Felagund – Střední Asie

Několik slov misionáře ve Střední Asii. Začít pracovat mezi nezasaženými národy je naplněním mého životního snu. Vedla k tomu dlouhá cesta, roky zkušeností v různých profesních oblastech, službě v místním sboru i v zahraničních aktivitách. Věřím, že si mne s rodinou Pán Bůh pro tuto práci celé roky připravoval. To nejnáročnější nás ale teprve čeká.

Mou touhou je vidět cílenou evangelizační práci křesťanů v místech, kde dosud taková činnost prakticky neexistovala. A věřím, že z našeho národa „Pán žně“ povolá a vyšle mnoho křesťanů. V tomto bych jim byl rád ve Střední Asii pomocníkem a průvodcem.

Zároveň bych se rád stal kontaktní osobou pro všechny, kdo o Střední Asii uvažují, modlí se za ní nebo vnímají, že je Pán Bůh tímto směrem vede. V tomto směru nabízím možnost přidat se ke mně na některou z cest s cílem poznat některý region, místní život i možnosti dlouhodobé práce.

Pokud byste rádi podpořili službu misionáře ve Střední Asii můžete jej finančně podpořit prostřednictvím čísla účtu NF Nehemia 1057340/2060, var. symbol 2305.

Nabídka spolupráce s místními sbory a jednotlivci
1. Hledáme partnery pro práci ve Střední Asii. Pokud vnímáte zájem nebo povolání o tento region, kontaktujte kancelář Nehemia pro více informací.
2. Rád přijedu s misijním slovem na nedělní nebo jiné shromáždění v době, kdy nejsem v zahraničí.
3. Pro hodnocením misijních příležitostí hledáme schopné a odvážné jednotlivce, kteří by se připojili na některou z cest. Podmínkou je doporučení Vašeho duchovního. Hledáme lidi rozumějící a pracující v různých technických i humanitárních oborech, profesionály, podnikatele i VŠ studenty. Vítáme i zájem duchovních, kteří by uvažovali o partnerství s některým sborem v Asii.

Zájemci o spolupráci pište na email office@nehemia.cz