Podpora evangelistů – Etiopie TFM

variabilní symbol – 5201

NoveĚŚ zalozĚŚená sbor v okolí meĚŚsta Jimma [1600x1200]Vize a poslání projektu: Vizí TFM je vidět muslimy, jak vydávají své životy Ježíši Kristu. Posláním TFM je evangelizace muslimů a vedení učedníků, kteří vydali své životy Ježíši Kristu, skrze Bohem dané zdroje.

Hlavní cíle TFM: Zakládat soběstačné lokální církve v muslimských komunitách. Zajišťovat misijní trénink pro služebníky zakládající nové církve. Budovat a vést misijní hnutí v Etiopii i v zahraničí. Připravovat a publikovat knihy s tématikou učednictví a apologetiky. Podporovat místní i mezinárodní spolupráci.

Geografické zaměření projektu: Geograficky působí TFM v celé Etiopii, a to především v regionech s vysokou muslimskou populací. V zahraničí působí TFM v Džibutsku, Jemenu a severním Súdánu.

Popis projektu:treninkove centrum pro evangelisty v Addis Abeba [1600x1200] Kořeny práce mezi muslimy v rámci organizace TFM sahají v historii do roku 1974. Práce je realizována pod patronací Ethiopian Guenet Church. V současné době pro TFM pracuje 64 pracovníků a mnozí z nich jsou bývalí muslimové. V roce 2012 TFM dostavělo za přispění Nehemia tréninkové centrum v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. Toto centrum slouží především jako misijní škola pro služebníky, evangelisty a zakladatele sborů. Misijní kurz v tomto centru trvá celkem 4 měsíce a následně jsou tito pracovníci vysíláni do různých míst Etiopie nebo do zahraničí za účelem sdílení evangelia a zakládání křesťanských sborů. Skrze službu TFM již o Kristu mělo možnost slyšet přibližně 150 000 lidí. Z tohoto počtu přijalo Ježíše jako svého spasitele 35 000 lidí a 27 000 z nich se rozhodlo nechat se pokřtít. Tito lidé měli možnost najít svůj druhý domov v 1600 nově založených místních sborech křesťanů. Během let bylo skrze TFM vytrénováno celkem 1200 vedoucích, pastorů a evangelistů.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Správní rada Nehemia dlouhodobě stojí za činností TFM a má zájem ji podporovat. TFM je ve své podstatě jedinečné svou komplexností v pojetí služby, která spojuje výchovu učedníků, evangelizační nasazení vůči skupinám nezasaženým evangeliem, zakládání nových sborů a sociální práci s chudými a nemocnými lidmi.

Aktuální stav projektu: Organizace TFM má celkem 64 evangelistů a stále jí schází plná či částečná podpora pro 22 – 26 z nich. V současné době Nehemia spolu s vámi podporuje šest evangelistů. Opět jsme se mohli letos s některými z nich setkat osobně. Působí velice nesměle, nicméně jejich zápal pro ztracené je nepřehlédnutelný. Každý den dávají svůj život v sázku proto, aby se jiní dozvěděli o Kristu. Věnují se obzvláště muslimům, protože z téhož prostředí sami vyšli předtím, než Krista poznali.

Mnozí z nich však pracují v rozsáhlých oblastech a bez dopravního prostředku je celá služba nákladná a zdlouhavá. Mnozí z nich by potřebovali alespoň motorky, které by jim ušetřily čas. Všechny své peníze investují do služby, takže jim mnohokrát nezbývá na vlastní obživu. Mnohdy se s lidmi setkávají v kavárnách a restauracích, což jsou další výdaje navíc. Navazují nová přátelství a riskují své životy pro Krista.

Měsíční podpora tedy činí 2600 Kč. Všichni evangelisté také zoufale potřebují dopravní prostředky. Nejlépe motocykly, což je nad pravidelnou měsíční částku. Motorka vyjde na 52 500 Kč a řidičský průkaz 5 300 Kč.

Pokud máte zájem podpořit evangelisty a zakladatele sborů v Etiopii použijte číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5201. Kontaktujte také naši kancelář, abychom vám mohli zasílat aktuální informace o práci podporovaných pracovníků.