Proměny lidských životů na Kavkazu

Nikolaj Kobzev
Projetk “Kráva do každé rodiny”

Častokrát se setkáváme s lidmi, jejichž životní příběhy je dovedly až na úplné dno. Mnohdy až v situaci největší nouze a utrpení se lidé začínají rozhlížet kolem sebe a hledají skutečný smysl a naplnění života. Když procházejí životem, mají tendenci zlobit se na Boha a zatvrdit srdce vůči všem lidem kolem sebe. Bohužel je to však často jen výsledek špatných životních rozhodnutí. Prvotní cestou z kruhu ven bývá odpuštění druhým a touha se svým životem něco udělat. Víme, že se člověk není schopen sám od sebe změnit, v Kristu je však naděje i cesta, záchrana i nový život.
V projektu „Kráva do každé rodiny“ jsme mohli, prostřednictvím vašich darů, pomoci dalším rodinám. Zde připojujeme další životní příběhy tří rodin.
Foto krava 3Simša Bergievova se také ocitla na pokraji svých sil a vlivem životních těžkostí i špatnému zdravotnímu stavu nemohla najít žádnou vhodnou práci. Bydleli s manželem i se čtyřmi dětmi na ubytovně. Manžel byl také bez práce. Nastal však den, kdy ji sousedka vzala k nám na naši malou skupinku. Zde v modlitbě vydala Kristu svůj život i se všemi těžkostmi. Často se stává, že lidé přijdou do církve, činí pokání a pak na ramena společenství přesunou všechny své potíže. Tak tomu bylo i se Simšou. Pomohli jsme jí tedy najít cenově dostupné bydlení a darovali jim krávu. Nyní mají dostatek mléka i sýra a naději do budoucnosti. Ale nejen to, celá tíživá situace přiměla Simšu k pomoci druhým. Změnila postoj ke svému okolí a začala být laskavější a otevřenější. A navíc svou štědrostí přitahuje ke své rodině i lidi z okolí. Sdílí s nimi svůj životní příběh, hovoří s nimi o Kristu, který změnil její život a rozdává jim mléko a sýry. Pro svou rodinu si nechává jen to nejnutnější. Nedávno i její manžel našel novou práci.
Foto krava 1Další šanci na lepší život dostala Elvira Kanukova. Těžkosti, výsměch a pohrdání ji provázejí již od dětství. Narodila se jako dítě s postižením, což v naší zemi znamená nemít přátele. V pozdějším věku se dostala do vlivu špatné společnosti a vstoupila do civilního sňatku s mužem, který, jak se později ukázalo, je drogovým dealerem. Neustálé konsiprace a kšeftování s drogami ještě více zatvrdilo Elviříno srdce. O několik let později porodila holčičku, kterou však darovala cizím lidem a stejně se zachovala i po druhém porodu. Problémy se na ni nabalovaly jako na sněhovou kouli. Došlo to až tak daleko, že skončila ve vazbě s podezřením na obchod s drogami. Ve vazební cele si poprvé přečetla evangelium a zde se také poprvé modlila a vyznávala Bohu své hříchy. Pak nastal zlom. Na svobodu vyšla s podmíněným trestem a s rozhodnutím svůj život změnit. Chodí do církve i na domácí skupinku. Po společném setkání jsme se rozhodli splnit její dávný sen mít vlastní hospodářství. Dnes vidíme jak velkou změnou v životě prošla. (Na fotografii je její otec, prosila, abychom ji nefotili.)
Foto krava 2Poslední svědectví je ze života Žany Kuchievove. Člověk vždy hledá štěstí, a to ve všech etapách svého života v jakémkoliv náboženství. A to je vždy spojeno s radostí. V 1. listu Tesalonickým apoštol Pavel píše. Stále se radujte! Svět však je, a vždycky byl, plný utrpení a bolesti, které se nejrůznějšími způsoby odráží v životech lidí, často doprovázené pláčem, depresemi, beznadějí a hořkostí. V životě Žany to bylo obdobně. Měla dobrou rodinu, milující rodiče, kteří jí věnovali pozornost i péči. Manželstvím však nastaly první větší problémy a těžkosti. Manžel se stal závislým na alkoholu a s tím byly spojené stálé hádky a rozbroje. Narozením první holčičky však měla naději, že se celá situace změní k dobrému. Zdrcující zpráva ale tyto naděje zhatila. Dítě se totiž narodilo hluchoněmé. Druhá holčička se také narodila s postižením. A tak přibyly další starosti s navštěvováním úřadů a nejrůznějších lékařů. Když se narodil chlapec, ani ji nenapadlo, že s nimi má Bůh svůj plán. Děti rostly, manželství zůstávalo nezměněno. Měnila se však Žana. Namísto zatvrzelosti bylo její srdce zlomené a citlivé na bolest druhých. Měla pro ně pochopení a dokázala se rychle vcítit do potřeb druhých. Po všech peripetiích, až už se zdálo, že to nejhorší už překonala, zazvonil kdosi u dveří a vložil jí do rukou malého kojence. Dali ji jméno Zarina a začali ji vychovávat jako svou vlastní dceru. O dva roky později jim opět přinesli novorozeně. Malou holčičku si také nechali a pojmenovali Ilona. V tomto období začala Žana navštěvovat naše společenství a mnoho věcí se v jejím životě vyřešilo. Manžel zázračně přestal pít a začal aktivně pomáhat s výchovou dvou malých holčiček. Nejstarší dcera se provdala a porodila dvě dcery a obě je nechala Žaně na starosti. A tím stále ještě příběh nekončí. V letošním roce někdo opět u jejich dveří pohodil malé děvčátko.
Při pohledu na celou rodinu je tedy zřejmé, že potřebují pomoc. Darovali jsme jim proto nádherný dárek, krávu, která zaopatří celou, tak početnou rodinu. Mléka a sýrů je dost jak pro děti, tak i na prodej. Žana se stala nejšťastnější ženou na světě.

Děkujeme za vaši podporu!
Své finanční prostředky můžete nadále posílat na číslo účtu 1057340/2060 s variabilním symbolem 1101.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Humanitární pomoc. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.