Jak přijít k vodě v Černé Hoře?

serbia-montenegroKdybychom se na to zeptali někoho z místních, řekli by, že není nic lehčího. Stačí se vydat nějakou cestou a zanedlouho k nějaké vodě dojdete. Řeky, jezera, moře atd., vody spousta. Na podzim a na jaře hodně prší, k tomu tuto zimu napadlo tolik sněhu, že paralyzoval život na víc jak dva týdny,dokonce i v končinách, kde sníh nepadal už několik desítek let.

Přesto zde vládne žízeň. Samozřejmě ne ta tělesná. Ta se dá zahnat. Výběr je velký. Ale jiná žízeň, žízeň duší. Ta se odsouvá stranou.

Lidé si na ten druh žízně už nějak zvykli. Staletími s ní žijí a už si ji ani neuvědomují. Kdyby se o tohle někdo začal veřejně zajímat, vysloužil by si jen pohrdání. Přece je vše v pořádku! Všichni jsou navenek silní, zvládají všechny problémy a poradí si s těžkostmi, které život přináší. Když to někdo nezvládá,
vyslouží si pohrdání, nikoliv soucit. Takový člověk je charakterizován jako podivný a neschopný. A proto se všichni zdají být všeobecně spokojeni. V případě očekávaných anebo akutních těžkostí se doporučuje jednoduché řešení: navštívit klášter Ostrog, nechat tam nějakou stovku (eur) na ikoně a věc je vyřešená. Když se to povede, je dobře, když ne, potom to tak prostě mělo být. Bolest duše se nepřipouští. Ta je jen pro slabé a slabí jsou hodni opovržení.
Lidé se často podobají půdě, ze které pocházejí. A zdejší lidé o sobě hovoří, že jsou „kršni momci“, což v překladu znamená „skalní mládenci“. Jsou skutečně jako skály. Nejen postavou, ale i povahou. Tvrdí, sebevědomí, divocí, a zároveň velmi křehcí, to si však nepřipouštějí a velmi obratně se brání všemu, co by mohlo narušit jejich důstojný vzhled a hrdost.

Celá léta jsem se pokoušel změnit jejich myšlení, aby si uvědomili bolest svých žíznivých duší – ale téměř všechny jsem kvůli tomu ztratil. Nikdo se o tom nechce bavit, až na několik zoufalců. I ti však nakonec šli na pouť na Ostrog.

Nedávno jsem začal chápat, že musím změnit strategii. Nemluvit o vyprahlé duši. Jen jak je potom mám dostat k vodě, která dává život? Jak je přivést ke Kristu? V této části světa je zřejmě tato otázka aktuální už staletí. Zároveň poskytuje vysvětlení, jak je možné, že taková malá oblast v Evropě, která je ze všech stran obklopená zeměmi, ve kterých je spousta živých církví a křesťanů, zůstala imunní vůči skutečnému křesťanství až do dneška.

Jen Duch svatý dokáže člověka usvědčit. Dokáže svědčit o vlastní žíznivé duši, o spravedlnosti, o hříchu a o soudu (J 16,8). A když se to stane, lidé si začnou uvědomovat svoji bolest. Potom zatouží po vodě, o které mluvil Pán Ježíš. Každý, kdo si uvědomíkotor-montenegro
vyprahlost své duše, naléhavě potřebuje utišit svou žízeň a hledá oázu se studnou, aby se napil. To by měla být nějaká církev anebo alespoň skupinka věřících, která dokáže poskytnout úkryt. A její středem by měla být studna – pramen živé vody – náš Král, Pán Ježíš.

Před časem jsem dostal slovo, že mým posláním v Černé Hoře je kopat studny. Zní to tak poeticky, ale co to vlastně znamená? Jak to realizovat v zemi, kde se základy domů kopou dynamitem? Studnu takhle kopat nelze, zasypala by se! Postavil jsem se před ty skály a díval se na ně. A pochopil jsem, že ani Mojžíš na tom nebyl na poušti lépe. A potřeboval zázrak. Já potřebuji podobný zázrak. Moje síly a schopnosti na to nestačí. Hospodin mě sem postavil, abych vyvedl vodu ze skály. Nemám jinou možnost, jen před ním trpělivě stát a čekat na jeho zásah.

Potřebujeme s manželkou vaši pomoc! Především modlitební podporu, aby Duch svatý lidi usvědčoval a zároveň jim dával sílu podívat se pravdě do očí. Bůh by to mohl udělat sám, ale nějak se mu zalíbilo do toho zapojit nás i vás. Vaši pomoc uvítáme i v materiální oblasti. Doteď jsme říkali, že se o nás Pán stará, což on opravdu dělá, ale to mnohé odradilo od toho, aby se sami stali prostředníky jeho péče o nás.

Chceme vás povzbudit, abyste se stali spoluúčastníky Božího díla v Černé Hoře – poslední zemi v Evropě, která je stále téměř nezasažena skutečnou radostnou zprávou Pána Ježíše o tom, že hříchy jsou odpuštěny a Bůh se smířil s člověkem. Zapojte se a buďte tím požehnaní!

Pavel a Marica Lešťanovi

Pokud se chcete finančně podílet na práci v Černé Hoře, pomoc můžete zaslat na účet Nadačního fondu Nehemia 100 113 352 / 0300, variabilní symbol 5300, projekt Podpora pastora v Černé Hoře – Pavel Lešťan.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.