Pět kroků, které mohou změnit svět

1. krok – Učednictví. KRISTUS byl výjimečný, všude, kam chodil, byl pohnut soucitem a jednal. Dotýkal se lidí, ale zároveň do nich investoval a učil je, jak následovat Boha. Kristus kázal o tom, že se přiblížilo Boží království, vybízel lidi, aby činili pokání a věřili evangeliu. Evangelium je jedinečné Boží pozvání napsané Kristovou krví. Nyní je však na tobě, abys toto pozvání šířil dál, sdílel je s ostatními a činil učedníky.

2. krok – Burcující modlitba. Ježíš vybízel učedníky, aby prosili Pána žně, ať vyšle své dělníky na žeň. To byla burcující modlitba, protože kamkoliv Ježíš přišel, tam se tvořily neskutečné zástupy lidí, které jedna osoba nemůže zvládnout. Zde tedy Ježíš nabádá učedníky k modlitbě za nové dělníky. Potřebujeme také nové služebníky z České republiky, kteří mají víc než jen soucit, potřebujeme další lidi, kteří jsou povoláni jít do světa, protože je stále obrovská spousta lidí v nouzi, ke kterým dobrá zpráva ještě nedorazila.

3. krok – Povolávám tebe. Pán Bůh i tebe povolává ke konkrétnímu úkolu. Modlíš se za dělníky? I ty jsi jedním z nich. Máš službu, kterou naplníš pouze ty. Posílá tě, abys naplnil konkrétní úkol. Často odcházejí na misii svobodné ženy (35% z Rumunska), a Bůh také skrze ně mocně jedná. Zakládají sirotčince, jsou strůjci modlitebního probuzení, a tak mění dějiny.

4. bod – Chodit v plnosti Ducha. Ježíš všude chodil v moci Božího Ducha. Bůh na konci své služby říká: „A nyní posílám já vás, mám pro vás službu, a když mne budete poslouchat, přijmete moc Ducha. Budu s vámi a budu skrze vás pracovat. Evropa potřebuje zažít Boží moc, duchovní mocnosti jsou tak silné, že potřebujeme opět vidět v církvi viditelné zázraky, vidět muže a ženy, kteří jsou zmocněni a uschopněni. Ježíš nás vysílá, ale ne nevyzbrojené, získáte MOC (dynamis). Byl jsi požehnán a záměrem či účelem požehnání je, abychom se stali požehnáním pro ostatní, prodlouženou rukou Ježíše Krista.“

5. bod – A nyní jděte! Posílám vás. Jděte do celého světa a rozhlašujte, že se přiblížilo Boží království, rozdávejte pozvání od samotného Krále. Jděte v mém jménu, v mé moci, pomazáni mým Duchem, tak jako Otec poslal mne, já posílám vás. Dnes tě povolávám, dávám ti svou moc a posílám tebe!

Více ze seminářů z misijní konference Za horizonty
v Kralupech nad Vltavou na www.apostolskacirkev.cz>zdroje.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář