Tanzanie: Potkal jsem všemocného lékaře

Joshua je padesátiletý masajský muž, pastor nově vzniklého sboru ve vesnici Ngng´on. Poté, co se stal křesťanem, už nechtěl pokračovat ve stejném stylu života jako pastýř. Opustil všechny duchovní a šamanské praktiky a stal se letničním pastorem.

Yohana je o něco málo mladší než pastor Joshua a pochází právě z vesnice Ngng´on, kde před devíti lety na evangelizačním setkání vydal svůj život Kristu. Od té doby navštěvoval místní sbor. Uběhly však dva roky, kdy Yohana jednoho večera pastorovi oznámil: „Být opravdovým křesťanem je pro mě moc složité. Samá omezení a nařízení. Prosím, odpusť mi, ale už dál nemůžu.“ Pak se už v církvi neobjevil. Navíc se oženil s druhou ženou a vrátil se ke starému způsobu života. Staral se o svůj dobytek a vrátil se zpět k šamanství. Mnozí jeho příbuzní si říkali: „Zdá se, že jeho poutní cesta skončila.“

V roce 2020, v době, kdy se pastor Joshua chystal na evangelizační setkání v nedaleké vesnici, se u jeho domu objevila motorka. Byl to Yohana se svým synovcem Isayou. Isaya vzal Johanu do náruče a spolu s ním vstoupil do domu Joshuy se slovy: „Pastore, můj strýc umírá. Odmítá jít k lékařům, nechce žádné léky a neposlouchá ani slova Laiboniho – našeho šamanského doktora, prosím, pomoz mu.“

Neodmítal jsem jejich pomoc,“ namítal Yohana, „jen jsem už vyzkoušel všechno, ale vůbec to nepomohlo, naopak se mi ještě přitížilo. Pastore, prosím, smiluj se nade mnou a modli se za mě.“

Zprávy o Yohanovi se k Joshuovi již dostaly, a proto nebyl nikterak zaskočen. Již rok zpátky Yohana vážně onemocněl. Zpočátku to vypadalo jako nějaká chřipka s horečkou, pak se však přidaly velké bolesti na hrudi a na jeho noze vnikla hnisavá rána o průměru 15 cm, která odhalovala kost. V této fázi již Yohana nebyl schopen udělat ani krok. Prodal veškerý svůj dobytek, krávy i ovce, aby mohl zaplatit výlohy za léčbu v těch nejlepších nemocnicích. Některá vyšetření poukazovala na rakovinu, jiná zase na cukrovku, ale nikdo s jistotou nebyl schopen říci, kde je vlastně problém. V průběhu všemožných vyšetření cestoval Yohana s Isayou, známým pro vesničany jako profesionální zprostředkovatel šamanských praktik. Spolu navštívili snad všechny šamany v okolí. Na začátku vždycky přišla úleva, ale po krátké době se stav naopak ještě více zhoršil.

Ke konci už Yohana neměl ani jednu krávu. V tu chvíli si vzpomněl na Joshuu a na jeho větu, kterou kdysi na shromáždění pronesl: „Jeho ranami jsme uzdraveni.“ Nepřemýšlel však nad jeho ranami, v mysli mu vyvstalo slovo uzdravení. Dokonce už zapomněl, jak se modlit, a jediné, co ho v tu chvíli napadlo, bylo navštívit pastora Joshuu.
Pastor jej přivítal, položil na něj své ruce a modlil se. Poté mu řekl: „Už můžeš jít domů. Pokud jsi přijal Krista celým svým srdcem a věříš, že Tě uzdraví, jistě budeš zdráv!“ Yohana však nesouhlasně kýval hlavou: „Ne, neopustím toto místo, dokud nebudu uzdraven. Pastore, musím zůstat ve tvém domě!“ Joshua však namítal: „Proč? Není přece potřeba takto jednat, vždyť já nejsem ten, který tě uzdraví, tím je Ježíš. A navíc v mém domě není místo, nemáme pokoj pro pacienty.“

„Budu spát klidně na podlaze u krav pod přístřeškem.“ Pastor neměl moc času na rozmyšlenou, spěchal na shromáždění kázat, a tak mu dovolil zůstat přes noc. Ráno se za Yohanu opět modlil a snažil se jej přimět k odchodu. Yohana však opět odmítl: „Pastore, vždyť já se ani neumím modlit a nemám ani sílu. Musím zůstat u tebe. Odpusť mi mou malou víru.“

Tak tedy Yohana pobýval s Joshuou v malém domě. Každý den spolu rozebírali Boží slovo a modlili se. Během tohoto času přicházeli i jiní věřící, kteří se postili a společně za Yohanu modlili. Mezitím uběhl jeden týden, deset dní… a pak po šestnácti dnech ráno, když se Yohana probudil, se poprvé postavil na nohy a ušel pár pomalých kroků. Po dalších dvou dnech najednou pocítil, jako by všechny řetězy, kterými byl spoután, padly na zem. Infekce na noze zaschla a zacelila se. Byl vysvobozen.

Vrátil se domů, a když jej vesničané uviděli, že kráčí opět jako mladík, byli ohromeni. Seběhli se k němu s otázkou: „Který doktor tě uzdravil? Jakého šamana jsi našel? Kolik krav tě stál?“

Yohana se usmál a řekl: „Našel jsem nejlepšího doktora na celém světě. Není nemoci, kterou by Král králů nemohl uzdravit.“ Od této chvíle se Yohana sdílel o uzdravujícím Kristu s každým Masajem, který byl překvapen jeho náh-lým zotavením. Neustále jim opakoval: „Je to všemocný doktor, neúčtuje si jediný šilink. Uzdravuje zadarmo, stará se o vás zadarmo a navíc svou vlastní krví zaplatil výkupné za vaše hříchy.“

Díky jeho příběhu dennodenně přibývali noví věřící včetně Yohanových dvou žen, pěti dětí a jeho dalších příbuzných. Pastor Joshua se proto rozhodl na chvíli investovat svůj čas do výuky nově obrácených křesťanů právě ve vesnici Ngng´on (v minulosti to bylo místo čarodějnictví). V prosinci minulého roku (2020) zde založili první letniční sbor a pojmenovali jej „Samařská církev“. Do konce března zde již pokřtili 50 nově obrácených.

Během dne díkůvzdání (březen 2021) se Yohana několikrát odmlčel a se slzami v očích vypovídal: „Před devíti lety jsem Boha opustil a vrátil jsem se zpět ke svým hříchům. Ale Ježíš se mě nevzdal. Opustil svých 99 dobrých ovcí a šel hledat mne, jednu hloupou a nehodnou ovci, která zbloudila. Abych se však mohl vrátit domů, musel mi „zlomit“ jednu nohu a nesl mě na ramenou. Nicméně sám pak ovázal mé rány a ukázal, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří Jej milují. Proto Jej po zbytek mého života už nikdy nechci opustit.“

Po těchto slovech přišel dopředu i jeho synovec Isaya a svůj život vydal Bohu. Poté dosvědčoval: „Už jsem zažil mnoho úrovní čarodějnictví i šamanských doktorů, jejich záměrem však nikdy nebylo člověka vyléčit, ale zbohatnout na lidském utrpení. Proto se také jejich pacientům uleví jen na chvíli, chtějí mít z jejich nemoci větší zisk. Pouze Ježíš dal svůj vlastní život, abychom byli uzdraveni. Ode dneška budu vést všechny nemocné, kteří za mnou přijdou, k Ježíši!“

Podpořit školu pro 650 dětí v masajské stepi můžete darem na účet 1057340/2060, v. s. 1203. Misii Zuzky S. – v. s. 2201.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.