Hodnocení a výběr projektů

Prostředků nadačního fondu lze použít na poskytování humanitární a rozvojové pomoci lidem v nouzi, dále na rozvoj a realizaci křesťanské misie, prostřednictvím propagace, vzdělávání, informačního a poradenského servisu církvím, organizacím a jednotlivců.
Kritéria hodnocení projektů:
  • Pomáhá projekt naplňovat poslání N.f.N.?
  • Reaguje projekt na skutečnou potřebu?
  • V případě fungujících projektů – je situace i nadále taková, že je podpora N.f.N.  potřebná?
  • Je možné zajistit informovanost o využívání finančních prostředků obdarovanými?
  • Je možné zajistit informace o stavu projektu a situaci přímo na místě?
  • Kdo jsou další partneři, kteří daný projekt podporují?

O výběru a podpoře projektů rozhoduje na základě žádosti správní rada Nadačního fondu Nehemia.

Pro zařazení na jednání správní rady o projektech vyplňte formulář žádosti o dotaci a odešlete jej emailem na adresu kanceláře Nadačního fondu Nehemia. Následně bude vaše žádost zpracována a budete vyzváni k dodání dalších údajů.