Symphony of Nation – smíření národů

Vím, že u tebe nastaly nějaké změny, kde nyní pracuješ? V loňském roce jsem se dohodl s vedoucími AVC Německo a Švýcarsko, protože pro mne neměli dostatečné využití, že ukončíme zaměstnanecký poměr. Nedlouho nato mě však oslovila organizace Vision for Asia a nabídla podporu při práci mezi uprchlíky v Německu. Proto jsem se také přestěhoval z Ochranova a nyní bydlím kousek od Norimberku v Německu.

Jaro, ty jako vášnivý muzikant, zpěvák i kytarista stále hraješ a zpíváš? Ano, stále sloužím v seskupení Symfonie národů (Symphony of Nations), zkráceně „sons“, tedy synové a dcery jednoho Otce, s touhou přinášet národům prostřednictvím hudby radost a usmíření a následně pak v jednotě uctívat jediného Boha. Sloužíme tedy hlavně mezi uprchlíky v uprchlických táborech či na ulicích. Bůh mi k nim dal nadpřirozenou lásku, a ta je takovým hnacím motorem naší služby.

První půlrok v tomto roce však pro mě byl docela těžký. Procházel jsem osobní krizí a bolestí ze vztahu, měl jsem zdravotní problémy (stále mě trápí nosní dutiny a měl jsem jít na operaci), neměl jsem žádné peníze a navíc byly hranice do Čech zavřené, a tak jsem nemohl navštívit ani svou rodinu či přátele. Nemohl jsem ani pracovat na dokončení našeho arabského alba, a to mě frustrovalo. Takové období pouště. Pomohla mi však misijní škola, která zaměřila mou pozornost opět na Boha, a taky osobní přístup Antoana, mého osobního mentora.

Jak tedy nyní pokračuje vaše služba v táborech? V současné době sloužíme nejvíce v Evropě, protože letos jsme nemohli nikam vycestovat. Nejvíce v Německu, ale práce mezi uprchlíky je nyní jiná. Mnoho uprchlíků zde žije více než pět let. Mají svá bydlení. A někteří se také obrátili a nyní sami slouží muslimům. Společně tedy chodíváme s kytarou do ulic, kde jsou uprchlická gheta a prostřednictvím hudby jim přinášíme naději, radost a dobrou zprávu. Scházíme se spolu s nevěřícími na skupinkách a pořádáme kurzy Alfa, vyučujeme základům křesťanství a budujeme přátelství.

Studna uctívání. Když jsem byl před dvěma lety v uprchlických táborech v Iráku, Bůh mi dal vizi, kterou bych chtěl naplnit. Viděl jsem studnu uctívání, kterou Bůh kope. Viděl jsem, jak Bůh přivádí Ismaele ke studni Izáka. A uctívání si chce Bůh použít jako nástroj ke smíření mezi těmito národy. A stejně jako se Bůh postaral o Hagar a Ismaele, cítím, že bychom se nyní měli o tyto národy postarat a sloužit jim. Proto bychom jim skrze „Sons“ chtěli prakticky pomoct a zároveň se spolu s nimi i radovat a tančit. A Arabové jsou velmi citliví na hudbu a jsou zvyklí prostřednictvím hudby vyjadřovat i své emoce. Ve smíření vidím obrovské požehnání a moc. Mnohokrát jsme již zažili i povzbudivá setkání tohoto druhu. Například se na česko-německých hranicích sešly regionální církve a společně chválily a modlily se za usmíření mezi Čechy a Němci. Nebe zde bylo skutečně otevřené. I nevěřící plakali a chtěli odevzdat srdce Bohu. Věřím, že i skrze chválu může přijít vítězství nad islámem a smíření mezi lidmi v této kruté válce.

Vím, že jste natáčeli album s arabskými chválami, jak to dopadlo? Již loni jsme začali pracovat na novém CD. Po nejrůznějších peripetiích, těžkostech, frustracích, kdy jsme museli mnohé stopy nahrát znovu, jsme letos konečně album dokončili a mám z něj velkou radost. Chceme skrze ně přinést lidem Boží radost. Těm, kteří sedí v krajině stínu smrti, lidem v kempech nabídnout něco, co je rozradostní, rozpohybuje a dodá naději. Sám jsem přemýšlel, co mě nejvíce pozvedne a uzdraví? Boží pokoj, radost a přijetí, a to lze najít pouze v Bohu, proto jsme takové album nahráli. Není to worship ani pop, rock či folk, ani arabská hudba, je to prostě hudba národů, která oslavuje Krista, protože Bůh miluje národy a miluje, když se národy spojí a společně jej uctívají. Toužím jim sloužit a modlit se za ně. Mám naději, že si Bůh tento projekt použije.

Na čem se dále podílíte? Nabízíme sborům koncerty a semináře. Vytáhneme církve ven z budov a společně prostřednictvím koncertů trávíme čas mezi nevěřícími někde v parku. Česká církev totiž potřebuje být mezi lidmi a milovat hříšníky. Prostřednictvím seminářů pak hovoříme o tom, jak chválit jako jedno tělo, jak psát nové písně či jak zapojit lidi do uctívání.

Zajímavý seriál. Taky jsme měli možnost se účastnit projektu opírající se o dílo J. A. Komenského. Od listopadu na ČT bude vysílán 30 dílný animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce, na kterém jsme společně pracovali s Davidem Loulou. Animaci dělal Adam Parma a my jsme k tomuto seriálu nahráli hudbu a s dabingem pomohli J. Lábus a O. Kaiser. Doporučuji ke zhlédnutí!

Roma music. Ještě pracujeme v Chebu na takovém zajímavém projektu. Pět let jsem pomáhal na romských táborech s dětmi a při nich skládal dětem táborové písničky. Ředitelka organizace Karo si na mě v této souvislosti vzpomněla a oslovila s prosbou o pomoc s romskými dětmi na ulici. Vytvořili jsme proto projekt s názvem CD Rom (Roma music). Cílem je scházet se s dětmi z ulice, zpívat s nimi a vybrat z nich 20 nejtalentovanějších, s kterými pak nacvičíme křesťanské chvály, a německý symfonický orchestr by nás společně doprovázel. Když se o tomto projektu dozvěděl starosta Chebu a zjistil, proč to všechno děláme, nabídl nám i finanční podporu.

Jak by vám druzí mohli pomoct? Modlitbou a praktickou pomocí. Protože ona proměňuje atmosféru nejen kolem nás, ale i v nás. Protože když se modlíme i za islámský svět, tak Bůh mění náš postoj a dává nám k těmto národům lásku a touhu jim sloužit. Jakkoliv. Modlitba je prostě základ. Druhý způsob je skrze pohostinnost a praktickou pomoc. Pokud nechceme být jen návštěvníky shromáždění, hledáme, co od nás Bůh žádá. I Kristus mnohdy trávil čas s lidmi a jedl s nimi. Připojte se tedy k nám a k naší službě! Společně vyjdeme do ulic přinášet lidem naději.

Díky za váš zájem a budu opravdu velmi vděčný za vaši podporu modlitební i finanční. A pokud naše služba oslovila někoho z vás, budeme moc rádi, když se k nám připojíte!
Jaro Féneš
Pokud byste chtěli podpořit službu Jara Féneše, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2304.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.