Více muzikantů

Zprávy z misijních cest Jardy Féneše, který v tomto roce sloužil nejen v Německu, ale i v jiných zemích světa, převážně v Iráku, Řecku a Švýcarsku “Je úžasné být svědkem Boží lásky pro každý národ i jazyk. Zde je pár svědectví o Boží věrnosti a zázracích na cestách.”

Služba v kempech. V únoru letošního roku jsme uskutečnili výjezd do Bagdádu, kde jsme s mým německým bratrem Clemensem sloužili v tamních kempech pro uprchlíky a měli jsme tak možnost poznat charakter Středního východu a zažít na vlastní kůži hlad po Bohu a zázračné obrácení muslimů k Ježíši. Z naší návštěvy v Bagdádu vzniklo spojení se synem pastora, který je vedoucím chval v tamní církvi. Měli jsme na srdci jej pozvat na turné po uprchlických táborech v Německu a Řecku.

Je to mladý muž, který vystudoval stomatologii a otevřel kliniku pro uprchlíky, kde jim zdarma poskytuje ošetření. Toužili jsme přinést do táborů arabské chvály, a tak jsme učinili první krok a zažádali společně s ochranovskou církví o víza pro tohoto mladého zpěváka. Vzhledem ke komplikované situaci mezi Německem a Irákem nebylo příliš pravděpodobné, že by mohl lehce získat turistické vízum, ale Bůh tak učinil a začátkem července Daniel dorazil do Herrnhutu a my jsme vyrazili na turné chválit Hospodina v arabštině.

Zázračné finanční dary. Bůh nám zázračným způsobem poskytnul dostatečné finance, abychom mohli koupit zvukový systém, nástroje a dodávku. Bylo to právě jeden týden před výjezdem, kdy jsme jako tým byli připraveni vyrazit, ale neměli jsme žádné finance. Tak jsme se úpěnlivě modlili a Bůh položil na srdce jednomu muži ze západního Německa, aby naši službu podpořil. Bylo to velice nečekané a na poslední chvíli. Mohl jsem vidět, že Bůh nikdy nepřichází pozdě a promlouvá do srdcí lidí v pravý čas.

Mnoho koncertů a najetých kilometrů. Náš měsíční výjezd po táborech obsahoval 19 koncertů a více než 7 000 km v dodávce. Viděli jsme, jak Bůh uzdravoval fyzické nemoci a přinášel naději lidem, kteří prošli velice bolestnými ztrátami. Boží soucit s těmito lidmi je nezměrný. V týmu jsme zažili mnoho radostných chvil a je tu touha vykročit odvážným směrem a uspořádat turné po uprchlických táborech v Iráku. Budeme velice vděčni, když se budete za nás v této věci modlit. V příštím roce bychom rádi založili školu chval v Bagdádu, kam nás opět pozývá tamní sbor.

Poděkování. Chci vám všem velice poděkovat za modlitby a podporu, kterou nám dáváte. Toužím v srdci, aby se k nám přidalo více muzikantů (misionářů) z Čech, abychom přinesli novou píseň a Boží zaslíbení pro ty, co jsou na okraji společnosti, v beznaději a hladoví.

Bratře a sestro, Bůh nám všem jako jeho dětem daroval autoritu nad temnotami a moc přinášet uzdravení skrze oběť našeho drahého Vykupitele. Pojďme kupředu, když je stále ještě čas milosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář