Boží záliba ve slabosti člověka

Čelíš potížím? Připadáš si slabý? Máš pocit, že bys mohl udělat pro Boha mnohem víc, jen kdybys měl k tomu lepší podmínky? Potom se cítíš podobně jako apoštol Pavel, který třikrát prosil Ježíše, aby od něj odešly potíže, jimž musel čelit. Bůh na jeho prosbu řekl nesmlouvavé „NE!“ a k tomu dodal slova, nad kterými zřejmě musel Pavel hodně přemýšlet: „Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.” (2Kor 12:9)

Lidská slabost není pro Boha překážkou. Naopak. Někdy to vypadá, jako by Bůh hledal ty nejslabší, nejobyčejnější, nebo
nejopovrženíhodnější. Vzpomeňme na Gedeóna a jeho údiv, když ho Bůh povolává: „Dovol, Panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší…“ (Sd 6:15) Trošku mu uniká, že v Izraeli nebyl tehdy nikdo tak silný, aby pomohl národu z potíží, do kterých se dostal. Vzpomeňme, s jakým pohrdáním se starší lidu dívali na Petra a Jana, když je nazývali nevzdělanými a prostými. (Sk 4:13) A na druhou stranu žasli nad Boží mocí v jejich životě. Sám Pavel se brání nazývat apoštolem, protože toho není hoden kvůli své opovrženíhodné minulosti. (1Kor 15:9) A přitom to byl jeden
z největších misionářů všech dob.

Jestli se dá mluvit o nějaké Boží zálibě, tak je to záliba ukazovat svou sílu uprostřed lidské slabosti. Zjevit se tam, kde lidská síla, rozum a schopnosti nestačí. Důvodem není jakási Boží ješitnost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Slabý a zranitelný člověk mnohem lépe pochopí, že je stvořen do nerozlučného svazku s Bohem. Je mnohem více otevřený udělat změny, které ho vedou do hlubšího vztahu s ním. A tak Bůh nemůže jinak. Miluje každou příležitost, která ho k člověku více přiblíží.

Slabost – součást služby. Proto se Pavel smířil s tím, že určitá slabost je součástí jeho služby. A nejen to. Začal mít dokonce zálibu ve slabostech. „Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.“ (2Kor 12:10) V čem se skrývá ta obrovská síla? Proč může i ten nejmenší Gedeón zachránit Izrael? „Protože budu s tebou“ (Sd 6:16) odpovídá Bůh jednoznačně. Proč mají Petr s Janem tak obrovský vliv, i když jsou tak nekvalifikovaní? Protože bývali s Ježíšem. (Sk 4:13)

Ujištění o Boží blízkosti je vždy první Ježíšovou odpovědí na pocity tvé nedostatečnosti a slabosti. Boží záliba ve slabosti člověka je povzbuzením pro každého z nás. Bůh si povolal a použil pro dobytí slavných vítězství Gedeóna, Petra s Janem, nebo Saula z Tarsu soptícího hrozbami a dychtícího po zabíjení křesťanů. (Sk 9:1) Proč by si tedy nemohl použít kohokoliv z nás? Vždyť i nám je určen ten nejkrásnější Ježíšův slib ze všech: ”A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.” (Mt 28:20)

Chceš mnohem více zažívat zázračnou Boží blízkost? Potom vstup do Božího povolání a naplňuj jeho Velké pověření. Nepřestaneš se divit, co Bůh dokáže udělat skrze toho nejslabšího člověka.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář