Kofele – podnikatelské skupinky

Nehemia prostřednictvím církve Kofele Mulu Wongel Amagnoch Church podpořila vznik podnikatelských skupinek před více než čtyřmi roky. V tuto chvíli již existuje osm skupinek, přičemž každá z nich má svůj osobní bankovní účet, pokladní knihu, vkladní knížku a smlouvu o půjčkách. Tento projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč a každá ze skupin tedy získala počáteční vklad 12 500 Kč.

Chudoba v naší zemi neznamená jen to, že lidé nemají přístup k finančním zdrojům, ale mnohdy je to i o nedostatku možností, práv a příležitostí. Chudí lidé nemají přístup ke kapitálu, informacím či různým sociálním sítím, a proto je pro ně obtížné najít způsoby, jak se dostat ven z chudoby a uvolnit svůj potenciál. Již zmiňované skupinky SHG však lidem v mnoha směrech otvírají nové možnosti, při kterých nacházejí novou identitu, naději a finanční či sociální posilu. Cílem podnikatelských skupinek SHG je společné spoření peněz a možnost půjčky za velmi nízkou úrokovou sazbu. Peníze pak můžou využít třeba k nastartování malého podnikání. Svou půjčku pak opět po malých částkách splácí do společné pokladny.

Jak tedy prakticky pomáháme chudým? Pomáháme převážně jednotlivcům a prvotním krokem je změna myšlení, protože častokrát chudoba začíná postojem v jejich mysli. Zaměřili jsme se převážně na rodiny sponzorovaných dětí, které Nehemia podporuje, a zejména pak na ženy s nižším sociálně ekonomickým postavením. Těm jsme nabídli členství v SHG skupinách, aby se v budoucnosti dokázaly lépe postarat o své děti a zlepšila se tak životní úroveň všech rodinných příslušníků. Pomáháme jim získat větší sebedůvěru a jistotu samy v sobě, aby uměly být zodpovědné a samy si dokázaly vydělat peníze, aktivně se začlenily do si dokázaly vydělat peníze, aktivně do společnosti a pozitivně ji tak kolem sebe ovlivňovaly. Každá skupina SHG čítá 15 – 20 členů, kteří se dobrovolně scházejí, mají stejné cíle, zapojují se do místních sociálních i ekonomických aktivit a společně se prostřednictvím školících pracovníků vzdělávají a řeší své finanční záležitosti.

Zde je pár konkrétních příběhů.

Tayech Tafese je členkou skupiny SHG. Má pět dcer a jednoho syna a její manžel Ato stálou práci nemá. Před dvěma lety si však půjčila ze společného účtu SHG 3 000 birrů (2 500Kč) a otevřela si svůj první mini obchod, ve kterém se ziskem prodává běžné spotřební zboží nakoupené ve větším městě Shashamane. Před čtyřmi roky se nacházela ve velmi tíživé finanční situaci, nevěděla, jak nakládat s penězi, ani jak je případně využít. Poté, co se stala součástí SHG a prošla výukovým programem, získala smělost a jistotu, je z ní nyní velmi úspěšná obchodnice. Díky tomu se daří lépe celé její rodině a ostatní děti mohou také chodit do školy. Navíc si otevřela vedle obchodu také malou čajovnu. Spolu se svou dcerou Betel Tadese, která je jedním z dětí podporovaných z projektu Děti Kofele prostřednictvím Nehemie, posílají mnoho pozdravů a srdečných díků všem sponzorům v České republice.

Teje Habte je také členkou skupiny SHG a je matkou dívenky Etifwork Girma podporovanou prostřednictvím projektu Děti Kofele. Má dvě dcery a jednoho syna. Její manžel nemá trvalou práci, ale pracuje jako dělník v Kofele. Teje si před dvěma lety půjčila z SHG 3 000 birrů a otevřela svou vlastní čajovnu. Navíc začala péct chleba, který následně prodává na trhu. Před šesti lety neměla ponětí o tom, jak peníze spořit, ani jak je případně zhodnotit. Díky patřičnému školení však našla odvahu vykročit do nových věcí a my jsme vděční, že tento projekt mění lidské životy od základu a pomáhá jim vyjít z chudoby, která je především zakořeněná v jejich myslích.

Teje společně s ostatními členy své skupiny pravidelně přispívá deseti birry týdně (8 Kč) a každou neděli odpoledne se scházejí a pod vedením zkušených vedoucích diskutují nad palčivými otázkami a řeší své finanční záležitosti. V současné době má tato skupina v bance naspořeno 25 000 birrů (20 300 Kč).

Díky všem přátelům z Nehemie za jejich pomoc a podporu!

Pro finanční podporu aktivity SHG prosím použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1202.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář