Organizační struktura NF Nehemia

Ředitel NF Nehemia:
Leoš Cásek
office@nehemia.cz

Základními orgány NF Nehemia jsou:
Správní rada
Revizoři účtů

Správní rada:
Předseda Správní rady: Bohuslav Wojnar

Čelnové Správní rady:
Jiří Hanák, Pavel Vimr, Roman Vretonko, Olga Moldanová, Yvona Bubanová, Petr Rattay, David Symon

Revizoři účtů:
Aleš Cichy, Marie Krawiecová