Romové pro Krista

snimek-049Milí přátelé, od nového roku jsme zahájili pravidelná shromáždění v Muglinově (část Ostravy), kde byl pověřen vedením asistent pastora Petr Bihari. Tato služba poskytuje možnost věřícím žijícím v této lokalitě účastnit se bohoslužeb a je pro ně dostupnější než naše pravidelné bohoslužby v Hrabůvce, kterých se ovšem většina z nich rovněž účastní. Také dává příležitost bratrům a sestrám, kteří zde žijí
a byli u zrodu naší služby, která vznikla právě v této čtvrti, aby se navrátili k Pánu. Pro našeho asistenta pastora Petra Bihariho tím vznikla příležitost převzít větší zodpovědnost a získat nové zkušenosti v pastorační službě, a tím se lépe připravit na službu samostatného pastora.

Dalším krokem, který jsme letos udělali, je zahájení dálkové biblické školy. Ta byla zahájena za účelem hlubšího poznání Božího slova a upevnění základů a biblických doktrín. Tímto výcvikem procházejí vedoucí (a služebníci) nejen sboru v Ostravě, ale také v Havířově, Karviné a Hranicích. Probíhá formou samostudia, poslechu vyučování na CD a následné zkoušky. Tento krok vidíme jako velmi pozitivní a důležitý pro budoucí pastory a vedoucí.

V neposlední řadě jsme zahájili také pravidelnou osobní evangelizaci (od dveří ke dveřím), do které se aktivně zapojili členové ostravského sboru.

Zárověň se otevírají nové příležitosti ke službě – lidé nám volají, abychom přišli a kázali jim – podobná situace jako v příběhu o Makedonci ve Skutcích apoštolských. Věříme, že v blízké době budou vysláni další dva služebníci za účelem založení sboru mimo Ostravu.

Vidíme, že Pán dává probuzení a je třeba jít a žnout, neboť „pole se již bělají ke žni“.
Proto si ceníme každého, kdo se připojí a spolu s námi bude napňovat velké poslání „Běžte do celého světa a získávejte mi učedníky…“, a to formou přímluv a modliteb za tuto práci a také finanční pomocí, které je třeba. Je čas, aby tělo Kristovo vyrostlo z dětských botiček a odložilo svoje osobní ambiciózní plánky a vize o „vlastní velké službě“ a začalo spolu-pracovat na velkém poslání. Potřebujeme se navzájem a ne každý má stejný úkol.

Ne všichni budou držet v rukou kormidlo, ne všichni budou mít mikrofon, ale všech je zapotřebí – tvých modliteb, schopností i financí. Někteří by nepodpořili práci Boží, pokud to není „jejich“ služba. A tak někteří nehledají slávu od Pána, ale lidskou slávu a seberealizaci. Pán nepožehná lidské plány, ale ty své. Proto je v Písmu řečeno, že jsme tělo Kristovo – a každý je úd tohoto těla. Pokud se chceme líbit Pánu, je třeba spolupracovat – možná nemůžeš být fyzicky přítomen, když děláme evangelizace, když se obracejí lidé, když jsou uzdravováni a vysvobozováni, když jsou zakládány sbory – ale můžeš toho být součástí skrze své modlitby a finanční podporu.

Největší důvod připodobnění církve k tělu je vzájemná závislost jednoho na druhém a z toho vyplývající spolupráce. Ti, kdo jsou v první linii, jsou závislí na těch, kdo jsou v zázemí, a zase naopak. Ti, kdo čelí bitvám na misijním poli, potřebují ty, kdo je budou držet na modlitbách i finančně. A ti, kdo zůstávají „doma“, potřebují podpořit ty, kdo bojují v první (druhé) linii, jinak je jejich hřivna „materiálního bohatství a pohody“ zakopána. Neklamme se, „co člověk zaseje, to také sklidí“.

Děkujeme všem, kdo s námi spolupracují a kdo nás „drží“ svými modlitbami i financemi. Ať vám Pán pomůže vidět vaši úlohu v těle Kristově a beze zbytku ji naplnit.

S láskou a úctou ve službě Pánu

Oskar Najt

Nadační fond Nehemia sbírá finanční prostředky na projekt „Romové pro Krista“, který realizuje sbor Křesťanská misie Ostrava. Pokud máte zájem tuto práci podpořit jakoukoliv pravidelnou nebo jednorázovou částkou, použijte prosím číslo účtu 100 113 352/0300, v.s. 4200. Nasbírané prostředky budou použity na evangelizaci mezi Romy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.