Daruvar

Posily v Daruvaru. Drazí přátelé, chtěl bych pár řádky napsat o pokračování služby v chorvatském Daruvaru.
Dubnový výjezd byl trochu jiný od předešlých, kdy jsem zde po většinu času sám, kromě léta, kdy jsem zde s Dankou. Přijeli mě na čtyři dny navštívit pastoři z Moravy, konkrétně Petr Fiurášek ze Zlína a Pavel Sommer z Kroměříže, rovněž s nimi přijel Petrův syn Petr. Služba bratří byla velmi požehnaná. Sloužili slovem i modlitbou na shromážděních v Daruvaru a v Garešnici. Na našem večerním shromáždění v Daruvaru bylo hodně lidí, přijeli sourozenci z Garešnice a prakticky celý sbor z Golubinjaku. Bratři se modlili za mnoho lidí, aby byli uzdraveni. Jak řekla sestra Ljiljana, což znamená Lilie, cítila, jak Duch svatý prochází celým jejím tělem. Ptal jsem se sborovníků, jak se jim líbila služba bratří. Řekli, že byli moc povzbuzeni a že by byli rádi, kdyby opět mohli přijet.

Setkání v kavárně. Hned po Velikonocích jsem se dvakrát setkal s panem Daliborem Rohlíkem, který byl do letošního února starostou města, poté také s panem Ivanem Vrbickým, tajemníkem českého svazu v Daruvaru. Oběma jsem mohl darovat knihu Rudka Bubika. A nemohl jsem také vynechat setkání s drahým bratrem Slávkem, se kterým si každou minutu užívám.

Modlitba Páně. V našem daruvarském sboru jsme pokračovali ve vyučování Ježíšova kázání na hoře o modlitbě Páně. Rozebrali jsme celou modlitbu a myslím, že to bylo pro nás všechny velmi poučné. Kromě našeho sboru v Daruvaru jsem každou neděli dopoledne sloužil v baptistickém sboru v Golubinjaku a rovněž i na Velký pátek a Velikonoce. Je to sice starý a tradiční sbor, ale jsou tam nádherní lidé milující Krista, kteří vás moc pozdravují.

Prosím, modlete se za pana Vrbického, i pány Rohlíka a Paclíka, abych s nimi mohl sdílet víru v živého Krista. Rovněž se modlete i za náš sbor v Daruvaru, abychom ztraceným lidem mohli říci o naději, kterou máme v Kristu. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše modlitby a podporu mé služby v Daruvaru.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.