Měnit svět modlitbou

Mohl jsem volat k Bohu. jednoduchým a mocným způsobem!

Letos již dvakrát proběhla akce Měnit svět modlitbou. V Kolíně a ve Valašském Meziříčí.
Zde si přečtěte reakce některých účastníků.

Taková modlitební, jakou jste udělali dnes, by mohla být aspoň jedenkrát za měsíc. Povzbudily mě chvály. Chvála Zvítězíme v něm, krví Beránka, slovem svědectví se mě opět dotkla. Už měsíc mi totiž zní v uších. Moc mě to povzbudilo, cítil jsem v tom Boží moc a Jeho přítomnost. Ježíš je vítěz. Z dnešních modliteb jsem měl velkou radost. Vnímal jsem, že jsou hodně důležité, a věřím, že tam Bůh mocně jednal.
Zdeněk Z.

Ne každý má obdarování vyjet na misii, ale když vidím, co se kolem mě děje, nenechává mě to chladným. Jsem rád, že alespoň touto formou se mohu zapojit a podpořit modlitbou jak misionáře, pronásledované, tak i ty, kteří nebyli zasaženi Božím slovem. Tato akce mi dala aktuální informace a zároveň jsem mohl společně s dalšími volat k Bohu o pomoc a milost pro ty, kteří to potřebují.
Daniel P.

Jsem vděčná za skvělou příležitost připomenout si, že na světě nejsme sami, přemýšlet nad situací lidí v jiných zemích a zároveň je podpořit jednoduchým a přitom mocným způsobem – modlitbou.
Barbora G.

Byl to dobře využitý čas, i když jsme byli unavení, ale velmi jsme si cenili toho, že Leoš mohl přijet a seznámil nás s těmi modlitebními tématy. Mohli jsme se dozvědět o konkrétních misionářích a modlit se za ně – získali jsme obecný přehled právě i ze současné situace. A na základě toho mě osobně to podnítilo více přemýšlet o misii a celkově o Nehemii a jejich podpoře do budoucna. Bylo to tam opravdu fajn.
Daniela O.

A co Vy?
Přijdete příště spolu s námi měnit svět modlitbou?