Ukrajina – země na pokraji kolapsu

Válka na východní Ukrajině stále není u konce. Nekončí však ani obětavá služba místní církve. „Situace v naší zemi zůstává velmi těžká, protože všechny reformy vyloženě selhávají,“ říká pastor Konstantin Melnik a k dobru přidává několik příběhů, které ilustrují, že je země v mnoha ohledech na pokraji kolapsu. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Ukrajina – poškozená střecha v Otčím domě

Velká bouře. Během jara a léta postihlo Kyjev několik silných dešťů a bouří, při kterých bylo zaplaveno dokonce slavné náměstí Kreščiatik spolu s metrem. Tento silný déšť a krupobití však zasáhl také dětský domov Otčij dom, kde pomáháme více než 20 let. Střecha na prvním domě, kde je rehabilitační centrum pro děti, byla ještě původní a už tehdy ve špatném stavu, takže tato kalamita urychlila její konec. Děti a pracovníci domova tedy při každém dešti roznášejí kýble a různé nádoby na vodu a posouvají postele, aby voda nekapala do matrací. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kairos proměňuje!

Tento mobilizační kurz byl pro mě velice silným impulsem k tomu, abych překročila hranice své komfortní zóny. Prostě zkusit, co jsem nikdy nezkusila, v zemi a kultuře, ve které jsem nikdy nebyla, uprostřed lidí, se kterými se nedomluvím. Vystavit riziku své zdraví, zjistit, zda obstojím v situacích, na které se nemohu dopředu připravit. Být závislá jen na Bohu a na spolupracovnících. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Další pracovní tým v Morogoro – Tanzanie

Tři muži přijíždějí do dětského domova v Tanzanii. Přípravy bez stresu? Když jedete do Afriky poprvé, je to dobrodružství a velký adrenalin. Před odjezdem vyřizujete očkování, zjišťujete všechny možné informace a zavazadlo balíte už měsíc předem. Všichni kolem se ptají, jestli se nebojíte, a vy samozřejmě říkáte, že ani ne, ale někde uvnitř máte spoustu otázek. Když jedete do Afriky poosmé či podeváté, tak mnohé už neřešíte a pas vytáhnete z šuplíku možná dva dny předem. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Pracovní tým v Tanzanii

Pracovní tým byl opět v pohybu. Rozhovor s vedoucím pracovních výjezdů Stanislavem Bockem.

Stašku, jak vlastně skládáš tým? Většinou třemi způsoby. Za těch posledních pár let zkušeností jsem poznal spoustu schopných a ochotných lidí, které dle požadavků vyplývajících z daného projektu oslovuji. Pak mě také ochotní bratři sami oslovují a třetí způsob je prostřednictvím pas-torů různých sborů, kteří mi sami někoho nabídnou. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Odvážný a bezradný zároveň

Článek z Masajsé stepi v Tanzanii… Po hodinách strávených v autě drkotajíce se po hrbolatých a prašných „cestách“ vám klidně může vyvstat otázka: „Má tohle všechno vlastně smysl? Proč se s takovým vypětím namáháme?“

Ano, proč vlastně? Všechno začalo v roce 2003, kdy jsme se prostřednictvím naší misie dostali do špatně přístupných oblastí Masajské stepi… Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Máme odvahu říci ano?

Zápal pro evangelium. V letošním roce jsem se znovu po letech setkal se svým přítelem, pastorem B. z Jižního Súdánu. Jeho služba je zaměřená na zakládá nových sbo- rů a evangelizaci. V průběhu let, kdy takto pracuje jak ve své zemi, tak i v zahraničí, je pronásledování jeho osoby už jaksi běžnou součástí jeho života. Mnohokrát byl uvězněný, zbitý a ponížený, několikrát unesený, jednou málem popraven, sledován tajnou policií a armádou. Přesto jeho zápal pro kázání evangelia je takřka nekonečný. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Co mohu nabídnout?

Matouš 15:34 Ježíš jim řekl: “Kolik máte chlebů?” Odpověděli: “Sedm a několik rybiček.”
V jednom výzkumu se ptali různých lidí, jestli se cítí bohatí, či chudí. Asi není překvapením, že většina se cítila být chudými. Dokonce i ti, kteří se měli dost dobře. Důvodem byl pohled na možnosti, kterých nebyli schopní dosáhnout. Pokud se budeme dívat jen na to, co nemáme a co nám ještě chybí, pak budeme žít v pocitu chudoby a nedostatečnosti. Ježíš proto vedl své učedníky k pohledu na to, co již mají a co mohou použít. Když cestuji po Africe, mnohokrát od místních slyším, Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Vánoční sbírka pro děti v Iráku

VIDEO KE SBÍRCE ZDE.
Můžete darovat online zde

Pomoc jezídským rodinám. Již několik let pomáháme 97 Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Vytrvalost

Zjevení Janovo 2:1 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: 2 “Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář