Lidé, kteří to nevzdali – Severní Korea

„Neboť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil skrze mnoho nebo skrze málo.“ 1S 14:6

Vzpomínky na Severní Koreu. Vše se mi opět odehrává v mysli jako scény z filmu. Červené nápisy uprostřed rýžových polí a velký slogan Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Zprávy ze Sibiře – Ilja Leonov

Posílám vám všem vřelé pozdravy a děkuji vám za vaši práci, modlitby a vaši pomoc při rozšiřování evangelia na Sibiři. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Výsledky Vánoční sbírky pro jezídské děti

Děkujeme všem, kteří se zapojili do Vánoční sbírky pro Jezídské děti v Iráku. Celková částka, kterou jste nám poslali činí 164 205 Kč. Díky za vaši štědrost a věrnost. Už před Vánocemi dostaly děti svůj první balíček ovoce.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Misijní výjezd do Řecka – květen 2019

Na jaře opět vyrážíme ve stopách a na místa “nejen” apoštola Pavla, kde chceme sloužit evangeliem těm, kteří to potřebují, aby se i oni mohli setkat s naším spasitelem, Ježíšem Kristem. Přidej se k nám, abys mohl(a) zažít zajímavé zkušenosti na misijním poli, mezi uprchlíky v Řecku. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kurz Kairos v Havířově

Když jsem si poprvé prošla kurzem Kairos, moc jsem si přála, aby tímto kurzem prošel každý křesťan. Byl pro mě natolik výjimečný a motivující, že jsem toužila po tom, aby se dostal mezi všechny křesťany. Tenkrát byl kurz jenom v angličtině. Díky skvělým lidem v týmu jej nyní máme v češtině a navíc mohl proběhnout i Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Davídek zpět na Ukrajině

Díky Boží milosti je Davídek bezmála po roce opět doma v Kyjevě. Z nemocnice z italské Verony byl na čtyři měsíce propuštěn do domácího ošetřování. Davídek je pod stálým dohledem místních specialistů, kam jednou týdně dojíždějí. Všechny výsledky jsou velmi dobré. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Potvrzení o darech

Každý rok rozesíláme v průběhu ledna potvrzení o darech, které jste během roku posílali na účet Nehemie. Prosím, pokud se změnila vaše poštovní adresa nebo naopak byste rádi toto potvrzení získali, ale nedostáváte jej, napište nám na emailovou adresu dbednarova@nehemia.cz, abychom vám mohli potvrzení vystavit a zaslat včas.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kavkaz – slzy bolesti

Naprostá bezmoc. Slzy, smutek a bolest, tak lze ve zkratce popsat situaci jedné rodiny. Ztráta nejbližších způsobila Zaremě velký šrám na duši. Nejprve zemřela následkem prošlé očkovací vakcíny dvouměsíční holčička a před několika lety zemřel i její manžel. Zarema zůstala se svým synem sama a poté, co prodělala dva infarkty, jen zázrakem zůstala naživu. Nyní jí však diagnostikovali rakovinu ženských orgánů a během léčby se ještě navíc nakazila žloutenkou. A aby všech špatných zpráv nebylo málo, onemocněl rakovinou i její desetiletý syn, který by měl správně chodit do čtvrté třídy, ale vlivem všech chemoterapií a časté hospitalizace v nemocnici je stále ve druhé třídě. Celá situace má také vliv na jeho psychiku. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Koncerty pro ztracené

Jsem potěšen se s vámi opět sdílet o událostech v tomto roce, kde jsem opět mohl silně pocítit Boží blízkost a jeho věrnost. Upřímně mě často zaskočí, jak nás Bůh miluje i ve chvílích, kdy se cítíme slabí a nedostateční na to vykonávat jeho vůli. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Další dívka vyráží na misii

Další dívka vyráží na svou průkopnickou misii do severní Afriky, kde se bude učit arabštinu a kulturní zvyky, a pak, pokud budou cesty otevřené, může vyrazit do země, kterou jí Pan Bůh položil na srdce. Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvádět žádné konkrétní místo a detailní informace. NF Nehemia Ivanu zaštiťuje a sbírá finanční prostředky na její budoucí službu. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář