Postavit se na nohy

Máme rádi příběhy. Jsou jich plná média, od knih počínaje, přes filmy, časopisy až po krátká videa. Příběh zachycuje myšlenku, která se lépe pamatuje. Příběh nese zkušenost, kterou nemusíme nutně prožít, ale může nás inspirovat.

Nedávno jsem četla známý biblický text, příběh ze Starého zákona o Údolí suchých kostí. Občas se tato perikopa (Ezechiel 37) pojí s velikonočními svátky, zachycuje totiž důležité vztahy mezi smrtí a vzkříšením. Zdůrazňuje se myšlenka o končící naději izraelského národa na záchranu z babylonského zajetí a Boží intervenci v podobě Ducha života. Pokud se však člověk nechá omezit jediným možným výkladem tohoto textu, ztrácí možnost setkat se s něčím jiným.

Dovolte mi několik vysvětlujících myšlenek. Ezechiel nejprve sloužil jako kněz jeruzalémského chrámu, později jako prorok v exilu, kdy povzbuzoval svůj národ v době hluboké krize. Zažil pád Jeruzaléma i chrámu a v tomto čase zaznívá jeho proroctví o Údolí suchých kostí, obraz o skutečném stavu izraelského národa. Z lidského pohledu – národ odsouzený k vyhlazení. Co jiného nabídnout v takové chvíli než naději na lepší budoucnost? Ale to nemůže udělat člověk jen tak, sám od sebe, i kdyby si to sebevíce přál. Na Ezechielovi spočinula Hospodinova ruka, nebyl to tedy on, kdo jednal, ale Hospodin. Nebyl to on, kdo přinášel život, naději, obnovu, pouze opakoval Hospodinova slova.

Tento text mne zaujal. Představila jsem si hromadu kostí, ze kterých se postupně skládají lidské bytosti. Každá kost nachází své jedinečné místo v těle. Jsme svědky neuvěřitelné proměny hromady kostí ve fungující těla. Kdo z lidí by toho byl schopen? Myslím, že nikdo. Chaos se mění v řád a soulad. V okamžiku, kdy přichází Duch života, tato těla ožívají a znovu povstávají. Stojí na svých nohách. Doslova: „Postavili se na nohy…“(Ez 37,10). Už to nejsou pouhá těla, ale skuteční lidé s minulostí i budoucností.

Postavit se na nohy… to potřeboval izraelský národ v krizové situaci, a to potřebujeme i my všichni. Ať se jedná o naše děti, které se jednou osamostatní, o lidi, kterým dlouhodobě sloužíme či o nás samotné v různých oblastech. Také Nadační fond Nehemia svou službou přispívá k tomu, aby lidé v nouzi mohli důstojně obstát. Jejich příběhy, popis situace a úsilí, jak se znovu postavit na nohy, jsou více než inspirací. Jsou živým otiskem Boží dobroty a věrnosti, jsou nadějí na lepší budoucnost.
Olga Moldanová
Členka správní rady Nehemia

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář