Obousměrné partnerství

Asi všichni se shodneme na tom, že modlitba má v misii – v domácí i v zahraniční – prioritní místo. Když očekáváme průlom do duchovního světa, musíme mít za sebou někoho, kdo se za nás bude pravidelně modlit. Ještě jsem se nesetkal s misionářem, který by řekl: „Stačí, když se za svou práci modlím sám.“ Apoštol Pavel napsal křesťanům ve Filipech: Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. (Fil 1: 3-4) Pavel byl vděčný za podporu těch, kteří se s ním podíleli na evangeliu. Mám za to, že tak jako lidé v Česku mohou být svou modlitební a finanční podporou požehnáním pro misionáře a pro místní, kterým on nebo ona slouží, tak mohou být misionáři zároveň požehnáním pro ty, kdo je podporují.

Během svého působení v Bosně jsem si odděloval tři hodiny týdně, prakticky jedno dopoledne, pro komunikaci s podpůrným týmem. Ne vždy se to pro množství práce dařilo, ale učil jsem se, že je to důležitá součást mé služby. Partnerství jsem se snažil nevnímat jednosměrně – abych díky financím podporovatelů mohl na misijním poli fungovat a díky jejich modlitbám aby Bůh něco skrze mě na misii dělal. To je určitě dobré, ale nemusí to tu končit. Osobně jsem zakusil, že když je partnerství dobře nastavené, služba misionáře může mít mnohem větší dopad:

1. Lidé se díky mému úsilí budování podpůrného týmu zapojovali více aktivně modlitebně a finančně, tudíž má místní služba mohla růst ve větší míře.

2. Lidé v Česku mohli být povzbuzeni ve své víře a vyburco-váni k aktivnějšímu křesťanskému životu a své místní misii.

3. Více krátkodobých týmů mohlo přijet a posloužit a

4. několik dalších chytilo vizi a bylo nasměrováno do dlouhodobé práce na Balkáně a jinde.

Věřím, že obousměrné partnerství je dobrý model k následování, který si mohou přivlastnit jak misionáři, tak podporovatelé. Jsem přesvědčen, že i misionář může být „podporovatel“ – finančně podporovat jiného misionáře nebo projekt a podobně jako Pavel se může modlit za ty, kteří modlitebně a finančně podporují jeho samého. Rád bych nás všechny povzbudil v růstu tohoto partnerství obousměrného dávání a přijímání.

David S.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.