Masajové a děti Tanzanie

dsc_0412Je to země plná přírodních krás, prastarých mohutných baobabů, divokých zvířat, pestrobarevných ptáků a krásných hor. Jednou z nich je Kilimandžáro (5 895 m. n. m.). Tanzanie má také obrovské množství přírodních zdrojů jako jsou diamanty, zemní plyn, uhlí, železo a další minerály. Je to třetí největší producent zlata v Africe po Jižní Africe a Ghaně. Také se zde těžil drahokam tanzanit, průzračně modrý drahokam, který, jak už název napovídá, byl nalezen pouze na území Tanzanie.
Na naší cestě nás snad čtyřikrát zastavili policisté. Snažili si často nekorektně přivydělat i na drobných chybách řidičů. Při této příležitosti jim však náš průvodce a misionář Werner Drotleff neváhal darovat malý letáček.
Zhruba po třech hodinách velmi prašné a neskutečné hrbolaté cesty přijíždíme do Masajské stepi, kde nás přivítal malý hlouček žiraf. Setkali jsme se zde s dalšími pracovníky Nehemie ze Švýcarska, Kanady a Tanzanie. Tito dobrovolníci se starají o celý chod osady i o funkčnost dvou vyhloubených studní.
Masajové jsou velmi zajímaví lidé. Nikam nespěchají, na všechno mají dost času. Jejich barevné látky oživují krajinu, která momentálně strádá suchem. Bydlí v kruhových vesničkách obehnaných plotem z větví. Uvnitř vesnice je další široká kruhovitá ohrada, kde se na noc schovávají zvířata před divokou zvěří. Hliněné kruhové chatrče se slaměnou střechou bez oken, ve kterých Masajové bydlí, staví výhradně ženy. Tyto příbytky je mají chránit v noci před zimou a divokými zvířaty a zároveň poskytují místo ke spaní. Ve dne pak příbytky slouží jako kuchyně, kde ženy připravují jídlo. Mnozí Masajové se živí masem a pijí mléko smíchané s krví dobytka.
dsc_0369Každý den přivádějí mužové či děti několikrát denně svá mnohdy velmi početná stáda krav k vodním nádržím. Celý život Masajů se točí kolem krav. Tedy čím více krav, tím větší váženost. Často však má kráva přednost, Masajové raději nechají umřít dítě, než aby prodali krávu a za ni zaplatili lékařskou pomoc.
Pro Masaje je mnohdy velmi těžké vzdát se svého majetku a celý svůj život vydat Bohu. Často jsou jejich životy svázány s okultizmem a různou formou čarodějnictví. Bylo však dojemné setkat se s lidmi, kteří našli tu pravou naději. Takoví lidé mají zvláštní jiskru v očích.
Ženy oblečeny do pestrobarevných látek a ozdobeny nejrůznějšími korálky se starají o vesnici, děti a dostatek pitné vody. Přicházejí několikrát denně pro vodu ke studni, vybudované díky Wernerovi Drotleffovi. Do svých žlutých či bílých kanystrů napouštějí vodu a pak je na hlavách či na oslech odnášejí domů. Zde jsme také rozdávali nejmenším dětem malé čepičky, které s velkou láskou a vášní pletou starší sestry ze Zábřehu na Moravě. Matky byly nadšené.
Smartfony už dorazily i do Masajské stepi, a tak bylo vtipné vidět Masaje, jak telefonují či fotí. Někteří už také nechodí pěšky, ale jezdí na motorkách, což je pro jejich styl oblékání trochu nepraktické. Hrozí, že se jim látka zamotá do kola.
Během třicetileté misijní služby zde Werner Drotleff s rodinou ve spolupráci s německou AVC i českou Nehemií vybudoval neskutečnou osadu. Vybudoval zde dvě obrovské studny a nyní je zde škola pro masajské děti, internát, kde děti můžou přespávat během týdne, kuchyň s jídelnou pro děti a jsou zde také domy pro učitele a sklady pro uchování obilovin i nejrůznějšího nářadí. Pracovní týmy vyslané z České republiky pod vedením Staška Bocka či Karla Fridricha byly také velkým přínosem. Pomohly vybudovat nové třídy, toalety, kuchyni a nově také garáž pro traktor a sklad potravin.
Celkem do školy dochází 350 dětí, kde se učí základní předměty, matematiku, svahilštinu, zeměpis a dějepis, hudební výchovu i křesťanskou výchovu. Když se zjistilo, že některé děti jsou doma zneužívány, dostaly možnost bydlet během týdne v přilehlém internátě. Děti jsou zde šťastné. Mají hned vedle své hřiště a také pravidelnou stravu. Česká Nehemia již od roku 2008 posílá finanční pomoc pro padesát masajských dětí, na každé dítě 450 Kč měsíčně. Skrze tuto podporu hradíme dětem vzdělání, školní uniformu a jedno teplé jídlo denně. Věříme, že má smysl do této mladé generace investovat a přetvářet pozitivně jejich myšlení a způsob života.
Zlato ani stříbro nemáme, ale to, co máme, s požehnáním předáváme dál i v místech jako je Masajská step a Lolteppes.
Díky všem, kteří na tuto práci přispívají, a pokud vás tento článek inspiroval, budeme rádi za vaši finanční podporu i v následujícím roce. Zde nám neustále chybí dostatek financí. Číslo účtu je 1057340/2060, VS 1203.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář