Kavkaz – Rádio pro tisíce posluchačů

Rádio MCC je jedním z významných a důležitých projektů Misie Milosrdie ve Vladikavkazu, skrze kterou Nehemia pomáhá v projektu Kráva do každé rodiny. Oblast Kavkazu, tedy horské pásmo Velkého Kavkazu, do kterého zahrnujeme Gruzii, Arménii, Ázerbájdžán, Čečensko, Jižní Osetii, Abcházii, tedy i nejjižnější část Ruska, je považováno za jazykově a kulturně nejpestřejší na světě.

Efektivita. V oblasti, kde se mísí desítky jazyků, etnik a několik náboženství, je rádio MCC velmi efektivním nástrojem, jak nezasaženým národům v této oblasti přinést světlo evangelia přirozenou cestou.

Avšak okolnosti naší služby a života nejsou nikterak příznivé. V posledních letech je stále obtížnější získat prostředky na provoz rádia. Tlak místních úřadů se stále stupňuje a požadavky na fungování se zvyšují. Momentálně je MCC jediným křesťanským rádiem v Rusku, která má licenci k používání FM frekvence.

Čtveřice redaktorů zajišťuje s vypětím všech sil 24 hodinové vysílání za minimální mzdu. http://www.radiomcc.ru
Dnes Rádio MCC stále vysílá na vlně 104,9 FM i na internetu, kde nás poslouchají tisíce lidí nejen ze Severní Osetie, ale i z různých koutů světa .
Rádio MCC si klade za cíl nést evangelium světu a sloužit všem potřebným v jejich praktických i duchovních potřebách, poskytovat morální podporu atd.

Mnozí lidé přinášejí příběhy o tom, jak byly při poslechu rádia změněny jejich životy. Žijeme ve složité oblasti, kde prakticky každý člověk hledá, jak by mohl být jeho život proměněn. Mnozí naši posluchači trpí nevyléčitelnými nemocemi, jako je rakovina, tuberkulóza nebo AIDS. Mnozí naši posluchači žijí ve strachu, protože nevědí, co je zítra zase potká. Stále se prohlubující ekonomické potíže přinášejí rostoucí nezaměstnanost.

Ani uprostřed všech těchto problémů si však mnozí nepokládají otázky o věčnosti: „Co udělám se svým životem? A co se stane, až můj pozemský život skončí?“ Mnozí si však pokládají tyto otázky: „Kde najdu nějakou radost? Lásku? Pokoj pro svůj domov a rodinu? Kde mohu uslyšet něco, co mi dodá sílu pro další dny mého života? Co mě může nadchnout nebo uklidnit? Opravdu někde neexistuje řešení všech těch hrůz, které se okolo mě dějí?“

Pro každého posluchače máme dobrou zprávu. Při poslechu Rádia MCC lidé nacházejí to, co potřebují. Kvalitní současnou křesťanskou muziku všech stylů, zajímavé programy, bohoslužby v přímém přenosu, životní příběhy a mnoho dalšího.

Ráno, večer, dnem i nocí, každý když zapne naše rádio třeba jen na 15 minut, když se třeba připravuje na cestu do práce, snídá, odpočívá po práci, nebo si hraje s dětmi, může uslyšet slova, která mu dodají sebedůvěru, sílu k vypořádání se se stresem, krizí nebo nemocí.

Jeden z těchto pořadů – „V detailu“ – je autorským pořadem Maliny Mamievy. Hosté tohoto pořadu jsou zkušenými profesionály ve svém oboru. Ohlas vyvolal díl věnující se sociálním otázkám. Obrovský zájem sklidilo poslední vysílání pořadu na téma „Rakovina“. Lidé zkrátka chtějí poslouchat to, s čím zrovna nejvíce bojují. Co když ale ani nejpovolanější lékař nemůže pomoci? Zde se najednou otevírá prostor pro službu Božím slovem.

A co vyprávějí sami pracovníci rádia:

Ten den jsem vedla jeden z interaktivních pořadů „Večerní káva“. Na číslo rádia mi do studia zavolala mladá žena a představila se jako Sněžana. Ukázalo se, že je maminkou mnoha dětí. Byla velmi vzrušená a emotivní. Bylo jasné, že se prostě potřebuje vymluvit, říct někomu o svých potížích, o vztahu se svým manželem, o materiálních těžkostech. Nevěděla jak dál. Viděla jsem, že je naprosto zoufalá a potřebuje pomoc. Problémy se na ni nahrnuly s takovou silou, že jsem nevěděla, v čem jí pomoci dříve. Dát jí morální podporu a nebo hned nabídnout materiální pomoc? Mezitím jsem musela obhospodařovat vysílání v přímém přenosu. Po každém vstupu jsem však hned zase brala do ruky telefon, abych znova vyslechla vodopád jejích slov. Po několika dnech jsem mohla Sněžanu přivítat u nás v rádiu a promluvit s ní tváří v tvář. Další schůzku si potom domluvila s pastorem naší církve „Naděje“.

Pořad „Radiofórum modlitba“ je jeden z nejoblíbenějších na naší rozhlasové stanici. Pozdravy a blahopřání jsou jeho důležitou součástí, ale lidé ještě mnohem více potřebují naši účast, duchovní a modlitební podporu.

Jednou mi do pořadu zavolala žena ve věku okolo padesáti let. Skromně se představila a zeptala se: „Modlíte se také za uzdravení?“ Bylo to chvíli po ukončení pořadu, takže jsem měla trochu víc času věnovat se hovoru. Alla, tak se ta žena jmenovala, mi pověděla, že se právě připravuje na složitou onkologickou operaci do Moskvy. Lékaři v Osetii udělali, co mohli, a ona teď s nadějí vzhlížela k lékařům v Moskvě. Před tím ale toužila po naší modlitbě. Jedna její známá jí totiž řekla, že rádio MCC se za nemocné modlí spolu s posluchači v přímém přenosu. Když se to dozvěděla, hned si vzpomněla na Allu: „Třeba by i ona měla šanci zažít uzdravení. Proč to nerisknout?“ Před začátkem pořadu se vždy modlím, aby mi dal Bůh moudrost v odpovědích na otázky, které lidé pokládají. Alla sice nikdy nenavštěvovala církev, ale modlit se nezapomínala. Rádio MCC nikdy předtím neposlouchala, ale na radu kamarádky se rozhodla chytnout se svojí poslední naděje. Asi půl hodiny jsme si potom povídaly, jak se může ve svých modlitbách obracet k Bohu osobně. Že nám Bůh naslouchá, i když se neumíme modlit vzletnými výrazy. Bůh nám rozumí. Vyměnily jsme si telefonní čísla. Alla se začala modlit k Bohu s mnohem větší důvěrou a slíbila, že zavolá hned, jak se vrátí z léčby domů.

Službu rádia na Kavkaze můžete finančně podpořit darem na účet 1057340/2060, v. s. 1002.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.