Čína – Vodovod

Rozhodli jsme se pomoci ve vesnici G, nacházející se v horách 30 km od nejbližšího města. Už jen cesta autem je jako jízda tankodromem. Silnice plná děr a bláta.

Vodovod byl v roce 2019 dokončen. Více informací zde.

Žijí zde tři různé národnostní skupiny a celkem tedy necelá stovka obyvatel, která se potýká se stejným problémem – nemají pitnou vodu, ta, která je momentálně k dispozici, se nachází v údolí uprostřed lesa a je pěkně špinavá. Vzhledem k chudobě a nedostatku vzdělání nosí lidé stále vodu na svých ramenou nebo na koních. Přemýšlíme tedy, jak bychom my z České republiky mohli být pro tyto obyvatele požehnáním.

Na vybudování vodovodu s pitnou vodou je potřeba zhruba 700 tisíc korun. Bude nutné vybudovat nový kontejner s filtry, kde se bude hromadit voda z hor, a pak následně potrubím rozvést vodu do domácností.Pokud byste se rádi připojili k vybudování vodovodu v horách, použijte číslo účtu 1057340/2060 variabilní symbol 1302 – vodovod.