Koncerty pro ztracené

Jsem potěšen se s vámi opět sdílet o událostech v tomto roce, kde jsem opět mohl silně pocítit Boží blízkost a jeho věrnost. Upřímně mě často zaskočí, jak nás Bůh miluje i ve chvílích, kdy se cítíme slabí a nedostateční na to vykonávat jeho vůli.

Jsou to již více jak čtyři roky, co žiji v Německu, a za to období, když se ohlédnu zpět, můžu s jistotou v srdci říct, že není na světě žádná mocnost, která by Hospodina zastavila před jeho plánem pro tento svět a jeho církev. Často situace vypadají bezvýchodně, ale On má svoji nadvládu nad každou situací a člověkem. Má největší touha v životě je zůstat mu blízko a poznávat více touhy jeho srdce.

Jak jste možná již četli, letošní rok pro mne začal výjezdem do Iráku, kde jsme začali s programem pro výuku chváličů v tamní církvi. Zpět po příjezdu do Německa jsem začal s plánováním turné po uprchlických táborech. Převážně jsem se zaměřoval na místa, kde jsme již byli v předchozích třech letech. Cílem bylo povzbudit pracovníky mezi uprchlíky a udržet navázané vztahy z minulých let. Často jsme zažili vřelé a radostné přivítání a celková spolupráce s těmito lidmi byla požehnáním pro nás pro všechny. Opět jsme letos pozvali Danyho
z bagdádské církve, aby zazpíval arabské chvály a podal informace o vývoji situace v Iráku. Lidé v táborech byli nadšení, že jej opět vidí, a často si s ním pak dlouze vyprávěli a modlili se.

Koncerty ve 12 městech. V našem týmu byli převážně Němci, ale k mé veliké radosti dorazil také bratr Gedeon z Indie, který pracuje jako pastor v církvi a do našeho týmu přinesl radost a Boží moudrost. I tentokrát jsme vše měli naplánované na základě víry. Celkem jsme zvládli 15 koncertů ve 12 různých městech po celém Německu. Za 24 dní jsme najeli více než 10 tis. km. Před začátkem výjezdu však Dany stále neměl schválená víza do Německa. Do poslední chvíle jsme netušili, jak to dopadne. Ale Bůh nikdy nepřichází pozdě a vše obstaral včas, dokonce i peníze na letenku.

V den, kdy jsme měli vyrážet, dostal Dany potvrzená víza, z čehož jsme se radovali, protože Bůh vyslyšel naši modlitbu. Vzhledem k tomu, že nyní také spolupracuji s organizací AVC Německo, měli jsme možnost si vypůjčit jejich dodávku a potřebné vybavení. Všichni jsme se sešli v Norimberku před kostelem, v části, které Němci nazývají “uprchlické ghetto”. Často se zde v noci dějí různé kriminální aktivity, prodávají se drogy a došlo zde už i k několika přepadením. Tamní pracovník mezi uprchlíky měl však jistou vizi, že pozveme tyto nebezpečné delikventy do kostela.

Koncert v kostele. Týden před koncertem chodil s nově obrácenými ex muslimy po této ulici a vybízel je, ať rozdávají pozvánky na koncert. Mnozí muslimové se jim vysmívali, a tito nově obrácení bratři jim na oplátku nabídli modlitby za uzdravení. Jeden z nich měl zrovna zlomenou ruku a využil situace se slovy: „Jestli je ten váš Ježíš mocný, ať mi uzdraví ruku!“ Kluci byli vyplašení, vzali však odvahu a začali se modlit. A před zraky všech mu Bůh ruku uzdravil. Nikdo tam tomu nemohl uvěřit.
A tak se ten uzdravený muž k nim přidal, zval ostatní na koncert a mezi muslimy vyprávěl svědectví o tom, co se mu právě stalo. Objednali jsme pizzu, kterou jsme před kostelem nabízeli lidem a zvali je dovnitř. Výsledkem toho bylo, že na koncert přišlo mnoho muslimů.

Boží působení. Byli jsme plní očekávání a Bůh se dotýkal lidí. Víme o jedné narkomance, která zažila silný Boží dotek, a spousta dalších byla naplněna radostí. Na konci akce jsme se radovali všichni ze svědectví o našem živém a milujícím Bohu.

Bůh mi před výjezdem do táborů řekl, že to bude turné synovství a že přineseme radost a pokoj na místa, kam nás pošle. Díky předešlé události, která se mi stala v Bagdádu, kde jsem si sáhl na dno a bojoval s akutním zánětem slepého střeva, jsem silně o celém průběhu akce pochyboval, ale Bůh mi opět ukázal, že On je tím, který zmocňuje a jedná skrze svého Ducha.

Bůh hledá pouze ochotná srdce, která mu touží sloužit. A tak chci i vás povzbudit, abyste se modlili za své blízké a nemocné, ať má Bůh možnost projevit svoji lásku. On je stále stejný od počátku věků. Když se ohlédnu zpět na ty čtyři roky práce mezi uprchlíky, vidím mnoho naděje, kterou má Bůh pro tuto zemi, která je ve velikém duchovním zápase. Situace je složitá a mnoho Němců povstává proti migrační politice, ovšem naším úkolem jako církve není soudit, ale milovat Kristovou láskou každý národ. Jedině láska Boží může zachránit před soudem a smrtí. Buďme milovníci hříšných, jako si On zamiloval nás.

Ještě stále pracujeme na projektu arabských chval pro Irák. S Danym jsme v procesu natáčení CD s písněmi pro evangelizaci muslimů v Bagdádu. Tamní církev má vlastní radiostanici, kde chce tyto písně přehrávat. Moc vás chceme požádat, abyste se za nás modlili. Je to trošku výzva, protože s arabskou hudbou nemám dostatek zkušeností a Dany žije v Iráku, kde pracuje jako zubař na klinice pro uprchlíky, tedy není pro něj snadné trávit mnoho času
v Evropě. Potřebujeme Boží dotek pro inspiraci.

Symfonie národů. Dalším projektem pro příští rok je Škola Symfonie Národů, kam chceme pozvat talentované křesťanské umělce z Německa, Čech a Polska, a v Herrnhutu otevřít krátkou školu, abychom tak mohli více zasáhnout místa jako jsou divadla, kluby, ale také věznice a různé misijní projekty. Je to mnoho práce a já se momentálně modlím, jaké je Boží načasování a koho oslovit pro spolupráci.

Všem vám děkuji za vaši přízeň a modlitby. Je pro mne velice povzbudivé, že jste na této cestě se mnou a že vaše srdce hoří pro Ježíše. On je totiž naší jedinou nadějí pro spásu nás i tohoto světa. 

Pokud byste chtěli vědět více o naší činnosti či nás jakkoliv podpořit, prosím, pište na náš email: info@sons-music.de. Na tomto odkazu naleznete dokument z Iráku: https://vimeo.com/274279078. Pro finanční podporu prosím použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 2304.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář