ONDŘEJ

radek_k_casove-nezarazeno_141Vítám opět na těchto stránkách příznivce misie! V předminulém vydání časopisu Nehemia Info jsem informoval o připravované cestě do Řecka, kde se v přístavních městech na pobřeží bezprizorně pohybují uprchlíci z různých zemí, které jsme se rozhodli navštívit a sloužit jim…
Dnes vám přináším zprávy z této cesty:
Náš tým zamířil do přístavu jménem Patras, kde jsme strávili 4 dny plné služby mezi utečenci převážně z Afghánistánu, ale i z dalších zemí, převážně arabského světa…
Naše práce spočívala v osobních svědectvích a modlitbách za tyto lidi, dále jsme jim rozdávali výtisky evangelia v jejich rodné řeči, ale také jsme s nimi navazovali přátelství, vedli rozhovory, hráli s nimi sportovní hry, abychom jim pomohli odbourat stres, který je provází v jejich životní situaci. Dále jsme těmto potřebným lidem díky vašim darům mohli nakoupit potraviny a základní hygienické potřeby, a dokonce s námi byl i lékař, který jim ošetřoval zranění. Takovým vyvrcholením naší přítomnosti zde bylo promítání filmu Ježíš na velké plátno, které proběhlo v těsné blízkosti obydlí těchto lidí, což byly zejména vraky lodí, různé opuštěné budky a přístřešky z igelitu, ale bydleli dokonce i v ležícím dutém lodním stožáru, kam se každý večer museli postupně nasoukat jeden po druhém… Seděli jsme na zemi společně s Afghánci, kteří tento film viděli poprvé v životě. Mysleli jsme, že někteří během filmu odejdou, zvláště ti, kteří se před začátkem promítání účastnili večerní islámské modlitby. Avšak nejenže zůstali všichni, ale když jsem se ohlédl, za naším osazenstvem postávala skupina asi 15 nově příchozích, kteří když zdálky zahlédli, že se něco děje, přišli blíže a se zájmem sledovali film spolu s námi. Že měli vážný zájem, šlo poznat z toho, že celou dobu stáli na dešti, zatímco my jsme byli pod stříškou. Navíc nerozuměli jazyku, pocházeli totiž z jiných zemí (Eritrea, Súdán, Džibutsko, Alžírsko), přesto vnímali děj filmu. Po skončení nás žádali, ať druhý den přijdeme a pustíme celý film znovu, tentokráte v jejich rodném jazyce. Bohužel, to jsme již odjížděli… Alespoň jsme jim dali evangelium jako brožuru. Jako hlavní cíl celé výpravy jsme si kladli provést předběžný průzkum tohoto misijního pole, kde bychom v budoucnu rádi otevřeli misijní stanici. Hledáme někoho, kdo by se na toto místo přestěhoval, učil se jazyk těchto lidí a pracoval s nimi dlouhodobě. My bychom jej pak z ČR podporovali a pomáhali mu skrze další krátkodobé výjezdy… Podobné cíle sledujeme i v dalších zemích Balkánu, zejména státech bývalé Jugoslávie, které jsme si prohlédli během cesty, modlili jsme se za ně, poznávali tamní kulturu a setkali se i s několika zde sloužícími misionáři, abychom je povzbudili v jejich práci a společně zvážili, jaké jsou možnosti bližší spolupráce… Během celého výjezdu jsme mohli poznat, že tyto plány nepochází pouze z našich hlav, ale že jsme plně v souladu s Božími záměry: celá akce totiž měla velký ohlas, a to jak počtem účastníků výjezdu, kdy jelo celkem 15 lidí (původně bylo téměř 40 zájemců, avšak ne všichni měli touto roční dobou ještě dostatek dovolené), ale též se nám ozvala řada sborů a jednotlivců, kteří se zavázali po dobu našeho výjezdu modlit se za tuto věc, další se pak rozhodli podpořit tuto cestu finančně – díky nim jsme mohli uprchlíkům předat onu zmíněnou pomoc v podobě potravin, hygienických a zdravotnických potřeb. Bohužel naše výprava zažila i stinnou stránku: v náročném terénu se cestou porouchalo auto, které jsem do té doby využíval ke službě cizincům v Čechách.
Rozsah škod byl tak velký, že nebylo možné je opravit a museli jsme je na místě nechat k sešrotování… Celá služba tím utrpěla citelnou ztrátu, kdy jsem byl po návratu domů nucen značně omezit její chod a odmítnout některá pozvání… Aby bylo možné nadále pokračovat ve všech plánech, které si tato služba vytyčila, prosím, modlete se spolu se mnou za nový vícemístný automobil, děkuji!
„Ondřej“

Nadační fond Nehemia sbírá finanční prostředky na službu „Ondřeje“, který přináší evangelium národnostním skupinám žijícím v České republice. Tuto práci můžete podpořit na účet
100 113 352/0300, variabilní symbol 2700. Nasbírané prostředky jsou určeny na cestovné, pronájem skladu, nákup a tisk evangelizačních materiálů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.