Číslo účtu

Vážení dárci,
chceme být všem vykazatelní, proto vždy v polovině ledna následujícího roku zasíláme potvrzení o poskytnutém daru. Toto potvrzení si můžete uplatnit ke snížení základu daně. Slouží také pro vaši zpětnou kontrolu, zda všechny dary byly přijaty a zaúčtovány.
Prosím tímto vás všechny, kteří jste změnili banku, adresu, nebo začali zasílat peníze z jiného účtu, než jste nahlásili o aktualizaci dat.

Změny a nové kontakty prosím zašlete na e-mail: tereza.zapletalova@nehemia.cz,
tel: 604 534 398.

Velmi si ceníme pomoci a důvěry, kterou nám  projevujete.

IČO: 45215774
NF Nehemia
Selská 29
736 01 Havířov – Bludovice

Využijte online darování na pravé postranní liště nebo přímo na stránkách darujme.cz

Pro podporu projektů Nehemie, prosíme použijte tyto účty:

ČSOB Havířov, číslo účtu: 100113352/0300 (Česká republika)
IBAN: CZ3503000000000100113352
BIC: CEKOCZPP

Citfin, a.s., Praha, číslo účtu: 1057340/2060 (Česká republika)
IBAN: CZ7320600000000001057340 (multiměnový účet)
BIC: CITFCZPP
Adresa CITFIN:
Radlická 751/113e
15800 Praha 5

Hotovostní vklady ve prospěch Účtu Klienta u Citfin je možné provádět pouze prostřednictvím
Sběrných účtů.

a) CZK 226069801/0300 vedený Poštovní spořitelnou
b) CZK 107-359400297/0100 vedený Komerční bankou
c) EUR: CZ80 0100 0001 0703 5946 0257 vedený Komerční bankou
d) USD CZ49 0100 0001 0754 1711 0267 vedený Komerční bankou,
e) EUR: SK05 1100 0000 0029 2386 4527 vedený Tatra Bankou na Slovensku

Vklady ve prospěch účtu klienta v Citfin prostřednictvím Sběrných účtů musí být identifikovány, a to
uvedením čísla účtu klienta 1057340 nebo klientského čísla do variabilního symbolu platby.

……
Platby ze Slovenska
Nejlevnější cestou, jak podpořit projekty pokud bydlíte na Slovensku, je poslat peníze na účet Tatra Banky:- platba v Eurech – č.ú.: 292 386 4527 / 1100, nutno uvést variabilní symbol: 1057340

Pokud chcete platit v Amerických dolarech použijte č.ú.: 282 981 7791 / 1100, nutno uvést variabilní symbol: 1057340, do poznámky prosím uveďtě vaše jméno a účel platby (var. symbol projektu).

Při těchto platbách se neplatí žádné mezinárodní bankovní poplatky!!!