Modlitební výjezd do Daruvaru

Na začátku října jsme tedy uskutečnili pětidenní modlitební výjezd do Daruvaru. Jela má žena Danka a dvě další služebnice z našeho sboru.

Modlitební večery. S pastorem Mirkem jsme se domluvili, že od středy budeme mít každý večer modlitební shromáždění. Ve středu jsem mluvil, co znamená modlitba, a modlili jsme se za Daruvar, Garešnici a okolí. Ve čtvrtek jsem mluvil o rodině a pak jsme se modlili za naše nevěřící partnery, za naše děti i rodiče. Pátek byl pro mě zvláštní a výjimečný. Ten den totiž měla má dvorní překladatelka Anička odpolední a neměl mě kdo překládat. Mirko mě tedy povzbudil, ať zkusím kázat chorvatsky, a já se připravil. Mluvil jsem o důležitosti přimlouvat se za město, ve kterém žijeme, za v moci postavené, i za školy a budoucí generaci. Pak jsme se přimlouvali za Daruvar, za nového starostu pana Damira Lnenička, za policii, školy a taky za práci. V Daruvaru je velká nezaměstnanost a mnoho mladých lidí odjelo za prací do Německa, Rakouska, Severního Irska a do Škodovky. V sobotu již prostřednictvím Aničky jsme hovořili o uzdravení a plnosti Ducha svatého. Pak jsme se také za uzdravení a opětovné naplnění modlili.
První dva dny byla účast velká, bylo nás 18. V pátek a
v sobotu to bylo o krapítek horší, kdy nás bylo deset.

V neděli dopoledne jsme sloužili ve sboru v Garešnici. Pastor Branko a sborovníci nás velmi mile přivítali. Velmi jsme si to užívali. Odpoledne jsme sloužili v našem sboru
v Daruvaru. A hodně mě překvapila účast na shromáždění. Sešlo se nás „22“. Všechno to sice byli křesťané, někteří přišli od baptistů, ale přišli i lidé, kteří dlouhou dobu nikam nechodili. Bratr Mirko se taky podivoval, kolik lidí v poslední době začalo chodit.Díky Bohu, že On začal vylévat svůj jarní déšť na Daruvar.

Co jsme letos udělali? Letos jsem navštívil 5x Daruvar v pravidelných třítýdenních návštěvách a jeden výjezd byl krátký pětidenní, a to ten modlitební. Pokračoval jsem ve službě slovem na všech našich setkáních, které ve sboru v Daruvaru máme. Rozebírali jsme Ježíšovo kázání Na hoře a pokračujeme v rozboru Matoušova evangelia. V neděli dopoledne jsem slovem sloužil ještě ve sborech v Garešnici a v Golubinjaku.

Návštěvy z ČR. V dubnu za mnou přijeli pastor Petr Fiurášek a pastor Pavel Sommer, kteří nám posloužili slovem povzbuzení. V srpnu za námi přijel tým mladých lidí z naší havířovské mládeže, kteří posloužili místním mladým lidem a velmi povzbudili náš sboreček. O týden později přijeli za námi stavbaři, kteří nám pomohli zbavit se okapové vody tím, že okolo modlitebny se udělala drenáž.

Co chystáme v tomto roce? Budu pokračovat ve stejném rytmu jako letos, kdy v sudých měsících přijedu do Daruvaru sloužit, tzn. 5x po tři týdny. Budu sloužit ve sboru i našim sborovníkům a prohlubovat vztahy s místními lidmi.
V dubnu bych měl mít dvě návštěvy. Tou první budou opět pastoři Petr a Pavel a na konci dubna by za námi přijela mládežnická skupina King kids z olomouckého sboru, kdy by mohli posloužit v místní české škole J. A. Komenského. V srpnu za námi opět přijede naše mládež, budou pokračovat v navazování vztahů s místní mládeží a za týden po nich, dá-li Pán milost, přijede tým zedníků, aby nám pomohl s opravou modlitebny.

Chtěl bych vám poděkovat za vaše modlitby a finanční účast. Bůh vám žehnej.

 Službu Vaška Bednáře můžete podporovat prostřednictvím čísla účtu 100 113 352/0300 (ČSOB) v.s. 2101, nebo 1057340/2060 v.s. 2101.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář