Podpora evangelistů – Etiopie TFM

variabilní symbol – 5201

NoveĚŚ zalozĚŚená sbor v okolí meĚŚsta Jimma [1600x1200]Vize a poslání projektu: Vizí TFM je vidět muslimy, jak vydávají své životy Ježíši Kristu. Posláním TFM je evangelizace muslimů a vedení učedníků, kteří vydali své životy Ježíši Kristu, skrze Bohem dané zdroje.

Hlavní cíle TFM: Zakládat soběstačné lokální církve v muslimských komunitách. Zajišťovat misijní trénink pro služebníky zakládající nové církve. Budovat a vést misijní hnutí v Etiopii i v zahraničí. Připravovat a publikovat knihy s tématikou učednictví a apologetiky. Podporovat místní i mezinárodní spolupráci.

Geografické zaměření projektu: Geograficky působí TFM v celé Etiopii, a to především v regionech s vysokou muslimskou populací. V zahraničí působí TFM v Džibutsku, Jemenu a severním Súdánu.

Popis projektu:treninkove centrum pro evangelisty v Addis Abeba [1600x1200] Kořeny práce mezi muslimy v rámci organizace TFM sahají v historii do roku 1974. Práce je realizována pod patronací Ethiopian Guenet Church. V současné době pro TFM pracuje 140 pracovníků, z nichž 125 jsou bývalí muslimové. V roce 2012 TFM dostavělo za přispění Nehemia tréninkové centrum v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. Toto centrum slouží především jako misijní škola pro služebníky, evangelisty a zakladatele sborů. Misijní kurz v tomto centru trvá celkem 4 měsíce a následně jsou tito pracovníci vysíláni do různých míst Etiopie nebo do zahraničí za účelem sdílení evangelia a zakládání křesťanských sborů. Skrze službu TFM již o Kristu mělo možnost slyšet přibližně 120 000 lidí. Z tohoto počtu přijalo Ježíše jako svého spasitele 35 000 lidí a 27 000 z nich se rozhodlo nechat se pokřtít. Tito lidé měli možnost najít svůj druhý domov v 1600 nově založených místních sborech křesťanů. Během let bylo skrze TFM vytrénováno celkem 1200 vedoucích, pastorů a evangelistů.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Správní rada Nehemia dlouhodobě stojí za činností TFM a má zájem ji podporovat. TFM je ve své podstatě jedinečné svou komplexností v pojetí služby, která spojuje výchovu učedníků, evangelizační nasazení vůči skupinám nezasaženým evangeliem, zakládání nových sborů a sociální práci s chudými a nemocnými lidmi.

Aktuální stav projektu: Rozhodli jsme se, že ze všech potřeb, které TFM má, máme zájem podporovat pracovníky zakládající nové sbory. V současné době podporujeme prostřednictvím našich sborů v republice tři evangelisty. Velmi rádi bychom našli dárce na dalšího evangelistu nebo pastora v oblasti blízko města Jimma. Na tohoto pracovníka máme pravidelný dar ve výši 1 000 Kč a je potřeba získat ještě dalších 1 000 Kč měsíčně. Měsíční podpora tedy činí 2000Kč. Všichni evangelisté také zoufale potřebují dopravní prostředky. Nejlépe motocykly, což je nad pravidelnou měsíční částku.

Pokud máte zájem podpořit evangelisty a zakladatele sborů v etiopii použijte číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5201. Kontaktujte také naši kancelář, abychom vám mohli zasílat aktuální informace o práci podporovaných pracovníků.

Napsat komentář