mě pečoval. Uzdravil mé srdce, dal mi bílý šat a na ruku mi nasadil prsten, který značí jeho přízeň. Toto je již mnoho let zpět, ovšem já stále mohu zažívat efekt a dopad jeho milosti, kterou mi projevil. Je to něco jako dlouhotrvající účinek, a když se ohlédnu zpět, mohu dosvědčit sám sobě, že Jeho láska nezná hranic a nic jí nepřekáží. Nemůžeme udělat nic, co by způsobilo, že by nás miloval méně. S hlubokou radostí v srdci bych vám rád poukázal na jeden z důkazů této bezpodmínečné lásky.

Před několika lety mě Pán poslal v rámci naší služby uprchlíkům v Evropě do Iráku. Tam jsem navštívil uprchlické tábory a seznámil se v místní církvi s talentovaným zpěvákem, který později s námi natočil první album chval pro Irák. Na tomto albu jsme úpěnlivě pracovali dva roky s muzikanty z několika národů a díky Bohu album spatřilo světlo světa a nyní je oficiálně vydané společně s hudebním klipem.

Klíčové setkání. Když jsme album vydali, tak jsem jej propagoval na Facebooku a jedna sestra, kterou znám z YWAM Herrnhut, si u nás objednala pár kusů CD. Objednávku jsem zaslal a zpětně poděkoval. Zanedlouho jsme se s touto sestrou opět spojili a nakonec jsme se shodli, že by bylo fajn se sejít. A dnes mohu říci, že takto jsem poznal svoji nynější manželku Terezu, která pochází z Německa a má polské kořeny. Zde jsem opravdu viděl znovu neskutečně kreativní dílo Boží. Tereza pořídila v roce 2014 první fotku naší služby Symfonie Národů v Herrnhutu (na to jsme společně přišli později). My se viděli tehdy jenom jednou a po mnoho let jsme o sobě nevěděli. Kdybych já tehdy neodletěl do Iráku, nenatočil to album a nepublikoval jej v Německu, nikdy bychom se nesešli a Tereza by teď nebyla mojí ženou. Tato cesta ji najít byla také protkaná ne příliš příjemnými situacemi, ale chci vás povzbudit. Když jsme někdy zmatení a možná i trošku ztracení, Bůh není daleko, nese nás v náručí a pak nás znova postaví na nohy a ukáže nám, co pro nás připravil. Vždy jsem tak trošku v srdci přemýšlel, kdy má práce tady v Německu skončí. Ovšem Bůh měl jiný plán. Nyní jsem si německý národ v podobě Terezy vzal nastálo a již brzy přijde na svět naše první dítě, které je požehnáním tohoto propojení národů. Bůh je veliký!

Služba SoNs. Rád bych se krátce také s vámi podělil s tím, co Bůh dělá v naší službě Symfonie Národů. Brzy oslavíme již osmý rok naší práce na poli misie a Pán nám posílá mnoho nových členů, kteří se chtějí zapojit do našich aktivit. Je nás teď kolem 18 lidí a nadále sloužíme semináři o chválách, hudební producentskou činností a koncertními turné po Evropě. Jak jsem již zmínil, loni v létě jsme v Praze natočili profesionální hudební klip společně s dokumentem o Symfonii Národů a projektu SoNs of Abraham (odkazy na www.nehemia.cz ). Album již vysílala radiostanice církve v Bagdádu. Dostali jsme zprávu, že mnoho lidí do rádia volá a dává pozitivní zpětnou vazbu. Tamní lidé jsou povzbuzeni, že mnoho národů tímto projektem podporuje Irák a situaci v této zemi. Náš zpěvák měl již několik rozhovorů pro ostatní radiostanice, které projevily zájem o vysílání tohoto alba v rámci jejich programů. Chvála Pánu! Naším cílem je dostat hudební klipy do arabských televizních stanic a tímto zasáhnout větší skupiny arabsky mluvících národů. Od ledna do března 2023 zde v Německu budeme mít zpěváka z Bagdádu a máme vizi natočit další hudební klip v Izraeli, kde chceme tancem pro Boha propojit Araby s Židy a ostatními národy, a tím poukázat na jediného Boha, který nás propojuje. Pokud s námi chcete na tomto projektu spolupracovat, tak můžete kontaktovat kancelář Nehemie, kde bude probíhat sbírka na náklady spojené s tímto projektem. Také pokud byste chtěli Symfonii Národů ve svém městě či církvi, napište nám na info@sons-music.de.

Svědectví Irák – útok. Již pár let trpím s nosními dutinami. Těžce se mi dýchá a často mám migrény. Měl bych podstoupit operační zákrok v Německu, ovšem operace byla již několikrát odložena vzhledem k možným komplikacím spojenými se zlomeninou nadočnice. Původním plánem bylo loni v listopadu odletět společně se Symfonií Národů do Bagdádu, kde jsme chtěli tamní církvi oficiálně předat za Česko a Německo projekt SoNs of Abraham. Ovšem kvůli mému zdravotnímu stavu se celý výjezd odložil na neurčito.

Často jsem se Pána ptal, proč to tak dlouho trvá a proč mám tyto zdravotní komplikace. A věřím, že jsem od něj dostal výraznou odpověď.

V Bagdádu nedávno došlo k útoku na tamního misionáře z USA, který byl usmrcen únosci nedaleko jeho domu. Hned poté mě kontaktoval náš zpěvák Danny a sdělil mi, že to byl jeho přítel a bydlel v jeho ulici v domě naproti. Také mi oznámil, že pro nás se Symfonií měl připravený dům hned vedle domu tohoto bratra, na kterého byl spáchán útok. Vidím v tom Boží zásah shůry. Náš původní termín se shoduje s datem, kdy v této ulici došlo k pokusu o únos a dost možná bychom byli jako mezinárodní tým v ohrožení. Věřím, že nás všechny Pán takto ochránil. Jeho cesty jsou nevyzpytatelné. Jemu buď chvála.

Rád bych vám všem vyjádřil své poděkování. Obzvláště církvi CBH Praha (Stanislavu Bubíkovi, Davidovi Symonovi) a Nehemii, kteří za mnou věrně stojí již několik let. Také vám děkuji za modlitby a přátelství, které se mi od vás dostává. Mám Čechy moc rád a věřím, že Boží srdce tluče pro náš národ a že On chystá vylití své lásky do srdcí lidí v naší zemi.

Jaro Aviv

Misii Jara Aviva můžete podpořit na č. ú. 1057340/2060, v. s. 2304.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.