Podrobnější informace o službě Jezídům v Iráku

Kdo to jsou Jezídové? Etno-náboženská menšina, žijící v severním Iráku především v oblasti Ninive a Duhoku. Jezídové převážně žijí v okolí Sindžáru až po město Láliš. Sindžár považují za posvátnou horu, protože věří, že právě zde přistála Noemova archa a Láliš považují za místo původního ráje – zahrady Eden.

Během své historie Jezídové zažili mnoho genocid, islámské pronásledování, arabizaci, či násilné pokusy o jejich konverzi k islámu. Od šestého století historie zaznamenává 74 genocid a pokusů o zničení tohoto etnika.

Opakující se genocida V roce 2014 byly jejich oblasti krutě dobyty islámským státem. Muži byli povražděni a ženy uneseny do zajetí jako sexuální otrokyně. Děti byly poslány na převýchovu v bojovníky ISIS. Z půl milionu Jezídů žijících v Iráku uprchlo a bylo vysídleno téměř 400.000. Někteří z nich nalezli pomoc ve velikých uprchlických táborech, jiní hledali pomoc mimo uprchlické tábory a rozprchli se tak do všech provincií Kurdistánu.

Jezídům pomáháme jednak v oficiálních uprchlických táborech, ale i mimo ně. Všude tam, kde žijí, a to ve všech oblastech Kurdistánu.

Do okolí Sindžáru, tedy původní domoviny Jezídů, odkud lidé utíkali před ISIS, chceme soustředit naši pomoc, a to v městečkách Tal Qasab a Tal Banat, které byly v bojích zničeny. V roce 2015 byl Sindžár osvobozen od nadvlády ISIS a Jezídové začali doufat v návrat do své domoviny. Nicméně bezpečnostní situace se ani po pěti letech nijak výrazně nestabilizovala. Mnozí z nich už po dlouhém čekání ztratili naději ve zlepšení.

V 70. letech byla tato městečka postavena jako součást Husajnovy násilné arabizace namířené proti Kurdům a Jezídům. V rámci jeho tažení proti těmto dvěma etnikům bylo zničeno až 90% všech jejich vesnic v severním Iráku. Přesněji 4 000 vesnic zmizelo z povrchu země a obyvatelé byli násilně deportováni. Je víc než smutné vidět po 45 letech opakující se historii znovu namířenou proti stejným lidem, kteří procházejí neustálým utrpením a bolestí. Rodinám, kterým chceme v oblasti Sindžáru pomoci, nikdo jiný nepomáhá.

Sporné oblasti. Území Jezídů se v dnešní době nachází v takzvané “sporné oblasti”. Tedy v oblasti mezi regionální vládou Kurdistánu a federální vládou Iráku. Jelikož se jedná o sporné území, neinvestuje se zde tolik jako v jiných oblastech. Navíc zde panuje napětí mezi místními ozbrojenými milicemi a armádami, které mezi sebou vedou lokální boje. Především kvůli nestabilní bezpečnostní situaci se většina původních obyvatel, tedy především Jezídů, obává vrátit zpět. Avšak po téměř šestiletém beznadějném čekání se mnozí rozhodli navzdory všem rizikům vrátit do svých domovů.

Místa, kde Jezídům pomáháme

Tal Banat & Tal Qasab jsou městečka v okolí Sindžáru, v oblasti, kam se Jezídové pomalu vracejí navzdory bezpečnostnímu riziku a nepřítomnosti humanitární pomoci. Před tím, než ISIS tato městečka zcela zničilo, zde žilo 7 500 + 5 000 rodin (v jednom a druhém městě). V poslední době se jich 950 vrátilo (500 + 450). Nikdo z nich však není připraven na přicházející zimu. Když jsme je navštívili v jejich rozbořených domech, které se snaží postupně opravit, neměli vůbec nic. Žádné topení, tenké deky a v oknech místo skla plastové fólie. Rodiny zoufale potřebují naftové přímotopy a teplé deky. V loňském roce už jsme měli možnost pořídit přímotopy tisícovce jezídských rodin na severu Iráku.

I letos chceme pomoci stejným způsobem 950 rodinám v oblasti Sindžáru. Toto místo je pro nás nové. Je zde obrovská potřeba humanitární pomoci. Je dobré, že některé tyto rodiny už známe, jelikož se jedná o rodiny navrátilců z táborů, kde jsme dosud pracovali. Spolupracujeme zde s nově vznikající místní samosprávou. Podařilo se nám dojednat velmi výhodnou cenu za kvalitní naftový přímotop a teplé kvalitní deky.

Chceme pomoci všem 950 navrátivším rodinám a předat jim tento hodnotný vánoční dárek. Náklady na pomoc jedné rodině jsou 950 korun.

Kéž tyto rodiny okusí a uvidí, jak dobrý je Hospodin (Žalm 34:9). Toužím, abychom se mohli stát požehnáním pro všech 950 rodin!
Chceme pomoci všem 950 navrátivším rodinám a předat jim tento hodnotný vánoční dárek. Náklady na pomoc jedné rodině jsou 950 korun.

Sulejmánie. V Sulejmánii, v této kurdské oblasti, pomáháme již od roku 2015 a pravidelně zde podporujeme 100 jezídských rodin, které utekly ze Sindžáru do bezpečnější oblasti. Vánoční sbírka na „Ovoce pro děti v Iráku od jara do zimy“, kterou v roce 2018 Nehemia vyhlásila, byla skvělá. Splnili jsme nejen nevyřčená přání rodičů, aby byly děti během roku zdravější, ale jasně jsme dali najevo, že rozumíme heslu sbírky, že je lepší dárky dávat než je dostávat. V konečném důsledku byli rodiče upřímně překvapení, protože děti během zimy nebyly tak nemocné. Neprosili nás o léky, jako tomu bylo dříve, a to i přes to, že bydlení ve stanu během zimy za neustálého deště a někdy i sněžení vyžaduje opravdu dobrou imunitu. Je to krásné svědectví o Kristově lásce, která skrze vás zazářila. Tento projekt jsme zopakovali i v roce 2019 a opět v něm pokračujeme od prosince 2020 a modlíme se za finance.

Dále taky pomáháme:
• Těmto rodinám každý rok pomáháme s opravou stanů a provizorních domů. Nakoupíme modré plachty, aby jim dovnitř nezatékalo. Tuto zimu jsme již pomohli 22 rodinám.
• Rozvážíme děti do škol, jelikož bydlí daleko za centrem města a většinou mimo dosah autobusů.
• Filtrací znečištěné vody.
• Darem hus a slepic, o které se velmi dobře starají. Navíc mají pravidelně vejce a občas i maso.
• Zimním oblečením.
• Dětem zajišťujeme školní potřeby.
• Pomáháme v realizaci některých podnikatelských záměrů.

Bádre. V městečku Bádre bydlí tisíce Jezídů, kteří utekli ze Sindžáru. K místním rodinám (1 000) se jich do města přistěhovala další tisícovka. Hned za městem vznikl uprchlický tábor pro dalších 3 000 rodin. Protože jsme zde viděli nedostatek podpory a obrovské potřeby, začali jsme zde také pomáhat. Nyní máme v městečku Bádre dívčí Trauma centrum sloužící dívkám, které přežily otroctví ISIS. V táboře máme také dětské centrum pro více než sto sirotků.

V loňském roce jsme darovali více než pěti stům rodinám přímotopy. Letošní zimu chceme darovat přímotopy druhé polovině – tedy dalším 500 rodinám.

Šeichan. V loňském roce se lidé v uprchlickém táboře Šeichan trápili otázkou, jak přežijí tuto zimu. My jsme však mohli na jejich potřeby zázračně rychle zareagovat. Převážně vdovám a sirotkům jsme darovali naftové přímotopy (500 rodin). Jsme opravdu rádi, protože lo ňská zima byla jedna z nejtužších, jaké zde lidé pamatují.

V táboře Šeichan můžeme dále pomáhat:
• Máme k dispozici plně vybavenou kuchyň, proto můžeme zařídit kurzy pečení a realizovat u některých lidí podnikatelský plán.
• Rekvalifikovat muže a vytvořit technické dílny.
• Otevřít trauma centrum pro ženy.
• Vyučovat mladé lidi angličtinu
Modlete se prosím za tým služebníků a další ochotné lidi, kteří by se k nám připojili. Většinu týmu dnes tvoří místní křesťané, které si Bůh do této služby povolal.

Erbíl. Jsme v kontaktu s 65 jezídskými rodinami, které uprchly ze Sýrie před opětovným pronásledováním džihádistickými milicemi. V Sýrii se znovu začalo bojovat, a proto tyto rodiny nalezly útočiště v Erbílu, bohužel však zrovna v období striktní koronavirové karantény. Tito lidé zde nikoho neznali. Neměli proto možnost zabezpečit své rodiny ani získat práci. Chceme tedy dále v naší pomoci pokračovat a alespoň během zimy a karantény zajistit rodinám potravinovou pomoc.

Modlitby. Apoštol Pavel se neostýchal znovu a znovu prosit o modlitby. Věřím, že si Bůh povolává lidi, kteří se chtějí pravidelněji modlit a žehnat této komunitě Jezídů. (Kol. 4:2, 2 Kor. 1:9‐11, Ef. 6:19)

Pokud Bůh volá k modlitbám právě tebe, vyžádej si více informací na: bwojnar@nehemia.cz

Modleme se vytrvale:
• Modlete se Žalmem 68:5‐7.
• Modlete se Žalmem 34:9.
• Za pokoj a stabilitu v oblasti Sindžáru.
• Za získání potřebných víz a dalších nutných dokumentů pro práci ve sporných oblastech.
• Za pomoc Jezídům v průběhu zimy.
• Za děti v dětském centru pro sirotky i za jejich učitelky.
• Za Trauma centrum pro dívky přeživší zajetí ISIS.
• Za nové rodiny, které by se brzy měly k našemu týmu připojit.
• Aby Pán žně povolal nové místní pracovníky pro tuto službu.
• Za dobrého účetního.
• Za člověka, který by nám v budoucnu pomohl v oblasti grantů, fundraisingu a zpracovával hodnocení a podával zprávy.

Věřím, že v nebi uvidíme skutečný dopad našich modliteb i naší štědrosti, proměňující lidské životy i celé národy.

Č. ú. 100113352/0300, nebo 1057340/2060.
v. s. 10023 Irák – Sindžár – vánoční akce na pomoc jezídským rodinám
v. s. 1002 Irák – pomoc Jezídům
v. s. 10021 Irák – pomoc ženám
v. s. 10022 Irák – pomoc dětem
v. s. 2303 – Wojnarovi

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.