Kozí farma – pomoc ženám – Etiopie

Aktuální informace prosinec 2019 – zde
Aktuální informace leden 2019zde

Otevřít dveře? „Lidé v této oblasti jsou velmi uzavření a bojují s chudobou,“ říkal nám před půl rokem Hirpo, náš spolupracovník v Etiopii. „Kdybychom jim mohli pomoci, otevřely by se dveře k jejich srdcím. Nemají moc možností, ale kdybychom jim darovali kozy, mohli by se mít lépe.“ Tato slova v nás už zůstala. Dar otvírá lidské srdce, proč bychom tedy nemohli pomoci právě zde?

Pomoc rodinám. Cílem našeho projektu je tedy zvýšit životní úroveň 200 rodinám. Po spočítání všech nákladů jsme došli k číslu 516 600 Kč. Tyto peníze jim pomůžou zvýšit životní úroveň a finanční příjem a podepřou hlavně ženy, které jsou momentálně ve společnosti značně znevýhodněny. Navíc si budou po dvou až třech letech schopny samy z našetřených prostředků otevřít malý obchod.

Příležitost pro ženy. Vybrali jsme místo, které je velmi ohroženo chudobou. Jedná se o vesnici Senbete Sinkile a její přilehlé okolí v oblasti Oromia (federální stát). Suché klimatické podmínky přinášejí tíživé problémy do života komunity. Místní obyvatelé pěstují převážně kukuřici a chovají kozy, ale i přesto je pro ně obtížné plnohodnotně rodiny zajistit a šanci na výdělek mají ve většině pouze muži.

Pomoc ženám a příležitost, jak být štědrý k ostatním. Ze začátku tedy dostalo 100 žen každá jednu kozu, o které se budou muset starat. (Jedna koza vyjde v přepočtu na 1500 Kč.) Vybrali jsme ženy, ty nejchudší z nejchudších, které jsou ochotny být součástí podnikatelských skupinek a zároveň budou ochotny společně šetřit. Musí mít také místo, kde budou kozy ustájené a předem souhlasit s tím, že první kůzle, které se narodí, darují další chudé ženě, a tím pomůžou své komunitě. Tímto je podpoříme v dávání a zároveň zasáhneme dalších 100 rodin. Naučíme je nejen jak se starat o kozy, ale také jak nakládat s penězi, jak spořit a vést účetnictví, jak spravovat úvěr. Dále také jak řešit konflikty mezi členy skupinek, jak rozvíjet jejich podnikání a jak si své podnikání také udržet, aby si v budoucnu mohly otevřít malý obchod či poskytovat služby (šití, praní, stříhání, uklízení, atp.).

Podnikatelské skupinky. Vytvoříme šest podnikatelských skupinek pro 100 žen. A ve druhém kole následně dalších šest. Po dobu projektu budeme důsledně celý projekt sledovat a ženy dále zaškolovat, ať už ze strany sociálních pracovníků, tak i regionálního úřadu.

Humanitární a praktická pomoc. Realizace tohoto projektu bude pozitivně ovlivňovat život společenství obecně, ale zejména pomůže ženám, které budou zapojeny do programu a budou přímými příjemci těchto služeb. Budou mít přístup ke školení, aby byly náležitě informovány a vyškoleny, jak nakládat s penězi a jak se patřičně starat o kozy. Nepřímo budou ovlivněni také rodinní příslušníci.

Pokud byste se rádi připojili k pomoci v tomto projektu, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1007.