Sbohem, jižní Asie! Alespoň prozatím…

Ukončení práce v IJM. Mé a Muthuovy plány se díky koronaviru naprosto změnily. Rozhodli jsme se zůstat v Evropě na dobu minimálně jeden až dva roky. Vzdali jsme se usilování o návrat do jižní Asie, kde je situace stále kritická. Ve vztahu k mé práci to znamená oficiální konec mého zapojení v organizaci IJM. Koronavirový stav a navíc skutečnost, že Indie dlouhou dobu nevydávala žádná víza, nás s Muthuem vedly k rozhodnutí usadit se pro tuto chvíli v České republice. Znamená to, že již nebudu pokračovat v práci pro organizaci IJM v oblasti jižní Asie. I když je to pro mne velká změna, nevnímám ji negativně. Jsem vděčná za tu dobu, po kterou jsem v IJM mohla pracovat. Možnost aktivně se podílet na skutečné změně v oblasti pracovního otroctví v oblasti jižní Asie pro mne byla a zřejmě vždy bude velkým privilegiem. Rádi bychom se s Muthuem do regionu jižní Asie časem vrátili a dále se věnovali práci s ohroženými skupinami místních obyvatel.

Tím, že zůstáváme v České republice, se Muthu rozhodl opustit svou práci v Indii. To nebyl příliš lehký krok.Pracoval totiž ve státním sektoru, a proto se v budoucnu nemůže do své práce vrátit. Udělal ale tento krok ve víře, že Bůh má naši cestu ve svých rukou a povede nás do věcí jiných a nových.

V současné chvíli oba s Muthuem pracujeme u mého strýce v zahradnictví. Sbíráme spoustu nových dovedností, které se nám třeba někdy budou hodit. Díky této práci, která není tolik mentálně náročná, máme více prostoru vyrovnávat se se všemi změnami, které se v našem životě odehrávají. Manželství, změna země, ve které žijeme, změna práce, změna přátel (pro Muthua), to vše jsou samy o sobě poměrně náročné úkoly.

Misijní sobota. Před pár měsíci jsme se s Muthuem zúčastnili setkání pro misionáře pořádané Nehemií, kde jsme přijali povzbuzení do naší situace od dalších párů a rodin, které jsou v aktivní službě a jejichž plány byly také v některých případech kovidovou situací ovlivněny.

S Muthuem hledáme společně další vizi. Čas v České republice chceme brát jako čas, kdy se můžeme v klidu sžít v manželství, ale také získat nové dovednosti a zkušenosti, které pro nás budou užitečné v budoucí službě, ať už to bude v Indii či kdekoli jinde. V prosinci jsme prošli týdenním kurzem na misijní škole Cornerstone v Nizozemí. Přemýšlíme, že bychom zde studovali déle. Doufáme, že krátký prosincový kurz nám pomůže zakusit prostředí školy, abychom se mohli lépe rozhodnout pro roční či dvouleté studium v tomto semináři.

Čas v ČR bychom také rádi využili jako čas ke sdílení se o Indii a jejích duchovních potřebách, čas k povzbuzení dalších křesťanů k aktivnímu zapojení do misijní práce, čas k obnovení a budování vztahů, čas s rodinou a také čas k celkovému odpočinku a načerpání nových sil a nového povzbuzení do budoucí práce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.