Chorvatsko: Koronavirus dveře do Daruvaru nezavře

Od vyhlášení pandemie na našem území jsem v Daruvaru byl pouze jednou, a to loni v srpnu. Od té doby se jen modlím a modlím a přemýšlím, co bude dál. Myslím, že mnohým pandemie změnila plány, ale taky věřím, že nás nezastavila, a máme naději, že dříve či později Boží vůli naplníme.

Ano, v našem plánu bylo, že se letos v dubnu přestěhujeme. Stěhování však přesouváme. Počkáme, až se situace uklidní. Stále v nás hoří oheň Božího povolání a lásky ke ztraceným lidem v chorvatském Daruvaru. Stále jsme s našimi lidmi v každotýdenním kontaktu.

Zatím největší potíž máme se sháněním finančních prostředků. Podařilo se nám sehnat 60% našich měsíčních výdajů (služba a živobytí). V této částce je zahrnut pronájem bytu, cestovné, mzdové náklady, zdravotní i sociální pojištění. Moc rádi bychom vás proto tímto požádali o pomoc. Věříme, že pokud nás Pán Bůh do Chorvatska volá, budeme schopni společně s vámi tento rozpočet naplnit. Jsme si totiž jisti, že společně jsme všichni součástí jedné misie, přičemž jedni vycházejí a druzí je podpírají svými modlitbami nebo financemi, ale všichni máme stejný podíl. Stejně tak tedy potřebujeme i vaši modlitební oporu, která nám bude nejen v těžkých chvílích podpírat ruce. Připojte se tedy prosím k nám, abychom dobrou zprávu přinesli do Daruvaru společnými silami. Neboť jak zní jedna důležitá věta v kurzu Kairos: Jsme požehnáni, abychom se stali požehnáním.

Ovoce naší služby. I přesto, že jsme již v Daruvaru nebyli více než půl roku, vidíme ovoce naší služby. Na nedělní bohoslužby přicházejí noví lidé. Nyní jich přichází na bohoslužby 20 a tři lidé se dokonce připravují k vodnímu křtu.

Pomoc bližnímu. Na konci loňského roku Chorvatsko zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum bylo v Sisku a v Petrinji, 100 km od Zagrebu a 80 km od Daruvaru. Mnohé domy byly zbořeny a lidé zůstali bez střechy nad hlavou. Z přímořských kempů se na pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, přesouvalo na místa zasažená zemětřesením mnoho obytných přívěsů. Mezi lidi, kterým nezbylo vůbec nic, patří i jeden chudý a starší manželský pár (Nikola a Sava – viz foto nahoře), o kterém se nedávno dozvěděli i pastoři daruvarského sboru Mirko s Borisem. Obec v Daruvaru jim zajistila malý obytný přívěs. Oba manželé však musí několikrát týdně dojíždět do nemocnice vzdálené 12 km, nemají se tam však jak dostat (občas jim vypomohli sousedé). Boris proto zakoupil v Bjelovaru starý automobil Renault 5, který v servisu opravili a na konci února společně darovali Nikolovi a Savě. Jakožto nevěřící, byli tímto darem zaskočeni a navíc i mile překvapeni, když se za ně Mirko s Borisem pomodlili.

Bůh je dobrý a ani na tyto lidi nezapomněl. Věřím, že to bylo správným svědectvím o Boží lásce, protože i Kristus nám dal zdarma spasení. Chtěli bychom vám poděkovat za vaše modlitby a finanční dary na naši společnou službu lidem v Chorvatsku.

Práci manželů Bednářových můžete také podpořit finančně darem na účet 1057340/2060, v. s. 2101.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.