Evangelisté

Touha zasáhnout nezasažené národy nás neopouští. Naši evangelisté i navzdory celosvětové pandemii stále pokračují ve své misii a díky Bohu se jim daří dobře. Chtěli bychom vám poděkovat za vaši projevenou štědrost rodině Kaly. Jejich dívence se nyní daří lépe. Díky vaší finanční podpoře má zajištěnou pravidelnou stravu a může dále pokračovat v léčbě HIV.

Díky také za vaše finance pro další dva evangelisty. Yisakovi* jsme díky vám přispěli na zdravotní péči a dlouhodobé bolesti zad už nejsou tak intenzivní. Chala* se připravuje na zkoušku z autoškoly. Oba společně vybudovali na základě finančních darů slepičí farmu, která by jim v budoucnu měla zajistit stálý příjem. Yisak je již nyní schopen prodávat vajíčka. Chala prozatím čeká, až skončí období dešťů, aby mohl do připravené hospodářské budovy mladé nosnice pořídit.

Při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Fp 1,5-6

Tuto zprávu píši v období celosvětové pandemie a boji proti koronaviru. Jsem však vděčný, že nám Bůh dal milost i svou ochranu, abychom i nadále mohli pokračovat v díle jeho služby.

Boží dobrotivá ruka byla s námi i celý loňský rok. Mohli jsme prostřednictvím našich evangelistů a misionářů oslovit bezmála osm tisíc muslimů, z nichž 462 mužů i žen uvěřilo a odevzdalo své životy živému Bohu. S láskou a odevzdáním jsme se sdíleli s dobrou zprávou evangelia. Někteří
s nadšením a zatajeným dechem naslouchali, jiní na nás s hněvem útočili. Hovořili jsme s nimi na různých místech a při rozdílných příležitostech, ať už v místech našeho působení, nebo v kavárnách, na pohřbech či ve školních prostorách.

Všichni nově obrácení nyní procházejí biblickým vyučováním základů. Každý ve svém regionu v jeho místním kontextu. Procházíme Biblí od stvoření až po život Ježíše Krista jako zachránce celého světa. Celá výuka zahrnuje témata jako např. hříšnost člověka, kde se v Koránu píše o Issovi Al-Masihovi (Ježíši Kristu), kým je Kristus (kristologie na úrovni jejich porozumění), modlitba, jak by měl vypadat život křesťana, co znamená znovu se narodit a křest.

Navíc se všichni účastní intenzivního modlitebního setkání ráno i večer. Během celého programu budujeme přátelství a máme prostor na osobní rozhovory a zodpovězení jakýchkoliv otázek. Navíc naši misijní pracovníci mohou růst ve svých dovednostech. Získávají nové zkušenosti při práci s lidmi a učí se srozumitelně předávat biblické pravdy druhým.

Naposledy jsme během pandemie pokřtili 15 mužů a 37 žen. Chválili jsme Boha za to, že není omezen žádnou karanténou. Stále jedná, zasahuje všechny národy a přitahuje je ke svému srdci. Proto chceme být neustále připraveni vyjít a sloužit tam, kde je potřeba.

V loňském roce jsme založili 46 místních společenství ve formě domácích skupinek. Obzvláště nás těší, že se nacházejí v oblastech velké duchovní tmy s převahou muslimů, tedy i v Jimmě a jejím okolí. Scházíme se k pátečním modlitbám, nedělním bohoslužbám s Večeří Páně, službou dětem a s biblickým vyučováním.

Protože si uvědomujeme, že biblické základy jsou pro službu lidem nezbytné, prochází každý nově uvěřivší pětidenní biblické základy křesťanství. Navíc však budujeme síť služebníků, pastorů, vedoucích skupinek či kazatelů na plný úvazek. Loni jsme pro ně připravili tři velká školení zaměřená na učednictví i s praktickými radami, jak sloužit během pandemie a jak se před virem chránit. Dále jsme vyučovali na téma zakládání sborů v místním kontextu a vůdcovství. Součástí byly také skupinové diskuze, zpětné vazby a vyplňování pracovních listů. Během našeho setkání nechyběly modlitby jeden za druhého, spousta svědectví, hodnocení naší dosavadní cesty a upevnění naší budoucí vize. Měli jsme také v plánu uspořádat tříměsíční intenzivní kurz, bohužel vlivem pandemie a nedostatku financí jsme museli školení odložit.

Vážíme si vašeho dlouholetého partnerství a děkujeme, že na nás myslíte i ve svých modlitbách a podpíráte ruce našim pracovníkům, kteří mnohdy riskují své životy k záchraně druhých. Společně je tento úkol snazší, radostnější i efektivnější.

Pokud byste rádi přispěli na službu evangelistů, můžete tak učinit na účet 1057340/2060, v. s. 5201.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.