„Děti Etiopie – město Koffele“ – Březen 2009 – 50 nových dětí!!!!

V minulém čísle Nehemia Info jsme vás informovali o rozšíření počtu dětí v našem projektu v Etiopii ze 100 na 150. K naší velké radosti se nám podařilo pro všech padesát dětí najít sponzory. V konečné fázi jsme zjistili, že sponzorů, kteří by se rádi do projektu zapojili, je víc než dětí.
Z toho důvodu jsme se rozhodli, že od března příšního roku rozšíříme počet dětí ze 150 na 200.
Už teď máme deset dětí, které mají vlastního sponzora a dalších 40 na sponzora čeká.

Celý projekt je zaštítěn etiopskou církví Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch Church, což v praxi znamená, že celá práce má přímou návaznost na církev.
Jelikož ve městě Koffele je obyvatelstvo z 95% muslimského vyznání, vidíme to jako jedinečnou možnost zasáhnout děti z muslimských rodin evangeliem.

V celé oblasti, kde Koffele leží, má z celkového počtu dětí možnost chodit do školy pouze 40%.

Měsíční náklady na jedno dítě jsou 500 Kč. Vzhledem k výši celé částky není nutné, aby jeden sponzor „pokrýval celé dítě“, ale je zcela běžnou praxí, že na jedno dítě přispívá více sponzorů.
V částce je zahrnuto vzdělání, ošacení, lékařská péče a strava. Každý sponzor dostává dvakrát ročně nové informace o“svém“ dítěti.

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste se do tohoto projektu zapojili, kontaktujte prosím naši kancelář. Tel: 585 173 715, email: office@nehemia.cz.

Projekt Děti Etiopie – město Koffele můžete podpořit pravidelnou podporou konkrétního dítěte nebo také darováním finančních prostředků na účet N.f.Nehemia 100113352/0300, variabilní symbol 1202.

Leoš Cásek

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.