Mezi Masaji

Masajové. Polonomádský kmen nilotského původu, jehož kořeny sahají dle jejich tradice až do dob starého Egypta. Po dlouhém cestování se usadili mezi Kilimandžárem a horou Mount Kenya, tedy v dnešní severní Tanzanii a jihozápadní Keni. Masajové mluví jazykem Maa, který spadá do nilsko – saharské jazykové skupiny. Jsou to lidé hnědé pleti s příměsí hamitské a snad i semitské krve.

Celková populace je odhadována na necelé 2 miliony, přičemž zhruba 800 tisíc jich žije v Tanzanii a zbylá část pak v Keni. Až do dnešních dnů je předchází pověst nespoutaných bojovníků, kteří si striktně zachovávají původní způsob života, který v mnohém připomíná původní život amerických Indiánů.

Součástí života Masajů jsou nejrůznější tradice, za ty nejdůležitější jsou považovány obřad před obřízkou, obřízka a manželství. Existují i obřady pro mladší chlapce a dívky Eudoto/ Enkigerunoto oo-inkiyiaa – propichování ušních lalůčků. Muži však hrají v tomto kmeni nejdůležitější roli. Zhruba ve 14 letech jsou chlapci zařazeni mezi muže a nutnou podmínkou je zmíněná obřízka.

Tradice a zvyky. Hlavním zdrojem obživy je dobytek, o který se starají muži, a ženy pečují o děti, zajišťují chod vesnice a dokonce staví i domy. Tradičním nápojem Masajů je saroi, směs krve a mléka. Naproti tomu všemu jsou jejich tradice spojené i s mnoha zvyky, které toto etnikum ničí a často i zabíjejí. Předem domluvené sňatky, ženská obřízka, čarodějnictví, rituální vraždy. Žena může být prodána za několik krav, a to dokonce už jako nenarozené dítě. Potkáváte zde běžně třinácti až čtrnáctileté dívky, které už vychovávají vlastní děti. Každý válečník ve vesnici má právo spát s jakoukoliv ženou, a to bez ohledu, zda je vdaná či nikoliv. Stačí zabodnout svůj oštěp před chatrč, kde “vyvolená” žije, a toto je neklamným znamením i pro jejího muže, že dnes není doma vítán… Tímto způsobem se pak nezadržitelně šíří virus HIV, který je smrtící hrozbou.

Naděje pro ztracené. Před více než dvaceti lety cestoval náš přítel Werner Drotleff (misionář německé AVC/Nehemia) autem Masajskou stepí v Tanzanii. Shodou okolností zapadl do bláta a potřeboval pomoc. Zanedlouho se objevila skupinka Masajů, kteří mu pomohli vyváznout. Při loučení ho jeden ze starších mužů požádal o pomoc se slovy: “Náš národ se řítí do záhuby, naše tradice nás zabíjejí, potřebujeme lepší budoucnost pro naše děti. Prosím, pomozte nám se vzděláním pro naše děti!”

Od té doby uplynulo mnoho času a mnohé věci se daly do pohybu. Dnes je na stejném místě škola a mateřská školka pro 600 masajských dětí, které mají možnost nejen získat vzdělání, ale vidět naději, že nemusí žít devastujícím způsobem života. Nikdo jim však nechce brát jejich masajskou identitu, ale především ukázat, že je možné žít lépe a že Bůh je odpovědí na jejich bolesti.

Česká Nehemia. Již 11 let jsme součástí této práce. Máme možnost malým dílem vstupovat do života 50 masajských dětí, tím že hradíme jejich vzdělání. V uplynulých letech jsme na pomoc také vyslali několik pracovních týmů, které pomáhaly budovat místní školu, ale také zázemí celé misijní stanice.

Pomoc pro místní školu. V roce 2019 jsme pomohli s nákupem auta, o které naši spolupracovníci přišli při nehodě, částkou 13 000 Eur. Po loňské cestě do země Masajů jsme do ČR přivezli výzvu v podobě potravinové pomoci. Na konci roku jsme vyhlásili Vánoční sbírku pro masajské děti. V loňském roce byla totiž vlivem sucha úroda o cca 50% nižší, tím pádem se škola potýká s kritickým nedostatkem potravin. Mnohé děti musí často urazit pěšky až 8 kilometrů, aby se dostaly do školy. Přicházejí hladové a vyčerpané a bez jídla se nedokážou ani soustředit na vyučování. Z úsporných důvodů děti momentálně dostávají jídlo jen dvakrát týdně. Roční rozpočet na stravování všech 600 dětí je 240 000 Kč, roční náklady pro jedno dítě tedy vychází na 400 Kč.

Potřeba pracovního týmu. V letošním roce je třeba stavět další dvě třídy a ošetřovnu. Jsme znovu připraveni poslat minimálně jeden pracovní tým.

Ano, potřeb je velká spousta a pravděpodobně po naplnění těchto aktuálních, přijdou další… Ale jsme rádi, že Češi můžou měnit lidské životy uprostřed masajské stepi v Tanzanii, takřka uprostřed země nikoho. Doprostřed vší té beznaděje přinášet Toho, kdo dává naději věčnou.

Pomoci masajským dětem můžete prostřednictvím č. účtu 1057340/2060, v. s. 1203.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.