Je prakticky možné vyjít do celého světa?

Boží moc. Jsem již 22 let misionářem v Rumunsku a předtím jsem sloužil 12 let ve Španělsku. Mojí vášní je, aby mladí lidé vyšli ve víře do jiných koutů země a kniha skutků je mou nejoblíbenější knihou. Líbí se mi pasáž Sk 1,8 kde se píše, že přijmeme moc Ducha svatého. Boží moc, která na nás sestoupí. Moc k činění divů a zázraků. Moc k tomu, abychom byli použiti zvláštním způsobem. Abychom se stali prodlouženou rukou Ježíše Krista a pokračovali v tom, co zde Kristus započal, a učili přesně to, co učil Ježíš. A cílem Božího ducha je misie. Záchrana lidí.

Do celého světa! Kniha Skutků je jediná kniha, která nemá konec. My jsme se totiž stali součástí knihy skutků a my v ní dále pokračujeme. Píše se zde, že my se staneme svědky a všude, kam půjdeme, měli bychom tedy hovořit o tom, že se přiblížilo Boží království. Nemůžeme být zticha, protože být naplněný Boží mocí a zároveň být zticha prostě nelze. Pokud máte plnost Ducha, který ve vás působí, tak to musí proudit ven. Ve Sk 2,4 pak 120 lidí přijalo křest Duchem svatým, a kde pak byli? Na ulici! A hovořili 15 jazyky! Ó, jak mocnému Bohu sloužíme. A protože Pán Bůh vložil do našeho srdce oheň, musíme to poselství, tu dobrou zprávu šířit dál. Nemůžeme se ani zastavit. Kážeme v Jeruzalémě, a když už jsme v Judeji, vidíme zase dál, různé skupiny lidí, jiné kultury, a nemůžeme se zastavit, dokud nezasáhneme sám konec země. Nyní je na nás podělit se o tu pravdu, o to jedinečné pozvání do Božího království s ostatními. Zpráva o Božím království není pouze pro nás. A Ježíšovo přikázání zní jasně: „Jděte!“ Kam? Do celého světa!

Cestu kolem světa máme v kapse. Musím říci, že jsem nad tímto veršem musel přemýšlet. Ptal jsem se: „Pane, skutečně je možné jít do celého světa? To je přece nereálné. Byl jsem ve Španělsku a nyní jsi mne povolal do Rumunska, jak mám tedy obejít celý svět?“ Netrvalo dlouho a setkal jsem se s jedním mladíkem, který se mnou sdílel svou vášeň jít na misii do Číny, a čím více o tom hovořil, tím více jsem toužil jít s ním. V srdci jsem byl rozpolcen. Opět jsem tedy hledal odpověď. Jak mohu jít do Číny, když mě Bůh povolal do Rumunska? A Bůh mi tehdy odpověděl: „To je zcela jednoduché, Ricku, tento mladík má u sebe formulář, ve kterém žádá o podporu, a ty máš ve své kapse prostředky, které mu pomůžou se do Číny na misii dostat a v Číně sloužit.“ A od této chvíle „cestuji“ pravidelně do Číny. Později se přišel i můj syn podělit o svůj sen. Pán Bůh ho povolal do Indie. A tak pravidelně „cestuji“ každý měsíc do Indie.

Můžeme zasáhnout celý svět. Pán Bůh mě povolal na konkrétní místo, to mě však neosvobozuje od celého světa. Mohu tedy zasáhnout svět jinými prostředky. Svými financemi i svou modlitbou. Bez těchto věcí by další mladí lidé nemohli dělat kroky víry a nemohli by vyjít tam, kam cítí, že je Bůh volá. Druzí dělají své kroky víry a já jim mohu pomoci získat finance, protože jako misionáři musí něco jíst a někde bydlet, a pokud je církev nebude pravidelně podporovat, bude velmi obtížné Boží volání naplnit.
Pojďme společně cestovat po celém světě!

Záznam ze seminářů z misijní konference Za horizonty a z kázání v AC Havířov ze dne 3. 4. 2017.
Více na www.apostolskacirkev.cz (Zdroje>Ke stažení>Za horizonty) nebo na www.achavirov.cz.

Rick sloužil 12 let ve Španělsku a nyní je již 22 let v Rumunsku. Pomohl založit Rumunskou letniční misijní agenturu (APME) a v současné době slouží jako oblastní ředitel pro Evropu a dohlíží na 18 misionářů z Rumunska. V současnosti také vyšlo z řad rumunské církve 60 misionářů do 23 zemí, z nichž polovina slouží v islámských zemích. Pomohl nastartovat rumunské Centrum transkulturních studií, kde slouží jako viceprezident a které již 17 let vysílá misionáře. Byl požádán, aby sloužil jako jeden ze dvou evropských představitelů světové misie v zemích celé Evropy. Je 33 let vedoucím misie v Evropě a slouží také v Assemblies of God, USA.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.