Kurzy Kairos 2020

O čem je kurz kairos?

Kairos je výborný nástroj, který člověka povzbudí k evangelizaci. Pokud máme problém se sebestředností, chceme aby lidé rostli v Kristu a chceme, aby sloužili, pak k tomu Kairos přímo vybízí. Pokud lidé okusí misii, funguje to jako dvousečný meč, i oni sami porostou, protože nejlepší růst je ve službě. Máme vizi, aby povstali další Moravští bratři! Nyní se za nás, za ČR modlí v 95 zemích světa, kdekoliv, kde právě probíhá kurz. Kairos je mobilizační nástroj, není učebnicí, jak třeba oslovit muslima.

Kurzy v roce 2020.

Kairos Břeclav
1. část: 17. – 19. září (čt 16:30 – so 17:00)
2. část: 24. – 26. září (čt 16:30 – so 17:00)

Kairos Havířov
1. část: 6. – 8. listopadu (pá 16:30 – 19:00, so 8:30 – 19:00, ne 11:30 – 19:00)
2. část: 11. listopadu (16:45 – 20:30)
3. část: 20. – 22. listopadu (pá 16:30 – 19:00, so 8:30 – 19:00, ne 11:30 – 19:00)

Kurzovné 950 Kč + popřípadě ubytování a strava. Přihlášky posílejte spolu se zaplacením zálohy 500 Kč do 31. srpna 2020 (pro Břeclav). Po termínu zvyšujeme kurzovné na 1 100 Kč. Kurz je velmi intenzivní, proto si prosím neplánujte žádné další aktivity. Počítejte prosím s vaší účastí po celou dobu, abyste neztratili návaznost. Jedna kapitola navazuje na druhou a byla by škoda, kdybyste o některou její část přišli. 

Powerpointová prezentace o čem je celý kurz Kairos – zde
Leták ke stažení zde

O čem je kurz Kairos?

Motivující video ke kurzu Kairos.

ZHODNOCENÍ KURZU KAIROS V HAVÍŘOVĚ – ŘÍJEN 2018 ZDE
ZHODNOCENÍ KURZU V PELHŘIMOVĚ Z LISTOPADU 2017 ZDE
ZHODNOCENÍ PRVNÍHO KURZU V ANGLIČTINĚ ZDE

ZHODNOCENÍ KURZU V PELHŘIMOVĚ Z LISTOPADU 2017 ZDE
ZHODNOCENÍ PRVNÍHO KURZU V ANGLIČTINĚ ZDE

Kurz Kairos je interaktivní kurz o světové křesťanské misii, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a vyzvat křesťany, aby se do misie aktivně zapojili a stali se její součástí. Pomáhá směrovat církev i misijní organizace.

Kurz již probíhá ve více než 100 zemích světa a byl přeložen do více než 54 jazyků. Všude se setkáváme s pozitivními ohlasy a svědectvími, kdy Kairos pomohl lidem odkrýt Boží vůli pro jejich život i pro církev a mnohé motivoval k aktivnímu zapojení se do misie.

Kairos Kurz využívá řadu osvědčených vzdělávacích prostředků, včetně skupinových diskusí, krátkých přednášek, modliteb, videí k výuce. Studenti se také účastní speciálně navržených činností. Je navržen tak, aby položil základní kámen v životě každého křesťana i místního sboru v otázce celosvětové křesťanské misie. Bude-li základ pevně položen, může dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci.
Kairos se zaměřuje na čtyři základní oblasti misie:

BIBLICKÁ
1. Boží záměr a plán
Z Bible zjistíme, že misie je centrem Božího zájmu

Bůh – Bible je příběh o Jeho Slávě
Boží záměr – znovu vydobýt Své Království a usmířit národy sám se sebou
Boží plán – zapojit svůj vyvolený lid do celosvětové misie milosrdenství

2. Israel – lid smlouvy
Budeme studovat jak Bůh s vyvoleným národem jednal, neboť Jeho touhou bylo naplnit své záměry právě skrze Izrael.

Izrael a Jeho závazek – žehnat a být Božími kněžími pro všechny národy na světě
Izrael a Jeho příležitost – Bůh proto, aby nesli dobré ovoce a byli úspěšní učinil vše
Izrael a Jeho odezva – stále negativní, Bůh je však stále do svého misijního plánu zahrnuje

3. Mesiáš, poselství a ten, který poselství přináší
Prostřednictvím Nového Zákona pochopíme, že Božím zájem a starost o všechny národy je Jeho hlavním záměrem a cílem.

Ježíš, Mesiáš pro všechny lidi na světě – Ježíš, sloužící Židům i Pohanům.
Poselství lidem – Ježíšovo kázání o Království nebeském bylo jak pro židy tak pro pohany
Poslové posláni k lidem – církev po Letnicích záměrně vyšla misijně sloužit

HISTORICKÁ
4. Křesťanské hnutí šířící se do celého světa
– Budeme sledovat vývoj křesťanství od jeho počátků až po současnost
– Pět různých misijních období po Kristu
– Tři oblasti moderní misie
– Poslední úder

STRATEGICKÁ
5. Misijní Strategie
Zamyslíme se nad důležitostí, hodnotou a povahou strategie ve světové křesťanské misii.
Důležitost strategie v misii v kombinaci s modlitbou a Boží mocí.
Zakládání sborů, lidské úsilí a snaha vybudovat sbor
Místní sbory a misijní organizace

6. Zbývající úkol
Podíváme se na zbývající misijní úkol, kde je nejvíce nezasažených národů a konkrétně jakým způsobem bychom je mohli zasáhnout.
Národy a evangelizace napříč kulturou – seznámení se s misijními podmínkami a jaké priority jsou na misii důležité
Hlavní blok nezasažených národů
Moderní strategie a přístupy v soudobé misii

7. Světová křesťanská týmová práce
Budeme hovořit u různých zajímavých způsobech, do kterých by se církev mohla a měla zapojit a následně tak naplnila světové misijní poslání.
Spojení s Bohem – Stát se světovým křesťanem a najít svůj úkol
Spojení se s místní církví – aktivní zapojení se místní církve do misie
Celkové spojení – celosvětová spolupráce k naplnění Velkého poslání

KULTURNÍ
8. Mezikulturní důvody
V této kapitole se budeme zabývat jakým způsobem lze předávat evangelium v odlišné kultuře. Rovněž se podíváme v této souvislosti na církev a její důsledky, abychom získali v nezasažených komunitách nové učedníky a získali je pro Krista.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.