O nás

Jsme nezisková organizace oficiálně registrovaná od roku 1993.

Motto naší organizace: “Přinášíme změnu do lidských životů”

Hlavním záměrem a cílem NF Nehemia je pomáhat, mobilizovat, informovat a vysílat. Pomáhat skrze pomoc, praktickou, finanční a modlitební. Mobilizovat církve i jednotlivce k naplnění Velkého poslání, informovat veřejnost o potřebách jak humanitárních, tak misijních a vysílat nové misionáře ať už na krátkodobou či dlouhodobou misii obzvláště do zemí nezasažených evangeliem.

Přinášíme změnu do lidských životů, ať už prostřednictvím praktické pomoci tak duchovní pomoci. Pomáháme lidem v nouzi a reagujeme na mimořádné události jako jsou povodně, katastrofy či válečné konflikty. Realizujeme dlouhodobé projekty ve více než 14 zemích světa a zde spolupracujeme s místními pracovníky, čímž se zvyšuje jejich efektivita a celková soudržnost. Nově také vysíláme pracovní týmy dobrovolníků.

Český NF Nehemia je členem evropské organizace AVC a Nehemia.

Posláním NF Nehemia je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR. K naplnění svého účelu nadační fond motivuje církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do příležitostí v uskutečňování pomoci lidem v nouzi a zasáhnout tak i nezasažené národy dobrou zprávou.

Nadační fond Nehemia vydává čtvrtletně časopis s názvem Nehemia Info v nákladu 1550 ks. Pravidelně v něm informujeme o stavu našich projektů, misijních potřebách a příležitostech. Časopis je sborům i jednotlivcům rozesílán zdarma. 
Nehemia Info si můžete objednat buď jako jednotlivci i jako celá společenství ve větším počtu na adrese danuse.bednarova@nehemia.cz

Projekty NF Nehemia:

Humanitární projekty. Pomáháme v chudých zemích jako je Etiopie, Tanzanie, Severní Korea, Kavkaz a Ukrajina. V Africe naše pomoc směřuje hlavně mezi děti, zajišťujeme jim vzdělání, školní pomůcky, stravu, lékařskou péči i oděvy či školní uniformy. V severní Korei zajišťujeme šest dní v týdnu bochník chleba a hrnek sojového mléka pro 6500 dětí v 68 mateřských a základních školách. Na Kavkaze pomáháme uprchlíkům z Jižní Osetie prostřednictvím projektu Kráva do každé rodiny a na Ukrajině podporujeme řadu dětských domovů.

Projekty praktické pomoci. Pomáháme i praktickým způsobem. Vysíláme pracovní týmy, kteří v dané oblasti pomáhají především s výstavbou škol (Tanzanie, Zambie, Moldavsko), budovy pro misijní týmy nebo v Izraeli čistí lesy na Karmelu.

Misijní projekty. Přinášíme dobrou zprávu do zemí, kam evangelium ještě nedorazilo a pomáháme místním církvím ať už v Etiopii, Tanzanii, Rusku, Ukrajině, Moldavsku, Chorvatsku, Střední Asii, Iráku aj. Podporujeme evangelisty, pastory a misionáře. Sbíráme prostředky na tisk a distribuci Biblí v Africe i Asii.

Misijní výjezdy. V loňském roce jsme pořádali misijní výjezdy do Řecka, Srbska a Chorvatska. V minulých letech proběhla i řada výjezdů na Ukrajinu do dětských domovů. Prostřednictvím těchto výjezdů pomáháme především praktickým způsobem, pracujeme s dětmi, při evangelizacích a povzbuzujeme místní sbory.

Podpora církví a misionářů. Podporujeme pastory na Ukrajině, v Bosně, Moldavsku, na Sibiři, v Zakarpatské oblasti, evangelisty v Etiopii, ale i misionáře z České republiky.

Spolupráce s dalšími misijními organizacemi. Spojujeme své síly s dalšími misijními organizacemi v naší republice pod názvem misie.cz (OM, Wycliffe, YWAM, Exodus a NFKMS), motivujeme českou církev k misii a zároveň informujeme o různých misijních příležitostech.

Měnit svět modlitbou. Pravidelně také každý rok pořádáme modlitby za nezasažené a pronásledované křesťany. Modlíme se za duchovní probuzení a průlom v jednotlivých zemích i za aktuální situaci křesťanů a misionářů ve světě.

Co nás aktuálně těší. Máme radost z pravidelných měsíčních modliteb za pronásledované křesťany, nezasažené národy a misii v České republice, které rozesíláme prostřednictvím internetu na více než 800 emailových adres a reakce jsou velmi pozitivní. Máme naději, že modlitby mohou mnohé změnit ať už u nás v naší zemi tak i ve světě.

Co nás aktuálně trápí. Chybí nám vedoucí, kteří by vedli krátkodobé misijní výjezdy a zároveň hledáme další místa, kde by mohla naše misijní aktivita směřovat…

Plánované novinky. Další misijní kurz Kairos, který proběhne v září 2020 v Břeclavi a v listopadu v Havířově. Cílem celého kurzu je prokázat a biblicky podložit, že Boží srdce od začátku hoří po záchraně celého lidstva a misie je centrem Jeho zájmu. Výsledkem je realita, že všichni křesťané jsou do Jeho misijního plánu zahrnuti. Více informací na našich webových stránkách.

Výzva pro všechny, kteří se chtějí zapojit. Pojďte spolu s námi vyplout na dobrodružnou misijní plavbu, neboť dělníků je málo, modlitebních chvil není nikdy dost a svět je plný potřeb…Jen se správně rozhodnout…
”Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.” Mat 9.38
A tak bratři, modlete se za nás, aby se Slovo Páně rychle šířilo… 2.Tes. 3,1

Počet zaměstnanců: 2 + 1 na zkrácený úvazek
Počet dobrovolníků: podle aktuální potřeby

Sídlo:
Selská 29
736 01 Havířov
Mobil: +420 703 438 026
E-mail: office@nehemia.cz
Internet: https://www.nehemia.cz
IČO: 45215774

Vznik na základě:
podle § 20 b) a násl. zákona č. 47/1992 Sb. a § 12 zákona ČNR č. 102/1992 Sb.
Registrace u: Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu N, složce č. 184

Bankovní spojení:
Citfin, a.s., Praha číslo účtu: 1057340/2060 (Česká republika)
IBAN: CZ7320600000000001057340 (multiměnový účet)
BIC: CITFCZPP

Tento účet je bez poplatků za přijaté i odeslané platby, proto doporučujeme zvolit pro zasílání darů tento účet.

Na tento účet je možné zasílat dary i v jiných měnách, než jen v CZK (USD, EUR, GBP aj.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Československá obchodní banka a.s. pobočka Havířov, Dlouhá 13, 736 01
Číslo účtu: 100113352/0300
IBAN: CZ3503000000000100113352
BIC: CEKOCZPP