Sibiř: Na konci světa

Poslední rok opravdu nebyl jednoduchý. Nejen pro naši zemi, ale pro celý svět. Než nastal rok 2020, pokračovali jsme v práci, kázali evangelium v našem městě, stavěli trampolíny ve dvorech, v nemocnicích svobodně navštěvovali pacienty v jejich pokojích a sdíleli s nimi poselství evangelia, bez omezení se setkávali s lidmi na ulicích a vyprávěli jim o Ježíši. Ale najednou se všechno změnilo. Začala pandemie koronaviru. Z počátku jsme to nebrali příliš vážně. Šílenství okolo jsme považovali za zbytečnou paniku. Jenže později onemocněli naši přátelé a příbuzní. Uvědomili jsme si, že se jedná o závažné onemocnění a začali se modlit na shromážděních, aby Bůh ochránil nás všechny, naši zemi i vás.

Kvůli pandemii se všechny dveře ke kázání evangelia zavřely. Zpočátku dokonce nebylo možné vyjít na ulici bez vážných důvodů (nákupy, lékárna), natož abychom se jako církev mohli vůbec sejít. Firmy vydávaly svým zaměstnancům průkazy, aby se dostali do práce.

V jeden čas byl v našem městě velký počet nemocných. Nemocnice byly přeplněné, lidé leželi na chodbách. Má rodina i lidé u nás v církvi jsme již také tímto onemocněním prošli. Naštěstí jsme prošli covidem jen s lehkými příznaky. Boží milost obohacuje bez všelikého trápení.

K dnešnímu dni se výskyt nemoci v naší republice zmenšil a omezení byla částečně zrušena. Už se můžeme svobodně shromaž-ďovat, znovu jsme začali kázat na ulicích a rozdávat evangelizační literaturu. Jen do nemocnic nás zatím nepouštějí. I během této pandemie však do církve přicházejí noví lidé. Na Vánoce jsme pořádali dětskou bohoslužbu, na kterou přišly i nové děti nevěřících rodičů.

Jedním z nově obrácených je i sedmapadesátiletý Jura. Seznámili jsme se s ním na jedné z evangelizací. Začal chodit na bohoslužby a na jedné z nich přijal Ježíše jako Pána a Spasitele. Je to již více než šest měsíců. Kdybyste jen viděli, jak Boha chválí! Chce být pokřtěn ve vodě a modlí se, jak by mohl Bohu sloužit. Pokud bude vše v pořádku, plánujeme ho pokřtít v létě.

Velice vám děkujeme za vaše modlitby a podporu. Kéž vás Pán stonásobně odmění! Také se za vás vždy modlíme! Ať s vámi zůstává Boží pokoj!

Službu na Sibiři můžete podpořit prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 5302.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.