Mezi horami. Odcházím…

Iva se připravovala půl roku v Egyptě, nyní již zná přesnou destinaci.

Kde nyní vnímáš své povolání? Už to bude pár let od doby, kdy ke mně osobně promluvila Ježíšova slova o vyjití na “konec světa” – zvěstování evangelia a Boží spásy ve známých i neznámých koutech naší Zeměkoule. Tato slova, mimo jiné, mě stále motivují a rozžínají touhu sloužit lidem, kteří mají – na rozdíl od nás – tak těžký přístup k dobré zprávě o Ježíši. Ale Bůh o nich ví. A oslovuje je skrze sny, vize nebo skrze své služebníky. Jaké úžasné privilegium je, že můžeme být součástí tohoto procesu. Ať už doma, nebo – jako v případě mém a mnoha jiných – v cizině.

I přesto, že nám Ježíš říká, že si nemáme o nic dělat starosti, jsem se však nevyhnula tomu si nějaké ty starosti dělat. I když mi Bůh dal na srdce směr, jakým se vydat, měla jsem nejasnou představu, jak a kam přesně dojít. Míněno metaforicky i doslova… “Kam přesně se tedy mám vydat, Bože?“ byla (a průběhu let určitě ještě bude) moje otázka.

Přirovnala bych to k pohledu na malíře, který na bílém plátně pomalými tahy štětce vytváří obraz. On ví, co chce namalovat, ale vy vidíte pouze jednotlivé tahy a musíte trpělivě čekat, co z toho bude. Nevím, jaký obraz Bůh maluje skrze můj život, co tam ale už nějakou dobu vidím, jsou údolími protkaná a do nebe rostoucí pohoří, která tvoří jedinečnou krajinu Střední Asie. A v jednom takovém údolí leží D….., hlavní město T……..

Co budeš dělat na místě? T……n leží v srdci Střední Asie a můžete zde zaslechnout lidi hovořit mnoha perskými dialekty. Bohužel země není nakloněna křesťanství, a jestliže 96% jejího povrchu tvoří hory, tak číslo 98% vyjadřuje příslušnost k islámu.

Protože osobně mám vzdálenou představu o praktických potřebách země a lidí, je teď v plánu doba adaptování se na kulturu, jazyk apod. Hledání, jakým způsobem mohu přispět k budování Božího království v této oblasti. To se však nevylučuje s nějakou prací, a proto je v plánu spolupráce s organizací LiveDead, která už v D…. nějakou dobu působí. K tomuto týmu bych se měla v D…. připojit na dva roky. Mají tam dvě rodiny a pár lidí, kteří pracují jako tým a poskytují zaškolení pro nové zájemce o misii ve Střední Asii.

Tak co tedy vlastně budeš dělat? Učit se, pozorovat, opakovat, pomáhat s projekty týmu, hledat konkrétní zaměření, modlit se a hledat příležitosti oslavit Boha a přinést naději lidem, kteří hledají.

Jaké jsou nyní tvé přípravy? Pročítám a učím se historii a kulturu země a pomalu i jazyk, i když to bude jedna z náplní mého pobytu v D……. Je fajn, že mi v hlavě od pobytu v Egyptě ještě zbyly nějaké základy arabštiny a jiných jazyků. I když T…… má svou vlastní řeč, můžu tam slyšet některé podobnosti.

Je moc zajímavé, jak i na jazyku je vidět vliv více kultur, starověké perské, arabské přicházející z jihu a ruské ze severu. Takže když to zjednoduším, můžete slyšet arabská slovíčka v perském jazyce psaném cyrilicí (azbukou). Také jsem pravidelně v kontaktu s místním týmem, abych mohla už nahlédnout, co to obnáší a modlit se za aktuální potřeby.

Jak jsi na tom finančně? V neposlední řadě pak přede mnou stojí onen úkol spojit se s lidmi, kteří mají zájem se na tomto nějak podílet, a udělat, co můžu, abych v době plánovaného odjezdu (srpen 2021) měla prostředky potřebné k životu po dobu dvou let. Zatím jsem pouze na začátku.

Tento proces není zcela mojí parketou (přiznám se, že mě fascinují lidé, kteří mají fundraising jako profesi). Každopádně vím, že to je Boží plán, a když já udělám, co je mým úkolem a v mých silách, on se postará o zbytek. O tomto principu můžeme číst v Matouši 6. kapitole, a je to velmi dobrý postoj pro život a službu obecně. Nedělat si starosti s tím, co a jak bude, ale s radostí děkovat Bohu, že On se umí o věci postarat lépe než my. Takže se snažím držet oblíbeného pravidla v naší rodině: “Modli se a pracuj.”

Jaké máš modlitební potřeby?
Asi všechny 😀 Ale konkrétně bych řekla:
Za Boží vedení a ochranu, protože bez Něj nemůžeme nic. A já bych raději dělala něco než nic.
 Také za odvahu jít do každé výzvy, která se po cestě objeví.
 Za moudrost, jak strávit čas před odjezdem a po odjezdu… Za lidi a setkání připravená a vedená Duchem.
 Naplnění rozpočtu a budování podpory.

Jak tě můžou lidé podpořit v budoucnu? Kromě modliteb… a modliteb je mnoho dalších způsobů, jak podpořit tuto či jinou misijní službu. V dnešní době spousta věcí probíhá online, tak bych určitě neodmítla rady a podporu v oblasti techniky. Dále pak tzv. morální a motivační podporu. Takové to, že i když jste tisíce kilometrů daleko, lidé se vás zeptají, jak to jde, co se daří či nedaří, nebo jen pošlou pár slov na povzbuzení. Člověk pak ví, že se na něj nezapomnělo. A už zmiňovanou finanční podporu, díky které je možné plány prakticky uskutečnit.

Pokud byste rádi věděli více, můžete mě kontaktovat na emailu Anakova@protonmail.com.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se už v minulosti nebo nyní připojili k této vizi. Vaší podpory si velmi vážím. Věřím, že Bůh požehná vše, čeho se pro Jeho jméno vzdáváme. Ať vám Bůh žehná pokojem a radostí.

Pokud byste chtěli podpořit službu Ivany, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2306.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.