Kairos proměňuje!

Tento mobilizační kurz byl pro mě velice silným impulsem k tomu, abych překročila hranice své komfortní zóny. Prostě zkusit, co jsem nikdy nezkusila, v zemi a kultuře, ve které jsem nikdy nebyla, uprostřed lidí, se kterými se nedomluvím. Vystavit riziku své zdraví, zjistit, zda obstojím v situacích, na které se nemohu dopředu připravit. Být závislá jen na Bohu a na spolupracovnících. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Další pracovní tým v Morogoro – Tanzanie

Tři muži přijíždějí do dětského domova v Tanzanii. Přípravy bez stresu? Když jedete do Afriky poprvé, je to dobrodružství a velký adrenalin. Před odjezdem vyřizujete očkování, zjišťujete všechny možné informace a zavazadlo balíte už měsíc předem. Všichni kolem se ptají, jestli se nebojíte, a vy samozřejmě říkáte, že ani ne, ale někde uvnitř máte spoustu otázek. Když jedete do Afriky poosmé či podeváté, tak mnohé už neřešíte a pas vytáhnete z šuplíku možná dva dny předem. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Pracovní tým v Tanzanii

Pracovní tým byl opět v pohybu. Rozhovor s vedoucím pracovních výjezdů Stanislavem Bockem.

Stašku, jak vlastně skládáš tým? Většinou třemi způsoby. Za těch posledních pár let zkušeností jsem poznal spoustu schopných a ochotných lidí, které dle požadavků vyplývajících z daného projektu oslovuji. Pak mě také ochotní bratři sami oslovují a třetí způsob je prostřednictvím pas-torů různých sborů, kteří mi sami někoho nabídnou. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Odvážný a bezradný zároveň

Článek z Masajsé stepi v Tanzanii… Po hodinách strávených v autě drkotajíce se po hrbolatých a prašných „cestách“ vám klidně může vyvstat otázka: „Má tohle všechno vlastně smysl? Proč se s takovým vypětím namáháme?“

Ano, proč vlastně? Všechno začalo v roce 2003, kdy jsme se prostřednictvím naší misie dostali do špatně přístupných oblastí Masajské stepi… Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Máme odvahu říci ano?

Zápal pro evangelium. V letošním roce jsem se znovu po letech setkal se svým přítelem, pastorem B. z Jižního Súdánu. Jeho služba je zaměřená na zakládá nových sbo- rů a evangelizaci. V průběhu let, kdy takto pracuje jak ve své zemi, tak i v zahraničí, je pronásledování jeho osoby už jaksi běžnou součástí jeho života. Mnohokrát byl uvězněný, zbitý a ponížený, několikrát unesený, jednou málem popraven, sledován tajnou policií a armádou. Přesto jeho zápal pro kázání evangelia je takřka nekonečný. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Co mohu nabídnout?

Matouš 15:34 Ježíš jim řekl: “Kolik máte chlebů?” Odpověděli: “Sedm a několik rybiček.”
V jednom výzkumu se ptali různých lidí, jestli se cítí bohatí, či chudí. Asi není překvapením, že většina se cítila být chudými. Dokonce i ti, kteří se měli dost dobře. Důvodem byl pohled na možnosti, kterých nebyli schopní dosáhnout. Pokud se budeme dívat jen na to, co nemáme a co nám ještě chybí, pak budeme žít v pocitu chudoby a nedostatečnosti. Ježíš proto vedl své učedníky k pohledu na to, co již mají a co mohou použít. Když cestuji po Africe, mnohokrát od místních slyším, Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Vánoční sbírka pro děti v Iráku

Můžete darovat online zde

Pomoc jezídským rodinám. Již několik let pomáháme 97 Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Vytrvalost

Zjevení Janovo 2:1 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: 2 “Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Doněcká oblast podruhé

Naše pětičlenná výprava usedá do útrob letitého VW Transporter, začíná naše druhá výprava do Doněcké oblasti. Čeká nás devět hodin jízdy z Krivého Rogu. V průběhu cesty postupně projíždíme čtyřmi kontrolními body střeženými ukrajinskou armádou. Vždy po krátkém výslechu na téma, kam máme namířeno, jsme byli vpuštěni dál na východ. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Útržek ze života etiopského chlapce

Podpora dítěte, která změnila jeho život.

Surafel má pět sourozenců a jeho rodiče jsou HIV pozitivní. V domě byly časté hádky, až se táta jednoho dne sbalil a odešel navždy z domu. Pro malého a tehdy tříletého chlapce to bylo nepochopitelné. Myslel si, že ho táta už nechce vidět, a tak se cítil nechtěný a v depresích. Začal se uzavírat sám do sebe, ztratil radost ze života a tím i možnost snít jakékoliv dětské sny. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář