Pomoc uprchlíkům z východní Ukrajiny

Variabilní symbol 1009

Výjezd v červnu 2017

Pokud přemýšlíte o tom, jak byste mohli pomoci lidem na Ukrajině, uprostřed všech bojů, v atmosféře nejistoty a strachu z války, jejíž pokračování stále visí ve vzduchu, můžete podpořit uprchlické rodiny ze zakarpatské Ukrajiny. Nehemia se rozhodla zaštítit práci Jirky a Nadi Kašparových, a jejich prostřednictvím tak pomoci lidem v nepředstavitelné tíživé životní situaci.
Válečný konflikt na východní Ukrajině si vyžádal více jak jeden milión tzv. vnitřních uprchlíků, kteří museli opustit, leckdy ve spěchu, své bydliště, svou práci, své firmy atd. a mnozí se již nyní nemají kam vrátit. Jejich dům či byt už prostě neexistuje.
Církev na Ukrajině se napříč denominacemi mimořádně zmobilizovala a s velkým nasazením slouží všem lidem, kteří jsou v nouzi. Mnozí naši bratři a sestry v Kristu zažívají na okupovaném území východní Ukrajiny pronásledování a jejích rodiny jsou vystaveny neustálému nebezpečí. Komu se podařilo uprchnout, je často v tíživé finanční situaci. Během okupování východních oblastí se daly do pohybu tisíce rodin, které se rozmístily do všech ostatních – válkou nezasažených oblastí. Do Zakarpatské oblasti přišlo také hodně uprchlíků, kterým pomáhají různé církve a organizace. V létě 2014 místní letniční sbory hostily cca 250-300 věřících ze Slavjanska, kde v červnu proruští ozbrojenci brutálně zavraždili 2 syny pastora letničního sboru a 2 diakony. Při ostřelování zde byl vážně poničený dětský domov, jehož oprava byla do značné míry financována Nehemií. Po osvobození Slavjanska se většina uprchlíků vrátila domů, přišly však další rodiny z Doněcka a okolí.
Protože je Naďa původem ze Zakarpatí a zná osobně služebníky z místní letniční církve, zejména ze sboru v Zariččji, rozhodli jsme se pomoci uprchlíkům v nám známých sborech a přiblížit ostatním jejich životní příběhy. A Pán už otevřel mnoho srdcí. V rámci AC Varnsdorf jsme sesbírali spoustu oblečení, hraček a bot, které postupně na Ukrajinu odvážíme a rozdáváme všem potřebným rodinám. Místní sbor se také velkou měrou na pomoci podílí. Pomáhá novým rodinám hradit náklady na elektřinu, plyn i palivové dříví, opravuje domy, zprostředkovává pro otce rodin brigády. V loňském roce také z vybraných darů zakoupili a zaslali na frontu autobus, který je speciálně vybavený na lékařskou pomoc raněným. Díky obrovské inflaci se však možnosti sboru vyčerpávají.
Chtěli bychom proto pomoci několika početným rodinám. Nejakutněji rodině Božijevových, původem z okupovaného Doněcka. Mají 3 vlastní a 3 adoptované děti a přišli úplně o všechno. Stihli si vzít jen pár nejnutnějších věcí. Nyní pro ně hledáme nový domov. Mají na srdci službu sirotkům a opuštěným dětem. Dokonce žádali vládu o pomoc při zřízení dětského domova rodinného typu, teď se však vše změnilo. Je válka! Zde vnímáme naléhavou potřebu pomoci a modlíme se za Boží jednání. Takových rodin je však mnohem více. Další svědectví a podrobnosti naleznete na stránkách www.nehemia.cz nebo zde

Na závěr bych chtěl napsat, že jsme rádi, že jsme tyto naše bratry a sestry v Kristu mohli osobně na místě poznat a vidět víru, která prochází ohněm zkoušek. Hluboce mě to zasáhlo a obohatilo. Způsobilo to ve mně ještě větší touhu pomoci. Uvědomil jsem si, že tito lidé nejsou méně vzdělaní, zruční nebo nějak méně duchovní. Do této zkoušky se dostali ne svojí vinou a snaží se v ní obstát. Muži jsou zodpovědní manželé a otcové, kteří chtějí i v této době finančně zabezpečit své rodiny a rozhodně nechtějí jen pasivně čekat, až jim někdo pomůže. Jejich ženy vše prožívají srdečně a citově. Snaží se na novém místě vytvořit domov pro celou rodinu.My jim v tento daný čas z Boží milosti můžeme materiálně a finančně pomoci. Duchovně se však můžeme obohacovat a povzbuzovat vzájemně, neboť to, že patříme stejnému Pánu, je nadevše. Rozhodnete-li se k nám připojit, budeme vděční.
Jiří a Naďa Kašparovi
AC Varnsdorf

Pokud byste se chtěli do této pomoci prostřednictvím NF Nehemia finančně zapojit, použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, var. symbol 1009.

Napsat komentář