Zářící očka malých dětí (Severní Kavkaz)

Děti z Dagestánu a Severní Osetie s námi oslavily Vánoce.

Vánoční setkání. Vděčné, radostné a hlasité slovo: „Děkuji!“ proniklo napříč všemi hlasy a způsobilo náhlé a vzrušující ticho. Malá sedmiletá dívenka za námi po rozdání vánočních dárků přiběhla s neskrývanou radostí a upoutala na sebe veškerou pozornost. „Děkuji za tak krásné dárky!“ Její spontánní reakce nám vhrkla slzy do očí. Takovou vděčnost jsme již dlouho neviděli. Očividně se v její rodině objevují sladkosti jen zřídka.

V loňském roce se nám podařilo zorganizovat pro děti z velkých a potřebných rodin v Dagestánu a Severní Osetii vánoční setkání. Vše se uskutečnilo za podpory severoosetinské Misie Milosrdie, církve Naděje a finanční podpory NF Nehemia.

V místnosti se nás sešlo opravdu hodně. Byli jsme zde trošku natěsno, ale malý prostor jistě nikomu nevadil. Celkem se v centru „Konej dobro“ sešlo 20 početných rodin. Připravili jsme dětem společný program, smáli jsme se spolu, zpívali písničky, hráli vánoční scénky a pak si nakonec rozdali dárky a společně vypili i čaj. Děti se radovaly z barevných krabic. Hned je rozbalovaly a navzájem si ukazovaly, jaký dárek se v nich ukrývá. Děti z početných rodin jsou zcela obyčejné děti, které nás však přijaly velmi srdečně a s takovou láskou, jako bychom byli odjakživa součástí jejich rodiny.

V tu chvíli to byl náš společný vánoční zázrak. Vánoční zázrak, který se stal již před mnoha lety, a přesto reálně zasahoval do našich životů i dnes. Přinesli jsme požehnání dětem i jejich rodinám, které čelí nejrůznějším trápením, a mohli jsme se podělit o věčnou naději, která je v Kristu.
Obdarovali jsme jeden druhého. Vnímali jsme dětskou nepředstíratelnou radost, která zalila naše oči slzami. Na zpáteční cestě jsme sice autem projížděli mrazivou vánicí, uvnitř nás však hřál pocit vděčnosti. Mělo to smysl!

Dárky i pro Voschod. Stejnou akci jsme uspořádali i pro obyvatele vesnice Voschod 2. Vánoční dárky jsme rozdali všem dětem, kterým se již dlouhá léta věnujeme. Alespoň malým kouskem hřejivého dobra a dobré zprávy evangelia jsme mohli potěšit srdce všech přítomných. Nakonec přišlo do církve více než dva tisíce dětí, abychom společně oslavili Vánoce. Program byl opravdu bohatý. Nechyběly písničky, loutkové představení a také dobré lívance a sladkosti. Nakonec každý dostal vánoční dárek. Navštívili nás i představitelé města.

Vděčnost. Později jsme přímo od starosty i samotných rodičů dostali několik děkovných dopisů. Velké díky patří také Nehemii, která tuto akci finančně podpořila. Dárky dostaly i děti se zdravotním postižením, těžce hendikepované, invalidní, se zrakovým i sluchovým postižením. Navíc dostaly i potravinovou pomoc, aby vánoční stůl nezel prázdnotou. Bohužel se vliv pandemie nevyhnul ani vesnici Voschod 2. Lidé zde v současné době procházejí velmi složitou finanční situací. Tato akce alespoň částečně rozehnala chmury a pocit beznaděje všech přítomných.

Pokud máte touhu podpořit rodiny na S. Kavkaze, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1101.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.