Modlitby za misii

Již více než tři roky pravidelně vybízíme ostatní jednotlivce a sbory, abys přidali ke společným modlitbám za nezasažené národy evangeliem. Pravidelně rozesíláme prostřednictvím e-mailu zpracované modlitby, které lze použít i na skupinkách i ve sborech. K tomu připojujeme také modlitby za pronásledované křesťany a modlitbu za to, aby z řadd českých církví vyšli noví misionáři. Pokud máte zájem dostávat tyto modlitby, kontaktujte prosím naši kancelář na adrese office@nehemia.cz .
Využijme dobře čas nám svěřený a svou modlitbou podpírejme ruce těm, kteří naši pomoc potřebují.
„Proto proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“

Součástí zpracovaných modliteb je také video modlitba, se kterou se můžete sdílet ve vašem společenství.

Zde je vzor emailu, který byste dostávali pravidelně jednou měsíčně.
Modlitby na měsíc říjen 2017

Pokud se tedy chcete přihlásit k odbědu modlitebních dopisů, vyplňte prosím registrační formulář.
Registrační formulář zde